Welke regels zijn er voor jeugdkampen? En wanneer mag mijn kleuter opnieuw naar school? Het antwoord op uw vragen

De versoepeling van de coronamaatregelen blijft heel wat vragen oproepen. Wanneer kan ik opnieuw met mijn kinderen naar de speeltuin? Waarom mogen buitensporten wel en zaalsporten niet? En wanneer wordt er een beslissing genomen over de horeca? We geven een antwoord op uw meest gestelde vragen. 

Heb je zelf nog vragen? Klik op deze link en stel jouw vragen.

Nieuwe vragen

1

50 kinderen lijkt misschien veel aangezien je als volwassene voorlopig nog vasthangt aan je bubbel en maximaal 4 extra personen, maar viroloog Marc Van Ranst legt uit dat dat getal van 50 niet zomaar gekozen is: “Het is duidelijk dat je geen kamp kan organiseren voor minder dan 50 kinderen. Dan zouden er geen kampen kunnen doorgaan. 50 lijkt natuurlijk veel in een periode dat je met weinig kinderen in klassen mag zitten. We zien dat andere landen meer kinderen toelaten. We zijn op dit moment dus wel heel streng. Uit alle studies blijkt nu dat bij kinderen, wanneer ze zelf ziek worden, de overdracht van infecties héél klein is. In die zin is het geen groot probleem om 50 kinderen samen te brengen."

Die bubbel van 50 voor jeugdkampen komt er ook niet morgen, dat gaat in vanaf de zomer. Bovendien is de traceerbaarheid bij die kampen makkelijker. "Je weet wie er in de bubbel zit en dat is perfect opspoorbaar. Om te testen kan dat geen probleem zijn dan", stelt Van Ranst.

Maar dat betekent niet dat er voor volwassenen geen extra contactmogelijkheden zullen zijn deze zomer. De Veiligheidsraad zal nadenken over een versoepeling voor volwassenen tegen de zomervakantie. "We moeten naar versoepeling gaan", vindt Van Ranst. Maar niet van vandaag op morgen.

2

Het overlegcomité heeft beslist dat zomerkampen (met of zonder overnachting) en andere jeugdactiviteiten deze zomer onder strikte voorwaarden toegelaten zijn. Zo moeten de groepen op kamp beperkt blijven tot maximaal 50 leden. Ook de speelpleinwerking kan doorgaan. Daarnaast mogen speeltuinen weer open vanaf woensdag 27 mei op voorwaarde dat de volwassenen die de kinderen begeleiden, de afstandsregels respecteren. Ook jeugdhuizen, ontmoetingswerking en jeugd(informatie)centra kunnen hun activiteiten weer opstarten voor contactbubbels van maximaal 50 jongeren. Jeugdhuizen die ook een horecafunctie hebben, moeten de algemene regels voor de horeca respecteren.

3

De jeugdkampen mogen deze zomer doorgaan vanaf 1 juli en onder strikte voorwaarden. Zo moet er gewerkt worden met "contactbubbels" van maximaal 50 personen (deelnemers en begeleiders). Die bubbels moeten gescheiden blijven. Als een kamp uit 150 personen bestaat, moeten ze zich dus in 3 bubbels opsplitsen wat betreft eten, slapen en materiaal. Binnen de bubbel geldt de afstandsregel niet. Al vraagt Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) wel om het "gezond verstand" te gebruiken en spelletjes waarbij heel nauw contact is, zoals "vleeshoop" of "dikke Bertha", achterwege te laten. Met mensen buiten de bubbel gelden de afstandsregels wel.

"Het zal anders zijn, maar niet minder fantastisch", aldus Dalle op een persconferentie met de jeugdorganisaties. "We rekenen op iedereen: op ouders, op leiding en op de jongeren en kinderen zelf. We kunnen het risico niet tot nul herleiden, maar de regels geven een belangrijke leidraad." Die regels houden ook onder meer in dat kinderen die recent ziek zijn geweest, moeten thuisblijven, en dat iedereen strenge hygiënische voorschriften moet naleven.

Buitenlandse jeugdkampen zijn mogelijk -als de grenzen weer open zijn- tot maximaal 150 kilometer van de Belgische grens, zodat ouders hun kinderen snel kunnen ophalen als dat nodig zou zijn.

4

Lokale overheden mogen de buurtspeeltuinen in openlucht opnieuw openen vanaf woensdag 27 mei. Dit kan voor kinderen tot en met 12 jaar en op voorwaarde dat de volwassenen die de kinderen begeleiden de afstandsregels respecteren. Speeltuinen bleven eerder namelijk gesloten omdat virologen wilden voorkomen dat heel wat ouders in contact komen met elkaar aan de speeltuin terwijl ze een oogje in het zeil houden.

Ook grotere speeltuinen en parken kunnen vanaf 27 mei onder toezicht van de lokale autoriteiten geopend worden. Hier worden dezelfde voorwaarden gehanteerd als bij sportactiviteiten. Er mogen maximaal 20 kinderen tegelijk spelen en volwassenen moeten 1,5 meter afstand houden van elkaar.

Speeltuinen aan dierentuinen en musea zijn voorlopig nog gesloten voor publiek, maar ook zij mogen vanaf 27 mei opnieuw openen. Uitbaters moeten wel toezicht houden zodat er geen drukte ontstaat.

5

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), de onderwijskoepels en de vakbonden zijn overeengekomen dat vanaf dinsdag 2 juni het kleuteronderwijs mag heropenen en er meer leerlingen in het lager en secundair onderwijs naar school mogen gaan. Let wel: het gaat hierbij om een advies, de Nationale Veiligheidsraad moet zijn akkoord nog geven.

 • Het is de bedoeling dat het kleuteronderwijs vanaf 2 juni volledig heropent.
 • In het lager onderwijs zouden de leerlingen minstens de helft van de onderwijstijd op school moeten kunnen doorbrengen. De scholen mogen zelf bekijken hoe ze dat invullen. De klasbubbel voor het lager onderwijs breidt ook uit van 14 naar 20 leerlingen.
 • In het secundair onderwijs mogen de leerlingen van het tweede en vierde jaar de lessen op school hervatten. Ze mogen maximaal 2 volle dagen of 4 halve dagen per week naar school. Het eerste, derde en vijfde jaar zouden nog minstens één dag naar school mogen komen.
 • Ook het buitengewoon onderwijs mag verder opstarten. Ook hier is het aan de scholen zelf om in de mate van het mogelijke, en rekening houdend met eventuele beperkingen op vlak van leerlingenvervoer, keuzes te maken.

Voor de kleuters zullen geen afstandsregels gelden. In het lager en het secundair onderwijs blijft afstand houden wel de regel.

Minister Weyts benadrukt dat het de bedoeling is om iedereen weer naar school te laten gaan dit schooljaar. “Voor sommigen zal dat heel beperkt zijn, voor anderen heel uitvoerig."

6

De volgende Veiligheidsraad vindt plaats op woensdag 3 juni. Dan staan de culturele sector en de horeca centraal. Er zal dan ook bekeken worden wanneer en in hoeverre het mogelijk is om meer sociale contacten toe te laten, religieuze ceremonies opnieuw te laten plaatsvinden en evenementen van verschillende grootte deze zomer te laten doorgaan.

7

Viroloog Marc Van Ranst maakt zich zorgen, geeft hij toe. En grote veranderingen moeten we voor 8 juni niet verwachten. "Nu willen we een langere periode tussen 18 mei en de volgende versoepeling, zodat we kunnen meten wat er precies aan de hand is." Want, voor alle duidelijkheid, pas na twee weken kunnen we weten welk effect de versoepeling heeft op de cijfers.

De situatie wordt hoe dan ook van dag tot dag nauwgezet opgevolgd, benadrukt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD): "We monitoren dagelijks, maar het effect van een bepaalde versoepeling zien we pas een tijdje later. De knipperlichten staan nu gunstig, maar we moeten ons gezond verstand gebruiken", waarschuwt ze. "Een verdere versoepeling is pas voor 8 juni, en dan nog zal het in fases zijn. Iedereen wil meer vrijheid, maar we mogen niet terug naar de situatie van enkele weken geleden gaan, waarbij de druk in onze ziekenhuizen heel hoog was. Dat willen en moeten we absoluut vermijden."

Sociaal contact

1

Nee, dat mag niet. Wanneer je als gezin afspreekt met een ander gezin vormen jullie ‘bubbels’ een nieuwe grote ‘bubbel’. De mensen die in die nieuwe ‘bubbel’ zitten, zijn dan de mensen waarmee je thuis kan afspreken. Het is niet de bedoeling om daarnaast nog andere mensen te ontvangen.

