Mag ik nog een lange fietstocht maken? En hoe zit het nu met boetes? Het antwoord op uw vragen

De verlenging van de maatregelen tegen het coronavirus roept duidelijk nieuwe vragen bij u op. Gaat de politie nu strenger controleren? Gaan bedrijven die zich niet aan de regels houden gesloten worden? En dreigt er een leerachterstand als de lessen na de paasvakantie nog niet hervat zouden worden? We geven een antwoord op uw meest gestelde vragen.

Zit u zelf nog met vragen? Vul dan dit formulier in - we formuleren een antwoord op de meest gestelde vragen. 

Nieuwe vragen

1

Nee, op zich verandert er op dit moment niets. De maatregelen die de regering eerder al had genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, zijn nu verlengd tot en met 19 april, de laatste zondag van de paasvakantie. De regering heeft de maatregelen enkel nog wat meer verfijnd en verduidelijkt. En ze wees er ook op dat de naleving ervan streng gecontroleerd zal worden en dat boetes onmiddellijk geïnd kunnen worden.

Belangrijk is dus nog steeds dat je zoveel mogelijk thuisblijft. Enkel essentiële verplaatsingen zoals naar de dokter, apotheek of de voedingswinkel, zijn nog toegelaten. Je mag ook nog buiten gaan wandelen met je gezin of met één vriend of vriendin. Belangrijk is wel dat je daarbij een afstand van 1,5 meter bewaart en meteen terugkeert na de activiteit.

Telewerk blijft verplicht voor alle niet-essentiële bedrijven. Als dat voor een bepaalde sector niet mogelijk is, zoals bijvoorbeeld in de bouw, dan moeten de regels rond social distancing (1,5 meter afstand bewaren) strikt worden opgevolgd.

En ook voor de scholen blijven de regels hetzelfde. Daar wordt ook in de paasvakantie enkel opvang voorzien voor drie groepen gezonde kinderen: kinderen van ouders die werken in een cruciale sector zoals de zorg of distributie, kinderen in een medische of sociale kwetsbare situatie, en kinderen met een moeilijke thuissituatie.

2

Voorlopig heeft de regering gekozen om de maatregelen voor twee weken te verlengen, tot en met 19 april. Daar zijn verschillende redenen voor. Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) verduidelijkt: “In de eerste plaats omdat 2 weken een belangrijke periode is om het één en ander te evalueren. Het is niet uitgesloten dat die tweede periode erbij komt (t.e.m. 3 mei, red.), maar het is een afweging die we hebben gemaakt en die samenvalt met wat de experts hebben voorgesteld.”

En ook het psychologische aspect speelt mee. “We leven nu in moeilijke omstandigheden die bij sommige mensen zwaar beginnen door te wegen. We willen kort op de bal spelen door permanent en dagelijkse te evalueren.” Het is volgens de regering beter om dan eerst met twee weken te verlengen en op basis daarvan te bekijken of twee extra weken nodig zijn.

3

Enkel essentiële verplaatsingen (naar je werk, de voedingswinkel, de apotheker of de dokter) zijn nog toegelaten. Daarnaast mag je ook nog gaan wandelen of fietsen met je gezin of met 1 extra persoon, je moet 1,5 meter bewaren als je andere mensen tegenkomt. Deze regels zijn niet veranderd. Premier Sophie Wilmès: “Activiteiten in de buitenlucht zijn heel belangrijk, want het is de bedoeling dat de mensen in beweging blijven. Maar als je je huis verlaat om te gaan wandelen, joggen of fietsen dan moet je daarna onmiddellijk terugkeren naar je huis. Het is niet de bedoeling dat je urenlang in het park gaat zitten. Je mag dus ook niet naar de zee of de Ardennen gaan.”

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V): "We hebben er over nagedacht om een beperkte kring op te leggen. In Frankrijk geldt de regel dat je je maar in een straal van 1 kilometer van je huis mag verplaatsen, maar dat is in het druk bevolkte België geen goed idee. Dan zouden er te veel mensen op een beperkte oppervlakte samenkomen. Je mag dus sport beoefenen, dat is zelfs belangrijk, maar doe het dan individueel, hou afstand van andere mensen en vermijd hotspots.” Een fietstocht van 50 kilometer kan dus als je je aan die maatregelen houdt.

4

Als de politie mensen betrapt die de maatregelen niet volgen, kunnen ze hen vanaf nu een onmiddellijke inning opleggen. Dit betekent dat ze meteen met cash geld of met de kaart hun boete moeten betalen. Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V): “Er zijn nog altijd een aantal hotspots, plaatsen waar echt nog te veel mensen naar toe komen en waar het samenscholingsverbod niet wordt nageleefd. Er zal op die hotspots strenger gecontroleerd worden.”

Premier Sophie Wilmès (MR): “De politie gaat nu nog strenger optreden omdat het heel belangrijk is voor de gezondheid van de hele bevolking dat we de maatregelen allemaal naleven. Het is een minderheid van de bevolking die de regels blijft overtreden. Spijtig genoeg hebben enkele mensen de boodschap nog altijd niet begrepen.” De premier verwijst specifiek naar jongeren die nog altijd lockdownfeestjes blijven organiseren. “Dit is onaanvaardbaar”.

5

De regering dringt erop aan dat bedrijven zich moeten houden aan de maatregelen die zijn opgelegd. Telewerken is de norm en enkel in sectoren waar dat niet mogelijk is, mogen werknemers nog fysiek gaan werken, zolang ze voldoende (1,5 meter) afstand tussen elkaar bewaren.