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) verduidelijkt: “We moeten nog steeds onze contacten beperken. Wanneer jij de ene avond vier mensen ziet, en de andere avond vier andere, en zij zien óók weer andere mensen, dan gaat het al snel maal 4 en maal 4 en maal 4. Een van onze experten heeft berekend wat het gevolg daarvan zou zijn: op enkele dagen tijd is heel België onrechtstreeks met elkaar in contact geweest.”

2

Volgens het Crisiscentrum zijn er meerdere mogelijkheden om de nieuwe bezoekregeling juist toe te passen. Het basisidee is dat je de sociale contacten van jouw huishouden of ‘bubbel’ mag uitbreiden met 4 personen. Als jouw gezin beslist om af te spreken met een ander gezin of ‘bubbel’ van 4 personen, dan vormen die twee ‘bubbels’ als het ware 1 nieuwe grotere ‘bubbel’ en mogen ze daarnaast niet nog eens met andere mensen afspreken.

Maar het kan ook anders. Je kan als gezin ook beslissen om contact te hebben met twee andere koppels (2 x 2 personen). Dat zijn er ook 4 in totaal. Die twee koppels behoren dan, samen met jouw gezin, tot je grotere ‘bubbel’ en mogen daarbuiten niet meer bij andere mensen op bezoek gaan.

Met jouw gezin telkens 1 persoon uit 4 verschillende gezinnen uitnodigen, is niet de bedoeling. Dan betrek je immers ook de andere gezinsleden van die 4 personen tot jouw nieuwe ‘bubbel’ en heb je te veel nieuwe contacten.

3

Net zoals een gezin, mag je ook als single 4 mensen bij je thuis uitnodigen. Belangrijk is dat dit steeds dezelfde mensen zijn, dat zij ook enkel met deze nieuwe ‘bubbel’ afspreken en dat je afstand houdt van elkaar. Viroloog Erika Vlieghe: “Het aanvankelijke idee was ‘we moeten families of huishoudens bij elkaar kunnen brengen om hen wat ademlucht te geven’. We zijn op het cijfer 4 gekomen omdat dat het gemiddeld gezin is en je ergens een lijn moet trekken. Maar singles mogen zeker ook 4 andere singles uitnodigen, maar moeten zich dan wel binnen die bubbel houden.”

4

Sinds zondag 10 mei mag een gezin vier mensen ontvangen. Dat betekent dat je weer bij je lief over de vloer kan komen als jij tot een van die vier mensen behoort. Wel moet je nog steeds een afstand van 1,5 meter bewaren. Een kus of knuffel geven, mag dus niet. Ook een fysieke activiteit in de buitenlucht is toegestaan zolang je 1,5 meter afstand bewaart.

Vaste partners met een LAT-relatie mochten elkaar al langer bezoeken. Ook als je een LAT-relatie hebt met iemand in het buitenland, mag je hem of haar opzoeken. De grenzen van ons land zijn gesloten voor niet-essentiële reizen, maar verplaatsingen naar een vaste partner die niet onder hetzelfde dak woont, worden wel als essentieel gezien.

5

Premier Sophie Wilmès (MR) benadrukt dat je maximaal 4 personen mag uitnodigen en dat kinderen dus ook tot deze 4 personen behoren. Bovendien moeten deze 4 mensen beloven dat zij geen andere mensen bezoeken.

Minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) laat verstaan dat grootouders hun kleinkinderen opnieuw mogen bezoeken. “Eerst was altijd de regel om geen generaties te mixen. Maar we hebben het besproken met de virologen en sinds 10 mei is het dus opnieuw toegelaten dat grootouders hun kleinkinderen zien.”

6

Minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) geeft toe dat het een gevolg kan zijn van deze maatregel dat mensen voor een moeilijke keuze komen te staan: bij wie gaan ze op bezoek? “Deze maatregel is een eerste stap, het is echt nog niet mogelijk om meer bezoek dan 4 mensen toe te laten. We vonden het belangrijk om toch al beperkt bezoek toe te laten.”

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) vult aan dat we in een ongewone situatie zitten en dat er dan moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. “De virologen hebben ons afgeraden om meer dan 4 mensen toe te laten. We moeten het aantal contacten nog altijd zoveel mogelijk beperken. We moeten bekijken hoe de curve gaat evolueren. Hopelijk blijft de curve dalen zoals de voorbije weken en dan kunnen we de maatregelen geleidelijk verder versoepelen.”

7

Dat kan. Je mag als gezin 4 extra personen van buiten het gezin uitnodigen. Belangrijk is dat dit steeds dezelfde mensen zijn, dat zij ook enkel bij jouw gezin langskomen en dat je minstens 1,5 meter afstand houdt van elkaar. Als je dus met voldoende afstand van elkaar iets kan eten of drinken, mag dat. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD): "We zeggen dat mensen uitnodigen kan, een aantal uur bij elkaar zitten, misschien van ver aan tafel met elkaar iets eten of drinken."

8

Je mag 4 mensen van buiten het gezin uitnodigen bij je thuis en je mag ook gaan sporten of wandelen met 2 extra mensen buiten je gezinsbubbel. Daarnaast mag je in clubverband opnieuw trainen met 20 mensen mét aanwezigheid van een coach.

Maar met die 4 mensen waarmee je thuis afspreekt of de 2 mensen waarmee je gaat wandelen of sporten, mag je nog steeds niet uren op een bankje zitten of picknicken in het park. Dat wordt gezien als een samenscholing en is dus verboden. Alleen voor zwangere vrouwen, ouderen en mensen met een beperkte mobiliteit of een mentale handicap wordt hierop een uitzondering gemaakt.

9

Dat mag, al roept viroloog Marc Van Ranst iedereen wel op om hier verstandig mee om te gaan. “Het idee van essentiële en niet-essentiële verplaatsingen moeten we loslaten. Je hebt straks 101 redenen waarom je je mag verplaatsen. Het is voor de politie onmogelijk om te controleren of je verplaatsing daadwerkelijk is toegestaan.”

10

Op dit moment is het niet toegelaten om de grens naar Duitsland, Nederland of Frankrijk over te steken om familie te bezoeken, tenzij het om een essentiële verplaatsing gaat (bv. een vaste LAT-relatie of een hulpbehoevende ouder). Volgens minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) zullen de grenscontroles niet worden opgeheven voor 8 juni. Wel verwacht hij dat intrafamiliaal grensverkeer eerder weer wordt toegestaan.

11

Dat mag. Om op bezoek te gaan bij vrienden of familie mag je naast de auto ook het openbaar vervoer gebruiken. Al blijft de voorkeur wel om je met eigen vervoersmiddelen te verplaatsen. Als dat niet kan, vermijd je best de piekmomenten zodat het niet te druk wordt op de bus, tram, metro of trein. En vergeet niet: mondmaskers zijn verplicht op het openbaar vervoer voor iedereen ouder dan 12 jaar.

12

Premier Sophie Wilmès (MR) geeft toe dat dit heel moeilijk te controleren is. “De politie gaat niet in huizen of tuinen controleren of je de regels volgt. In deze fase zijn de politiecontroles niet meer het belangrijkste. Belangrijker is de verantwoordelijkheidszin van iedereen. Ik ben ervan overtuigd dat de Belgische bevolking slim en verantwoordelijk is. We geven deze vrijheid omdat we weten dat deze situatie lang gaat duren. Als toch blijkt dat er te weinig verantwoordelijkheidszin is, dan gaan we de maatregelen opnieuw strenger moeten maken en bezoek moeten terugschroeven. Dat betekent dan opnieuw minder vrijheid.”

13

Premier Sophie Wilmès (MR) benadrukt dat er nog altijd politiecontroles zullen plaatsvinden: “Samenscholingen blijven verboden, mensen moeten nog altijd 1,5 meter afstand houden, dat kan de politie nog altijd controleren. We gaan niet aan de politie vragen om bezoek in huizen en tuinen te controleren. Het belangrijkste wat vanaf nu nodig is, is dat alle mensen hun verantwoordelijkheid nemen.”

De politie gaat niet-essentiële verplaatsingen niet meer apart controleren. Dat zegt Nico Paelinck, van de koepel van de Lokale Politie. “We gaan voor een andere aanpak. De controles n.a.v. corona zullen deel uitmaken van de controles in onze normale politiewerking. Bij een controle binnen onze BOB-campagne, dan zullen we ook kijken of alle mensen in een voertuig daar wel in thuishoren op een bepaalde plaats. Strikt controleren zoals de voorbije weken: dat gaan we niet meer doen, dat is niet meer mogelijk, en dat is ook de bedoeling niet meer.”

De politie gaat zich meer focussen op het samenscholingsverbod. Nico Paelinck: “We gaan het dragen van mondmaskers op openbaar vervoer controleren, en kijken of de heropening van de winkels verloopt zoals het hoort, en het vervoer naar sportclubs in de gaten houden. Dagjestoeristen zijn er bij onze controles ook makkelijk uit te halen. Wat onze landsgrenzen betreft: daarvoor blijven we in nauw overleg met onze collega’s in Nederland en Frankrijk.”

14

Als je hulp nodig hebt, kan je bellen naar het infonummer 0800/14 689. Dit nummer wordt bemand door opgeleide vrijwilligers van het Rode Kruis. Zij zullen zorgen voor de nodige psychosociale ondersteuning en indien nodig doorverwijzen naar andere organisaties.

15

Sinds maandag 18 mei mogen bewoners van de woonzorgcentra één bezoeker per week ontvangen. Het gaat bij voorkeur altijd om dezelfde bezoeker en hij of zij mag ongeveer een half uur blijven. Dat half uur is een richttijd. De rusthuizen hebben het laatste woord: zij beslissen of bezoek al dan niet is toegestaan. Je neemt dus best contact op met het woonzorgcentrum waar je wil langsgaan om te vragen wat de mogelijkheden zijn.

Er zijn strenge voorwaarden aan het bezoek verbonden:

 • Het bezoek moet doorgaan in openlucht of in een afzonderlijke ruimte, die telkens gereinigd wordt.
 • De bezoeker moet op eer verklaren dat hij of zij de laatste 14 dagen géén verschijnselen gehad heeft die wijzen op een besmetting met het coronavirus.
 • Ook de bewoner mag niet besmet zijn. Zelfs als er alleen maar een vermoeden is van een besmetting, mag er geen bezoek doorgaan.
 • Het bezoek kan alleen plaatsvinden als alle bewoners van het woonzorgcentrum getest zijn. Normaal gezien is dat tegen 18 mei gebeurd.
 • Er mogen geen voorwerpen aangeraakt of doorgegeven worden. Je mag dus bijvoorbeeld geen taart of bloemen meenemen.
 • Bezoekers moeten verplicht een mondmasker dragen, dat ze zelf moeten meebrengen.

Activiteiten

1

Bewegen in de buitenlucht is toegestaan. Sterker nog: de regering moedigt dit aan. Premier Sophie Wilmès (MR): “Activiteiten in de buitenlucht zijn heel belangrijk, want het is de bedoeling dat de mensen tijdens deze periode in beweging blijven.”

Alle sporten die in de buitenlucht kunnen worden uitgeoefend en waarbij er voldoende afstand kan worden gehouden, zijn toegelaten. Het gaat dan bijvoorbeeld over wandelen, lopen, fietsen en skaten. Maar ook vissen, tennissen of paardrijden kan. Net als watersporten zoals kajakken, zeilen, (kite)surfen en waterskiën. Al deze buitenactiviteiten zijn toegestaan met de mensen waarmee je onder hetzelfde dak leeft, twee vrienden of vriendinnen. Ook trainingen in openlucht mogen plaatsvinden. Dit mag met maximaal 20 mensen, er moet een coach aanwezig zijn en iedereen moet een afstand van 1,5 meter bewaren. De cafetaria en kleedruimtes moeten wel gesloten blijven. kan. Net als watersporten zoals kajakken, zeilen, (kite)surfen en waterskiën. De cafetaria en kleedruimtes moeten wel gesloten blijven.

Om naar die sportactiviteit te gaan, mag je de auto nemen. Je mag dus naar jouw vaste tennisclub, vis- of watersportvijver rijden, zolang het om een beperkte verplaatsing gaat. Naar zee rijden om te surfen is dus niet toegestaan. Ook daguitstappen blijven verboden. Motorrijden is ook weer toegestaan, in het gezelschap van maximaal 2 andere motards. Het moet gaan om een rondrit, zonder onderweg bezoekjes te brengen. Ritjes met een oldtimer zijn niet toegelaten.

2

Ja, die 2 extra mensen moeten altijd dezelfde personen zijn. Je mag niet afwisselen tussen verschillende mensen. Op die manier komen te veel verschillende netwerken van mensen met elkaar in contact, en dat moet vermeden worden. Fysieke activiteiten in de buitenlucht zijn toegestaan met de mensen waarmee je onder hetzelfde dak leeft en/of met 2 dezelfde personen van buiten het gezin. Blijf daarbij altijd 1,5 meter afstand bewaren.

Let op: de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad dat een gezin 4 mensen mag ontvangen, heeft hier geen invloed op. Die regel gaat over bezoek aan huis. Fysieke activiteiten in openlucht met meer dan 2 personen buiten je eigen gezin, wordt nog steeds als samenscholing beschouwd en is verboden.

Sinds 18 mei mag je in clubverband ook opnieuw in de buitenlucht trainen. Dat mag met 20 mensen, er moet een coach aanwezig zijn en iedereen moet een afstand van 1,5 meter bewaren.

3

Sinds maandag 4 mei mag iedereen de wagen of de motor nemen om een "beperkte verplaatsing" te maken voor een recreatieve activiteit. Het zijn dus niet langer alleen gezinnen met kinderen tot maximaal 5 jaar die de auto mogen nemen om elders te gaan wandelen of sporten.

"Nu mag iedereen met zijn wagen een beperkte verplaatsing maken om te gaan wandelen of joggen in een nabijgelegen bos of park", verduidelijkt Yves Stevens van het Crisiscentrum. Wat "een beperkte" verplaatsing is, wordt niet geconcretiseerd. "Maar belangrijk is dat mensen er geen daguitstap van maken. Het is ook niet de bedoeling om heel het land te gaan rondrijden. Maar je mag dus wel je wagen nemen om naar je vaste visput of je gebruikelijke tennisclub te gaan.”

4

Ja, dat kan. Je mag de wagen nemen om een beperkte verplaatsing te maken voor een recreatieve activiteit, en dus mag je volgens het Crisiscentrum de auto ook gebruiken om je naar een startpunt voor die activiteit te begeven. Let wel: het is niet de bedoeling dat je er een toeristische activiteit of daguitstap van maakt. Je mag de wagen bovendien alleen maar nemen om je naar het startpunt te begeven, niet om eerst het hele land rond te rijden.

5

Verplaatsingen gebeuren volgens het Crisiscentrum bij voorkeur met eigen middelen (met de wagen, met de fiets, te voet, …). Dit om op het openbaar vervoer voorrang te geven aan personen die geen eigen vervoersmiddel hebben maar de tram, trein of bus moeten gebruiken om bijvoorbeeld naar hun werk te pendelen. Voor recreatieve activiteiten beperk je je dus beter tot je eigen vervoersmiddelen.

6

Sinds 18 mei mogen sportclubs de groepstrainingen in openlucht hervatten. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA): "Er mag buiten worden getraind in groepen van maximaal 20 mensen en er moet een coach aanwezig zijn. Alles moet wel met de nodige afstand gebeuren. Baltechnieken kan je bijvoorbeeld trainen, maar een oefenmatch kan dus niet want dan kan je geen 1,5 meter afstand bewaren.”

Eerder werd de beslissing al genomen om sportwedstrijden te verbieden tot en met 31 juli. De expertengroep die de regering adviseert zal nog bekijken vanaf wanneer en onder welke voorwaarden indoorsporten en het vervolg van de sportcompetities kunnen doorgaan.

7

Buiten sporten mag met maximaal 20 personen én met een coach. Volgens Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) mag ook een groep wielertoeristen opnieuw gaan fietsen: "Een peloton van maximum 20 renners mag op de openbare weg. Daar kunnen ze de afstand respecteren. Wel moeten ze een wegkapitein aanduiden die nagaat of de regels en voorwaarden (handhygiëne, afstand, …) worden gerespecteerd, en kan worden aangetikt als dat niet het geval is. Ook hier moet je je gezond verstand gebruiken."

8

Nee, dat kan voorlopig nog niet. Sporten in openlucht, in teamverband, kunnen weer met maximaal 20 personen, met aanwezigheid van een coach, en als er voldoende afstand kan bewaard worden. Belangrijk is bovendien dat er geen gebruik mag gemaakt worden van de douches of kleedkamers na het sporten. Dat is ook de reden waarom zwembaden voorlopig gesloten blijven. Je kan immers niet gaan zwemmen zonder je om te kleden of te douchen. Minister van Sport Ben Weyts (N-VA): “Gaan zwemmen is nog niet toegelaten. Daar is de ratio dat je dan ook gebruik moet kunnen maken van kleedkamers en dat is de grote moeilijkheid.” Voetbaltrainingen in openlucht kunnen bijvoorbeeld wel, zolang iedereen zich achteraf thuis doucht.

9

Trainingen in de buitenlucht mogen opnieuw doorgaan in groepen van maximaal 20 personen, met aanwezigheid van een coach, en met de nodige afstand. Binnensporten zijn voorlopig niet toegelaten. Viroloog Marc Van Ranst legt uit waarom: "In de buitenlucht wordt het virus verdund. Frisse lucht is heel belangrijk. En dan is het logisch dat we beginnen met buitensporten te versoepelen. Dat is natuurlijk een beetje sneu en oneerlijk. Dus ik begrijp de frustratie van sommige indoorclubs."

10

Ja, kinderen en jongeren mogen onder begeleiding van een volwassene opnieuw sporten op lokale skateparken en sportveldjes zoals voetbalpleinen of basketbalvelden. “Het toezicht kan gebeuren door een ‘lokale sporttrainer’, maar ook een ‘volwassen begeleider van een jeugdvereniging van een lokaal bestuur’”, verduidelijkt minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V). Het is dus niet de bedoeling dat je als ouder zomaar met je kroost naar een sportterrein trekt, of dat je kinderen er alleen naartoe gaan. Volgens minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) is het de bedoeling dat de lokale besturen oplossingen zoeken om dit toezicht mogelijk te maken. “De lokale besturen kunnen daar systemen voor uitwerken. We vertrouwen daar op hun organisatiekracht."

11

Sinds maandag 18 mei is een bezoek aan een zoo of dierenpark opnieuw toegestaan. Ook kinderboerderijen en indoorparken zoals een aquarium, dolfinarium of reptielenhuis mogen de deuren weer openen.

Je moet wel vooraf, online of via de telefoon, een ticket kopen om ervoor te zorgen dat het aantal bezoekers in het park beperkt blijft tot één persoon per tien vierkante meter. De dierentuinen moeten daarnaast een circulatieplan voorzien. Cafés en restaurants in het park blijven gesloten en shows met publiek mogen niet.

Vanaf 27 mei mogen de parken opnieuw hun speeltuin openen. Uitbaters moeten wel toezicht houden zodat er geen drukte ontstaat.

12

Nee, je mag enkel naar de dierentuin met de mensen waarmee je onder hetzelfde dak leeft of in je eentje. Het is niet de bedoeling om met de mensen die je nu ook thuis mag uitnodigen, naar de dierentuin te gaan. Geniet dus van je bezoek in gezinsverband en houd voldoende afstand van de andere bezoekers.

13

Je mag nog steeds het noodzakelijke doen voor het welzijn van je paard. Daaronder valt vanzelfsprekend de verzorging. Ook paardrijden is weer toegestaan. Dit mag op je eigen weide of piste, of onder strikte voorwaarden in het zadel, aangespannen of aangelijnd:

 • Als fysieke activiteit in openlucht, eventueel samen met je eigen bubbel en/of in het gezelschap van maximum 2 – steeds dezelfde – vrienden met wie je buitenactiviteiten onderneemt.
 • Als training of les met een trainer of een meerderjarige toezichter in een manege, met maximum 20 ruiters. De manege moet beschikken over een buitenpiste of een piste die openstaat aan de buitenlucht.
 • Als rit te paard met het oog op het welzijn van het dier, met een maximum van 3 ruiters.

Minderjarige kinderen of hulpbehoevenden mogen door hun ouders of een begeleider naar en tijdens de activiteit begeleid worden. Als je als ouder of begeleider zelf deelneemt aan de activiteit, dan tel je mee voor het maximum toegelaten aantal ruiters.

Je mag de auto gebruiken om je te verplaatsen naar de manege of de plaats van de rit, ook om je paard te vervoeren.

14

Huwelijken en begrafenissen mochten al plaatsvinden, maar alleen in beperkte kring. Het aantal aanwezigen is nu opgetrokken tot maximaal 30 gasten. Belangrijk is wel nog steeds dat de veiligheidsafstand van 1,5 meter behouden blijft. Na afloop mag er ook geen receptie of koffietafel georganiseerd worden.

Begraafplaatsen zijn open. Daar kan je overledenen dus nog steeds gaan groeten. Je mag de auto nemen om naar de begraafplaats te rijden.

15

Sinds maandag 18 mei mogen we weer naar musea gaan en historische gebouwen bezoeken. Deze instellingen moeten werken met een systeem waarbij tickets vooraf, online of via de telefoon, worden verkocht. Ze moeten ook een circulatieplan voorzien en het aantal bezoekers moet worden beperkt: per 15 vierkante meter wordt één bezoeker toegelaten. Er geldt ook een maximum aantal bezoekers per tijdspanne.”

Alle evenementen van culturele, sportieve, toeristische en recreatieve aard blijven verboden tot en met 30 juni. Voor de zomervakantie zullen er dus sowieso geen evenementen zoals concerten of theatervoorstellingen mogen worden georganiseerd.

16

Nee, dat kan nog niet. Samen repeteren wordt gezien als een bijeenkomst, het kan dus enkel als deze mensen in jouw bubbel zitten (gezin + maximum 4 personen).

17

Ja, sinds woensdag 20 mei is het toegelaten om naar je tweede verblijf te gaan. De toelating geldt voor wie eigenaar is van een huis, appartement, stacaravan of bungalow, of er één huurt voor minstens een jaar. Maar ook in dat tweede verblijf geldt de regel: blijf zoveel mogelijk in je kot. Een dagje naar het strand gaan, is dus nog niet mogelijk. Je mag er ook enkel de vier mensen uitnodigen die je sinds 10 mei thuis hebt uitgenodigd.

18

Sinds 18 maart zijn alle niet-essentiële reizen naar het buitenland verboden. Enkel het goederen- en dienstenverkeer mag de grenzen nog over. Verschillende grensovergangen zijn daarom ook gesloten en de politie voert controles uit aan de grenzen.

De volgende redenen worden beschouwd als essentiële redenen om te reizen naar het buitenland en zijn dus wel nog toegelaten:

 • zakenreizen, met inbegrip van het woon-werkverkeer
 • verplaatsingen voor medische zorg
 • verplaatsingen voor het verlenen van bijstand of zorg aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon en de zorg voor dieren
 • verplaatsingen in het kader van co-ouderschap
 • verplaatsingen om mensen met de Belgische nationaliteit op te halen en naar België terug te brengen
 • verplaatsingen om familieleden weg te brengen naar het buitenland om werkzaamheden voor essentiële redenen te kunnen uitvoeren
 • verplaatsingen naar een hoofdverblijfplaats in het buitenland
 • verplaatsingen naar een vaste partner die niet onder hetzelfde dak woont;
 • verplaatsingen in het kader van het verlijden van aktes (indien dit noodzakelijk is en niet digitaal kan gebeuren)
 • verplaatsingen voor een begrafenis of crematie
 • verplaatsingen voor een huwelijk
 • verplaatsingen van leerlingen, studenten en stagiairs die les volgen in een buurland in het kader van hun opleiding
 • verplaatsingen om dringende herstellingen te laten uitvoeren voor de veiligheid van een voertuig

Gaan fietsen net over de grens, is dus niet toegelaten. Als de politie je controleert, kan je hiervoor een boete krijgen. Ook boodschappen doen over de grens, mag niet meer. Die doe je in België en zo dicht mogelijk bij jou in de buurt.

Als je toch de grens over moet voor een essentiële verplaatsing, dan is het aangeraden om - naast je identiteitsdocumenten - ook een schriftelijk document te hebben dat je verplaatsing rechtvaardigt. Dat kan een attest zijn van de werkgever of dokter, maar ook een bewijs van co-ouderschap of een kopie van een vliegtuigticket om iemand af te halen op een luchthaven als een ander vervoermiddel niet mogelijk is. Op basis van deze documenten kan de politie of douane bij controle de noodzaak van je verplaatsing beoordelen.

Fransen, Nederlanders of Duitsers mogen ook de Belgische grens niet meer oversteken wanneer dat niet noodzakelijk is. Ze mogen geen toeristische of recreatieve uitstappen maken in België. Ook hier voert de politie grenscontroles uit waarbij elke overtreding gesanctioneerd wordt.

19

Volgens epidemioloog Pierre Van Damme kunnen we deze zomer waarschijnlijk op vakantie gaan in eigen land: “Dat lijkt me veilig omdat we in eigen land alle factoren in handen hebben. Op basis van wat we nu weten en als de epidemie blijft zoals ze nu is, dan kunnen we vakantie in België, mooi verspreid over het hele grondgebied, zeker aan.”

20

Nee, de beslissing over de zomervakantie en of je nog kan reizen naar het buitenland wordt eind mei verwacht. Viroloog Erika Vlieghe: “Het is nog te vroeg om daar nu duidelijkheid over te geven. We moeten opvolgen hoe de curve en het geleidelijk versoepelen van de maatregelen evolueert. Alle landen rondom ons zijn ook stilaan begonnen met hun exitstrategieën. We gaan ook opvolgen hoe het in die andere landen gaat, waar er nog uitbraken zijn, voor er duidelijkheid is over reizen naar het buitenland.”

Dat benadrukt ook viroloog Marc Van Ranst: “Of we kunnen reizen naar het buitenland deze zomer, hangt van alle andere landen af. In Europa komen er de laatste dagen belangrijke signalen dat landen waar toerisme belangrijk is, graag hun grenzen zouden willen openstellen. Wanneer landen overeenkomen om vluchten opnieuw toe te laten, zullen we een sneeuwbaleffect zien.” Maar wanneer die overeenkomsten er zullen komen en hoe snel dat allemaal zal gebeuren, kan Van Ranst nog niet zeggen. Het is volgens hem daarom beter om rekening te houden met een vakantie in eigen land.

Voorlopig blijven niet-essentiële reizen in ons land zeker verboden tot 8 juni. Dat geldt in beide richtingen: zowel niet-essentiële reizen vanuit België, als niet-essentiële reizen naar ons land zijn niet meer toegestaan. De luchthavens mogen wel openblijven, maar steeds moet een afstand van 1,5 meter worden gegarandeerd.

21

“Alle sport- en cultuurevenementen in ons land blijven verboden tot zeker 30 juni.” Dat zei premier Sophie Wilmès (MR) na de Nationale Veiligheidsraad van 13 mei. Kleinere festivals zijn dus nog tot begin juli verboden. Of ze in de zomervakantie wel kunnen doorgaan en onder welke omstandigheden, is nog niet beslist.

Eerder heeft de Veiligheidsraad al beslist dat alle massa-evenementen tot en met 31 augustus niet doorgaan. De grote zomerfestivals (Rock Werchter, Tomorrowland, Pukkelpop, de Gentse Feesten) zullen dit jaar dus niet plaatsvinden.

22

Daarover is er nog altijd geen duidelijkheid. Tot en met 31 juli zijn alle competities verboden, zowel de beroeps- als amateurwedstrijden. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA): “Dat wil niet zeggen dat vanaf 1 augustus sportwedstrijden opnieuw van start mogen gaan, dat moeten we later nog beslissen op basis van hoe de curve evolueert.”

Het is dus helemaal niet zeker of de voetbalcompetitie in augustus kan starten, ook niet achter gesloten deuren. Minister Jambon: “Voetbal is een contactsport, je kan voetballers niet vragen om 1,5 meter afstand te houden.”

Ook over de aangekondigde wielerwedstrijden in ons land is er voorlopig nog geen zekerheid.

23

Ja, de donorcentra van Het Rode Kruis zijn altijd open gebleven. Bloed geven is en blijft noodzakelijk om de voorraad op peil te houden. Belangrijk om weten is dat het coronavirus niet verspreid kan worden via bloed. Tijdens een bloedinzameling moet je vanzelfsprekend de hygiënische maatregelen en de sociale afstand (1,5 meter) respecteren. Het is ook belangrijk dat een donor zich bewust is van zijn eigen gezondheidstoestand. Mensen die ziek zijn, worden zoals altijd uitgesloten.

24

De Belgische reanimatieraad heeft hierover richtlijnen opgesteld. Het belangrijkste blijft om snel de hulpdiensten te bellen, op het nummer 112. Zonder persoonlijke beschermingsmaatregelen riskeer je je eigen veiligheid en mag je niet overgaan tot reanimatie.

Pascal Vranckx van Rode Kruis Limburg verduidelijkt: "Als de gewonde persoon bij bewustzijn is, kan je instructies geven of vragen stellen. Als het nodig is, kan je de hulpdiensten bellen. Zij sturen dan hulp ter plaatse”. Maar wat als iemand bewusteloos is en bijvoorbeeld mond-op-mondbeademing nodig heeft? "Dan wordt het in tijden van corona inderdaad een pak moeilijker. Wij raden vooral aan om eerst aan je eigen veiligheid te denken. Doe enkel hartmassage en geen beademing. Gebruik een aangepast chirurgisch mondmasker, niet het zelfgemaakte.”

Volgens Vranckx is bij hartmassage zelfs een mondmasker voor het slachtoffer noodzakelijk: “Bij hartmassage druk je de borstkas ongeveer vijf centimeter in en daarbij pomp je de longinhoud naar buiten. Er ontstaat zo een soort aerosol met vochtdruppeltjes. Die kan je opvangen door een mondmasker over de neus en mond van het slachtoffer te doen.” Maar mensen hebben vaak geen extra mondmasker op zak en daarom is het belangrijk om zo snel mogelijk de hulpdiensten te bellen: “Je kan dan niet voor je eigen veiligheid zorgen. Dus bel zo snel mogelijk de hulpdiensten want elke seconde telt.”

Testen, contactopsporing en mondmaskers

1

Ja, er zullen veel meer mensen getest worden op het coronavirus in ons land. Sinds 4 mei kunnen er 25.000 tests per dag uitgevoerd worden. Die capaciteit kan worden opgeschaald tot 45.000. Ook tests die de immuniteit opsporen, zullen een rol spelen. Het is de bedoeling dat iedereen wordt getest:

 • die symptomen heeft en van wie de arts vermoedt dat hij of zij besmet is
 • die door zijn of haar beroep in hoge mate is blootgesteld aan het virus
 • die intensief contact heeft gehad met een besmet persoon

Verschillende ziekenhuizen testen ook op voorhand patiënten die voor een bepaalde behandeling (die niets met het coronavirus te maken heeft) naar het ziekenhuis zullen komen.

2

Belangrijk in de afbouwstrategie van de regering is het opsporen van de menselijke contacten die een besmet persoon heeft gehad. Een positief getest persoon zal gevraagd worden om zijn contacten van de afgelopen twee weken door te geven. Die mensen zullen dan worden gecontacteerd en aan hen zal worden gevraagd om zich te laten testen. Om die mensen te contacteren is er een callcenter opgericht. Minister-president Jan Jambon (N-VA): “Er wordt uiteraard rekening gehouden met de privacy, de naam van de besmette persoon waarmee je in contact kwam, wordt niet verteld door het callcentrum.”

Virologe Erika Vlieghe: “Het is een illusie om te denken dat we hiermee alle besmettingen gaan opsporen. Maar op deze manier kunnen we wel veel fijnmaziger te werk gaan dan nu. Het is het moment om in detail te bekijken waar de besmettingshaarden zijn, daar gaan we veel van leren. Op deze manier kunnen we ook goed opvolgen wat er gebeurt als we de maatregelen geleidelijk terugschroeven.”

3

Eerst werd er gesproken over een app op de smartphone, die automatisch zou bijhouden met wie we contact hebben. Een federale werkgroep heeft de mogelijkheden van zo’n app onderzocht, maar die resultaten waren niet overweldigend: in andere landen bleek dat te weinig mensen de app installeerden om effectief te zijn. En ook op het vlak van privacy blijven er vraagtekens. Het systeem met een app wordt verder onderzocht, zo klinkt het, maar het eerste halfjaar hoeven we die allicht niet te verwachten.

4

Premier Sophie Wilmès (MR) benadrukt dat een mondmasker niet voldoende is om je te beschermen tegen het coronavirus, maar dat het als aanvulling moet worden beschouwd op de hygiënemaatregelen en fysieke afstand, waar we ons nog steeds zoveel mogelijk aan moeten houden.

Het is verplicht om op het openbaar vervoer mondneusbedekking te gebruiken. Dat geldt voor alle reizigers vanaf 12 jaar. Mondneusbedekking kan met een zelfgemaakt mondmasker, maar ook alternatieven zoals een sjaal of bandana zijn toegelaten om de neus en de mond af te dekken. De verplichting geldt bij het betreden van het station of de halte.

Ook op de werkvloer zijn maskers verplicht wanneer de fysieke afstand niet kan gerespecteerd worden. In de openbare ruimte wordt een masker aanbevolen, vooral wanneer de fysieke afstand niet kan worden gehandhaafd.

In het onderwijs is het dragen van een mondmasker verplicht voor alle leerlingen van het middelbaar. De Veiligheidsraad besliste dat ook alle leerkrachten van het lager en middelbaar onderwijs een mondmasker moeten dragen. Maar ondertussen is er daarover een compromis onderhandeld. Als er voldoende afstand is tussen de leerkracht en de leerlingen en er eventueel gebruikgemaakt wordt van een plexiglas (scherm of masker), dan is een mondmasker niet verplicht voor de leraar.

Het is niet verplicht om een mondmasker te dragen tijdens het winkelen, maar premier Wilmès raadt dit wel sterk aan.

5

Reizigers vanaf 12 jaar die geen mondmasker of een volwaardig alternatief (zoals een bandana of sjaal) dragen in stations of op de trein, riskeren een boete van 250 euro. Treinbegeleiders zullen de passagiers in de eerste plaats aanspreken en indien nodig de interventiedienst van de NMBS oproepen, die dan weer de politie kan inschakelen. Verschillende winkeluitbaters in een 100-tal stations bieden mondmaskers en alcoholgels aan in de verkoopautomaten.

Kinderen, opvang en onderwijs

1

Sinds 18 mei mogen een aantal Vlaamse scholen en leerjaren opnieuw openen.

 • In het lager onderwijs zijn de kinderen van het eerste, tweede en zesde leerjaar opnieuw kunnen starten. Ze krijgen les in groepen van maximaal 10 tot 14 leerlingen. Leerkrachten uit andere jaren moeten bijspringen zodat de verschillende groepen les kunnen krijgen, de ene klashelft bijvoorbeeld in de voormiddag, de andere helft in de namiddag. Een leerkracht kan op die manier ook nog tijd vrijmaken voor het leren vanop afstand. Enkel leerkrachten moeten een mondmasker of gezichtsscherm dragen, leerlingen niet. Zowel de leerkrachten als de leerlingen moeten wel 1,5 afstand bewaren. Scholen zijn niet verplicht om meteen deze 3 leerjaren te laten starten wanneer dat voor hen organisatorisch niet haalbaar is (door bijvoorbeeld te kleine klassen).
 • In het secundair onderwijs hebben de laatstejaars de lessen opnieuw mogen hervatten. Het gaat dan om het zesde jaar in het aso, waar maximaal 1 volle dag per week mag worden lesgegeven. Ook het zesde jaar in het tso, bso en kso, en het zevende jaar bso is er weer aan begonnen, voor maximaal 2 volle dagen per week. Leerlingen in het secundair onderwijs moeten, net zoals de leerkrachten, een mondmasker dragen en de afstandsregels respecteren.
2

Als je kind is ingeschreven in school, moet hij of zij de lessen het hele schooljaar volgen, tenzij er sprake is van een gewettigde afwezigheid. Speciaal voor deze situatie, kunnen de scholen nu ook afwezigheden omwille van bijvoorbeeld angst wettigen. Het gaat dan om een afwezigheid omwille van een persoonlijke reden in plaats van een problematische afwezigheid.

Dat neemt niet weg dat het Vlaams Ministerie van Onderwijs sterk aanraadt om je kind opnieuw naar school te sturen. Zo kan je zoon of dochter samen met zijn of haar klasgenootjes de situatie een plaats geven en kunnen ze samen het schooljaar afsluiten. Ben je ongerust over de gezondheid van je kind, neem dan contact op met de school. Samen kunnen jullie bekijken hoe de school je kind verder kan ondersteunen. Ze kunnen het CLB (Centrum voor leerlingenbegeleiding), de interne leerlingenbegeleiding of de zorgcoördinator inschakelen om angstgevoelens bespreekbaar te maken.

3

Het is nooit 100% zeker dat je als ouder geen besmetting kan oplopen aan de schoolpoort, maar als je afstand bewaart en je houdt aan de veiligheidsmaatregelen, is de kans wel al kleiner. Daarom staan er op de website van Onderwijs Vlaanderen een aantal richtlijnen voor ouders aan de schoolpoort. Ouders dragen best een mondmasker als ze hun kind naar school brengen of afhalen. Ze moeten altijd 1,5 meter afstand houden van andere ouders en kinderen en moeten er ook op toezien dat hun kinderen afstand van elkaar houden. Als ouder blijf je best niet praten aan de in- of uitgang van de school en betreed je al zeker niet het schoolgebouw of de speelplaats.

Als jouw zoon of dochter zelfstandig naar school gaat, moedig hem of haar dan aan om direct na de lessen naar huis te komen en niet te blijven praten met schoolvrienden.

4

Als een leerling of leerkracht besmet raakt met het coronavirus, zal het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) een contactonderzoek opstarten. Dat staat op de website van Onderwijs Vlaanderen. Het CLB onderzoekt dus met wie de besmette leerling of leerkracht contact had en hoe lang en hoe intens het contact was. Dat bepaalt immers of het om een hoog risicocontact of een laag risicocontact gaat.

Alle hoge risicocontacten zullen 14 dagen moeten thuisblijven. Als je kind thuis moet blijven, meet je best twee keer per dag de temperatuur en als hij of zij ziektesymptomen krijgt, moet je de huisarts telefonisch contacteren.

Als je kind een laag risicocontact is van de besmette persoon, dan mag hij of zij naar school blijven gaan. Je laat hem of haar dan best buitenshuis een mondmasker dragen en 1,5 meter afstand houden van andere mensen. Het is ook belangrijk dat je sociale contacten probeert te beperken en geen onnodige verplaatsingen maakt. Ook in dit geval bel je de huisarts als je kind ziektesymptomen ontwikkelt.

5

Ouders die niet (meer) thuis werken en dus niet voor de opvang van hun kind(eren) kunnen instaan, mogen deze naar school brengen. De buitenschoolse opvang springt bij en is tijdens de schooluren open.

Daarnaast mogen kinderen opnieuw opgevangen worden bij de grootouders. Ook hier gelden een aantal voorwaarden. De grootouders moeten jonger zijn dan 65 jaar en moeten tot de gekozen bubbel van 4 mensen behoren. Grootouders moeten geen anderhalve meter afstand houden van hun kleinkinderen tijdens het oppassen.

6

De crèches zijn officieel nooit gesloten, maar de opvang werd wel voorbehouden voor ouders met een essentieel beroep, voor kwetsbare gezinnen, en voor gezinnen met een moeilijke thuissituatie.

Omdat steeds meer mensen terug fysiek gaan werken, is de opvang opnieuw uitgebreid. Daarvoor heeft Kind en Gezin een draaiboek opgesteld, samen met minister van Welzijn en Gezin Wouter Beke (CD&V). Als één van de ouders buitenshuis moet werken, zal hun kind weer kunnen worden opgevangen. Ook alleenstaande ouders, of zij nu thuis werken of niet, mogen vanaf maandag hun kind terug naar de opvang laten gaan. Werken de twee ouders thuis, dan mag dat volgens de richtlijnen van Kind en Gezin dus nog niet.

Kind en Gezin heeft in het draaiboek een aantal maatregelen opgenomen om alles veilig te laten verlopen. Zo moeten de medewerkers in de kinderopvang een mondmasker dragen als ze in contact komen met de ouders. Ook de ouders zelf moeten een mondmasker dragen als ze hun kind komen halen, en ze mogen de leefruimte zelf niet binnen. Kind en Gezin vraagt dat ook steeds dezelfde ouder het kind komt ophalen.

7

Kleinkinderen mogen opnieuw bij hun grootouders op bezoek gaan en omgekeerd. Je mag als gezin immers 4 extra contacten tot je bubbel toelaten. Grootouders mogen ook opnieuw op hun kleinkinderen passen, tenminste als ze aan een aantal voorwaarden voldoen.

Je moet als grootouder jonger zijn dan 65 jaar en je mag geen onderliggende aandoeningen hebben. Bovendien mag je ook niet tegelijk mantelzorger zijn want dan kom je in contact met risicogroepen. Daarnaast moet je ook tot dezelfde bubbel behoren als de kleinkinderen. Dat wil zeggen dat je ofwel onder hetzelfde dak woont, ofwel bij de 4 personen zit met wie de ‘huisbubbel’ van de kleinkinderen is uitgebreid.

Oma's en opa’s die aan deze voorwaarden voldoen, moeten geen sociale afstand bewaren met hun kleinkinderen, want dat is volgens de virologen die de Veiligheidsraad adviseren niet haalbaar bij het oppassen. De andere hygiënemaatregelen, zoals regelmatig je handen wassen, moeten wel gerespecteerd worden.

Volgens het Crisiscentrum is het niet de bedoeling dat kleinkinderen bij hun grootouders overnachten.

8

Je mag je zoon of dochter opnieuw rijles geven op de openbare weg om hem of haar voor te bereiden op een toekomstig praktijkexamen. Ook de rijopleidingen in de rijscholen worden sinds 11 mei weer hervat, samen met het terugkommoment. Sinds 18 mei kan je ook opnieuw een theorie-examen afleggen voor alle categorieën van rijbewijzen. Praktijkexamens voor bromfietsen, motorfietsen, vrachtwagens en bussen (al dan niet met aanhangwagen) worden vanaf dan ook opnieuw georganiseerd. Sinds 25 mei zijn de praktijkexamens voor personenwagens (met of zonder aanhangwagen) en landbouwvoertuigen hervat.

Wie door de coronacrisis niet meer tijdig zijn of haar rijexamen kan afleggen of een terugkommoment kan volgen, krijgt daarvoor uitstel tot en met 31 december 2020. Als de geldigheid van je theorie-examen, van je gevolgde lessen bij een erkende rijschool, of van een geslaagd examen op privéterrein tussen 16 maart en 31 december vervalt, wordt deze dus verlengd tot en met 31 december. Kandidaten hebben bijgevolg voldoende tijd om nieuwe afspraken in te plannen dit jaar. Er is geen haast om jouw examen meteen vast te leggen.

9

De toelatingsexamens voor arts en tandarts worden uitgesteld naar eind augustus: op dinsdag 25 augustus is er het toelatingsexamen voor arts, op woensdag 26 augustus dat voor tandarts. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) aangekondigd. De examens zullen voor het eerst digitaal (op een laptop) worden afgenomen. De te kennen leerstof wordt licht aangepast om rekening te houden met de impact van de coronacrisis en de opschorting van de lessen.

Ten laatste midden juli wordt bekendgemaakt waar het toelatingsexamen doorgaat. Normaal gezien is dat op de Heizel in Brussel. Als de experten echter adviseren dat het eind augustus nog te vroeg is voor een gezamenlijk examen, kan het gelijktijdig op tientallen locaties verspreid over heel Vlaanderen worden georganiseerd.

De verplichte ijkingstoetsen voor de richtingen burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect en diergeneeskunde worden verplaatst naar 29 augustus en 12 september op de campussen van VUB, UAntwerpen, KU Leuven en UGent. Ook voor de richtingen industrieel ingenieur, bio-ingenieur en biowetenschappen zou vanaf dit jaar een verplichte ijkingstoets gelden, maar die wordt met een jaar uitgesteld. De online deelname wordt voorzien op 24 of 31 augustus. Door de ijkingstoetsen kunnen studenten een inschatting maken van hun slaagkansen in een bepaalde richting, ook al is die toets niet bindend.

10

De academies voor deeltijds kunstonderwijs kunnen sinds 25 mei gefaseerd heropstarten, al wordt dat in eerste instantie beperkt tot een-op-eenonderwijs voor wie dat van cruciaal belang is en mits de regels rond hygiëne en sociale afstand gerespecteerd worden.

Ouders en kandidaat-leerlingen die geen toegang hebben tot digitale alternatieven kunnen een bezoek brengen aan een school voor bijvoorbeeld een rondleiding. De bezoeken moeten plaatsvinden op momenten dat er geen leerlingen op school aanwezig zijn, kunnen enkel na een individuele afspraak, er mogen maximaal drie mensen aanwezig zijn en de geldende veiligheidsmaatregelen moeten gevolgd worden. Ook fysiek inschrijven kan in uitzonderlijke gevallen.

Ook het volwassenenonderwijs kan sinds 18 mei opnieuw individuele cursisten met bijkomende ondersteuningsnood opvangen. Dat kan enkel op afspraak.

Werk, diensten en winkels

1

Je werkgever moet er ten alle tijden voor zorgen dat de werknemers in veilige omstandigheden kunnen werken. Zo moet je bijvoorbeeld minstens 1,5 meter afstand van andere personen kunnen bewaren, anders moet je een mondmasker dragen. Alle aanbevelingen van de overheid voor bedrijven vind je per sector in deze gids

Houdt je werkgever zich niet aan deze maatregelen, kaart dit dan in eerste instantie aan bij je directe leidinggevende. Je kan ook onder meer terecht bij een preventieadviseur, vakbondsafgevaardigde, de lokale politiediensten, of je kan een klacht indienen via de website van FOD Werkgelegenheid

2

Ja, je mag nog steeds carpoolen. Wel moet je minstens 1,5 meter afstand tussen elke persoon bewaren. Het aantal personen dat een wagen mag delen, hangt dus af van het type voertuig. Het is belangrijk dat je de auto regelmatig verlucht en reinigt.

Taxidiensten en alternatieve taxidiensten blijven in gebruik. Ook daar moet een minimumafstand van 1,5 meter tussen elke persoon worden aangehouden. Een gezin dat onder hetzelfde dak woont, mag in één wagen of taxi. Voor hen is de afstandsregeling niet van toepassing. Ook deelauto’s en deelsteps worden beschouwd als transportmiddel en mogen gebruikt worden.

3

Premier Sophie Wilmès (MR) gaf tijdens de persconferentie na de Nationale Veiligheidsraad van 6 mei enkele regels mee die de veiligheid in de winkels moeten garanderen:

 • 1 klant per 10 vierkante meter, maximaal 30 minuten (uitzonderingen voor kleine winkels)
 • mond- en neusbescherming wordt sterk aangeraden
 • de veiligheidsafstand van 1,5 meter moet altijd gerespecteerd worden
 • werkgevers moeten een veilige werkomgeving garanderen
 • boodschappen doe je bij voorkeur alleen (mensen die hulp nodig hebben en kinderen jonger dan 18 mogen begeleid worden)
 • boodschappen doe je bij voorkeur dicht bij huis of bij je werk.

Premier Wilmès herinnerde iedereen eraan dat het niet de bedoeling is om er een toeristische uitstap van te maken. “Ook het samenscholingsverbod blijft gelden. De lokale politie zal toekijken of alle regels rond sociale afstand worden nageleefd en neemt indien nodig maatregelen. We rekenen op je gezond verstand: zie je dat er veel volk op straat of in het winkelcentrum is, ga dan naar huis en kom een andere keer terug. 65-plussers, minder mobiele mensen en verzorgend personeel krijgen voorrang.”

Volgens minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) namen de burgemeesters van centrumsteden ook op het openbaar domein maatregelen: “Winkelstraten zijn autovrij gemaakt, straten zijn wandelpaden geworden, voetpaden zijn aanloopzones naar winkels geworden, enzovoort. Bovendien grijpen heel wat lokale besturen terug naar stadswachten, wiens aanwezigheid voor een psychologisch effect zorgt.”

4

“Het is de bedoeling dat je zo dicht mogelijk in je nabije omgeving winkelt.” Dat zei premier Sophie Wilmès (MR) tijdens de persconferentie en bevestigde minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V): “We hebben geen perimeters ingesteld - dat is bijna onmogelijk om te controleren - maar dat betekent niet dat je het hele land moet doorkruisen om een broek te gaan kopen. Blijf in je eigen gemeente of ga naar de dichtstbijzijnde stad. ”

Minister-president van de Vlaamse regering Jan Jambon (N-VA) treedt Muylle hierin bij: “Een namiddag gezellig funshoppen, waarbij je van winkel naar winkel struint, zit er voorlopig niet in. Enkel functioneel winkelen is toegelaten: je hebt iets nodig, je gaat naar de winkel, je koopt het product en je bent weer weg. Daarvoor heb je maximum 30 minuten. Het is ook niet de bedoeling dat je van Genk naar Aarlen rijdt, het moet redelijk blijven. Hoe meer we de maatregelen lossen, hoe meer we beroepen op maatschappelijke verantwoordelijkheidszin. Lukt dat niet, dan moeten we sommige maatregelen terugschroeven, maar het spreekt voor zich dat we dit niet willen.”

5

Sinds maandag 18 mei mogen een aantal contactberoepen opnieuw opstarten. Het gaat dan om kappers of barbiers, nagelsalons, schoonheidssalons, pedicurezaken en tatoeage- of piercingsalons.

Privé-sauna's, massage- en wellnesscentra mogen nog niet openen.

6

De contactberoepen zoals kappers mogen hun zaak opnieuw openen. Maar dat moet, net zoals in de andere sectoren, volgens een aantal veiligheidsmaatregelen gebeuren. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD): “Een knipbeurt kan enkel op afspraak. Klanten moeten op tijd komen, als ze te vroeg zijn, moeten ze nog even buiten wachten. Ze zullen ook niet naar de wc kunnen gaan en er mogen geen tijdschriften liggen of drankjes aangeboden worden. De gebruikte instrumenten moeten ook tussen elke klant gedesinfecteerd worden.”

En, belangrijk, ook hier spelen mondmaskers een grote rol. “Kappers moeten er altijd één dragen, klanten zoveel mogelijk. Dat betekent bij het binnen- en buitengaan. Bij het knippen is dat natuurlijk niet altijd mogelijk, anders zullen we een speciale post-corona-coupe krijgen”, verduidelijkt minister De Block.

7

Ja, dat mag. Wel mogen ze enkel voor de strikt noodzakelijke duur van de behandeling bij je thuis aanwezig zijn.

6

Sinds maandag 18 mei mogen openbare markten zich opnieuw opstellen. De Nationale Veiligheidsraad heeft wel een aantal beperkingen opgelegd. Zo worden maximaal 50 kramen toegelaten. De eindbeslissing om te openen ligt bij de lokale besturen (de gemeente).

Er wordt maximaal 1 bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam toegelaten. Er wordt ook gevraagd om een circulatieplan te maken, waarbij er met eenrichtingsverkeer en aparte in- en uitgangen wordt gewerkt. De marktkramers en hun personeel dragen verplicht een mondmasker. Elke marktkramer moet middelen voorzien om de handen te wassen of te ontsmetten en voeding en drank mag niet geconsumeerd worden op de markt.

Door de beperking van het aantal marktkramen per markt zal niet iedereen kunnen opstarten. De lokale besturen werken daarvoor in overleg met de marktkramers een regeling uit, die bijvoorbeeld kan bestaan uit een beurtrolsysteem. Zij die niet kunnen opstarten kunnen nog steeds een beroep doen op de hinderpremie en kunnen dus per extra sluitingsdag een dagvergoeding van 160 euro ontvangen.

9

Je kan weer voor personenauto’s, kampeerwagens en lichte bedrijfsvoertuigen weer terecht in de Vlaamse keuringscentra, al zullen deze nog niet meteen op volle toeren draaien. Voertuigen die tussen 13 maart en 3 juni naar de keuring moesten gaan, hebben een verlengde geldigheid tot en met 4 november 2020. Je hoeft momenteel niets te doen: de keuringscentra zullen je binnenkort zelf opnieuw uitnodigen. Om de veiligheid van zowel medewerkers als klanten te garanderen, vragen ze om alleen (zonder medepassagiers) te komen, met de bankkaart te betalen en de afstandsmaatregelen te respecteren.

10

Ja, het is weer toegelaten om zonder tussenkomst van een immokantoor je woning te verkopen of te verhuren. Ook studentenwoningen mogen weer verhuurd worden. Het draaiboek dat door Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) werd uitgewerkt voor de vastgoedmakelaars, wordt nu doorgetrokken naar de particuliere verkoop of verhuur. Naast het gebruik van mondmaskers en alcoholgel, moet je onder meer de sleutels ontsmetten en de kamers verluchten.

11

Huisartsen mogen opnieuw patiënten ontvangen die niet vermoeden dat ze besmet zijn met het coronavirus. Door het noodplan voor de huisartsen moesten ze alle niet-dringende raadplegingen uitstellen. Dat was ook zo voor kinesisten en tandartsen, maar ook zij mogen opnieuw niet-dringende behandelingen opstarten. In het geval van de tandartsen moeten de behandelingen wel noodzakelijk zijn. Voor een jaarlijks nazicht van uw gebit, kan u voorlopig nog altijd niet bij de tandarts terecht.

Ziekenhuizen kunnen ook opnieuw niet-dringende raadplegingen toelaten, bijvoorbeeld bij de oogarts, kinderarts of radioloog. Alle afspraken die waren afgezegd door de coronacrisis kunnen dus geleidelijk aan weer doorgaan. De ziekenhuizen nemen zelf contact op met mensen van wie hun raadpleging of operatie werd uitgesteld om een nieuw tijdstip in te plannen. Maar wie ondertussen problemen heeft en die met zijn huisarts besproken heeft, kan contact opnemen met het ziekenhuis om een afspraak te maken.

Om alles veilig te laten verlopen, hebben huisartsenpraktijken en ziekenhuizen een aantal maatregelen getroffen. Zo werken huisartsen voornamelijk op afspraak en wordt na elke raadpleging de onderzoekstafel gedesinfecteerd. Er zijn ook aangepaste wachtzalen voorzien zodat patiënten voldoende afstand kunnen houden en in sommige ziekenhuizen worden er ook ‘s avonds en op zaterdag consultaties georganiseerd. Op die manier worden de consultaties ietwat gespreid in de tijd. Patiënten worden ook pas kort voor de consultatie in de wachtzaal toegelaten.

Doordat er strikte veiligheidsmaatregelen moeten worden nageleefd, kunnen de ziekenhuizen nog niet op volle capaciteit draaien. Niet elke behandeling zal dus meteen weer kunnen.

12

De solden zullen voorlopig nog doorgaan, maar niet in juli. Vanuit de sector kwam er een grote vraag om de solden uit te stellen. Minister van Economie en Consumentenzaken Nathalie Muylle (CD&V) heeft laten weten dat de koopjesperiode deze zomer verplaatst wordt naar 1 augustus.

Financiële tegemoetkomingen

1

Gezinnen, zelfstandigen en bedrijven die in de problemen komen door de coronacrisis, kunnen uitstel krijgen op de afbetaling van leningen. "Diegenen die leningen hebben bij banken, kunnen via hun bankkantoor vragen om tussen vandaag en 30 september geen enkele betaling meer te moeten doen", aldus minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD).

Eerder kondigde Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) al aan dat tijdelijk werklozen automatisch 202,68 euro op hun rekening gestort krijgen. Daarmee kunnen ze een maand hun water- en energiefactuur betalen. Deze vergoeding is gebaseerd op een gemiddelde water- en energiefactuur van alle gezinnen.

2

“Voor huurders kan de overheid geen uitstel van betaling opleggen.” Dat zegt het kabinet van minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA). Gezinnen die in financiële problemen komen door het coronavirus en een woonlening moeten afbetalen, kunnen wel vragen om tussen vandaag en 30 september geen enkele betaling meer te doen. “Maar de vergelijking tussen het afbetalen van een woninglening en het betalen van huur gaat niet op”, aldus het kabinet van Diependaele. “Als je de afbetaling van je lening uitstelt, moet je achteraf simpelweg enkele maanden langer afleggen tot je lening wel volledig is terugbetaald. Uitstel is hier dus geen afstel. Voor huurgelden ligt dat volledig anders.”

“Bij een huurwoning heb je het recht om in een woning te wonen, maar daartegenover staat de plicht om huurgeld te betalen. Mochten we beslissen om de betaling van de huur uit te stellen, zou dit op termijn voor problemen kunnen zorgen. De huurder zou achteraf de achterstallige huur toch moeten betalen, ook al woont hij of zij bijvoorbeeld niet meer in het huurhuis. Dan zou de huurder die achterstallige huur moeten combineren met de huur van een andere woning of met de afbetaling van een woonlening.”

Het kabinet van Diependaele merkt dat sommige huisbazen uit zichzelf beslissen om de huur kwijt te schelden. “Iets wat we toejuichen. We raden dus vooral aan om in overleg te gaan met de huisbaas.”

3

Massa-evenementen, zoals festivals, mogen tot 31 augustus niet doorgaan. Daardoor zitten de organisatoren van muziekfestivals in financiële problemen. Het volledig terugbetalen van de tickets, zal dus moeilijk gaan. "De bezoekers zijn de belangrijkste stakeholders, maar als iedereen nu meteen zijn geld terugvraagt, gaan we nog verder van huis zijn", zegt Serge Platel van de Federatie van Muziekfestivals in Vlaanderen. "We hebben een oplossing kunnen vinden samen met het kabinet van minister van Economie en Consumentenzaken Nathalie Muylle (CD&V) om een tegoedbon te creëren die over twee festivaledities gaat, we zijn zeer blij dat de klant nu kan kiezen en tegelijkertijd zorgen we ervoor dat niet iedereen overkop gaat." Je ticket voor een festival deze zomer is dus gewoon geldig volgende zomer.

Hier vind je een overzicht van festivals waar al zekerheid over bestaat.

De komende dagen vullen we dit bericht aan met het antwoord op nieuwe vragen die we binnen krijgen. 

Meest gelezen