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) benadrukt dat de regering bedrijven liever niet laat stilleggen en dat heel wat bedrijven zich aan de maatregelen houden. “Heel veel bedrijven zijn mee met het telewerken. Er zijn ook veel bedrijven waar dat onmogelijk is, bijvoorbeeld in de bouwsector. We zullen die bedrijven controleren, ermee praten en dan pas beboeten. Enkel als een bedrijf echt niet in orde is, zullen we het sluiten.”

6

Voorlopig is dat nog onduidelijk. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA): “Dat weten we nu nog niet. We hebben de huidige maatregelen vastgelegd tot 19 april. We volgen de situatie op, zullen kijken naar de evolutie van de curve en dan luisteren naar wat de specialisten zeggen. Ik kijk echt uit naar de dag dat we kunnen aankondigen dat de crisis voorbij is, maar voorlopig luisteren we naar de specialisten en volgen we die adviezen op.”

De Waalse minister-president Elio Di Rupo (PS) benadrukt wel dat de maatregelen voor scholen niet vroeger zullen worden teruggeschroefd dan de maatregelen voor andere sectoren. Minister Jambon beaamt dat: “Dat is logisch, als bedrijven nog niet mogen openen, dan betekent dat dat het virus nog niet ingedijkt is en dan zullen we de kinderen ook nog niet naar school sturen. Maar ook in die keuze adviseren de specialisten ons.”

7

Het is op dit moment nog niet duidelijk of de scholen na de paasvakantie de lessen opnieuw kunnen hervatten. De periode zonder lessen kan nog verlengd worden tot 3 mei, dat wordt pas in de paasvakantie beslist. Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen: “Het is vervelend dat er nog geen duidelijkheid is, maar ik begrijp het wel. We moeten ons nu voorbereiden op 2 scenario’s: lesgeven na de paasvakantie, of nog minstens 2 weken zonder les. Leerkrachten moeten bekijken welke doelen ze nog kunnen bereiken via lange afstandsonderwijs (online, red.).”

Het is wel een bezorgdheid van Boeve dat er mogelijk een leerachterstand komt bij bepaalde kinderen. “Leerkrachten proberen kinderen nu tot de les te houden via WhatsApp groepen en taakjes die ze moeten doormailen. Maar kansarme leerlingen bereiken we enkel als de scholen weer openen, voor hen is deze situatie een probleem. Niet alle kinderen zitten helaas in een context waar leren mogelijk is of aangemoedigd wordt. Dus het wordt alle hens aan dek om deze kinderen te laten bijwerken.”

8

Voorlopig blijven de maatregelen gelden tot en met 19 april, het einde van de paasvakantie, met een mogelijke verlenging tot en met 3 mei. Het is moeilijk te voorspellen wanneer de maatregelen zullen afgebouwd worden. Daarvoor zal volgens viroloog Steven Van Gucht de evolutie van het aantal besmettingen goed opgevolgd moeten worden. “We zullen dat pas kunnen doen als het aantal gevallen dat we elke dag vaststellen voldoende gedaald is. Als er nog maar enkele besmette mensen zijn, kunnen we hen op een andere manier gaan controleren. Dan kunnen we teruggaan tot die mensen testen, hen isoleren, hun contacten traceren. Op die manier kunnen we dan de nieuwe virushaardjes indijken en afdammen. Maar dat moet eerst haalbaar zijn. Nu zijn er nog veel te veel gevallen. 19 april lijkt me nog te vroeg, wellicht zullen we de maatregelen moeten verlengen.”

Sociaal contact

1

Wandelen in de buitenlucht mag nog. Het is ook belangrijk om te zorgen dat je regelmatig even buitenkomt. Wandelen mag in je eentje en met de mensen waar je dagelijks mee samenwoont, meestal is dat je gezin. Er mag ook nog één andere persoon, van buiten het gezin, meewandelen. “Meer dan dat, is wat we noemen ‘samenscholing’ en dat is verboden. Maar mensen die onder hetzelfde dak leven, mogen samen op wandel gaan”, verduidelijkt minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD).

Met een groepje vrienden of vriendinnen een wandeling maken, is niet toegestaan.

Als je onderweg iemand tegenkomt, blijft het belangrijk om een afstand van minimaal 1,5 meter te behouden. Dat geldt ook wanneer je wil pauzeren op een bankje: je mag naast je gezin zitten, maar van iemand die je niet kent, moet je voldoende afstand bewaren.

Met iemand gaan vissen, is niet toegestaan. Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA): “Verplaatsingen voor het plezier of de uitoefening van een hobby zijn niet toegelaten”. Enkel een wandel-, fiets- of looptocht in openlucht mag nog. Ook gaan jagen, is dus verboden

2

De basisregel is: blijf zoveel mogelijk thuis en vermijd zoveel mogelijk contacten. Enkel voor essentiële verplaatsingen, zoals naar de winkel, de dokter, het postkantoor of de apotheek, mag je nog de auto of het openbaar vervoer gebruiken.

Naar je werk rijden kan ook als dat noodzakelijk is, al vraagt de overheid om zoveel mogelijk thuis te werken. Tijdens die verplaatsing moét ook de afstand van 1,5 meter worden nageleefd: tuinwerkers die samen in een bestelwagen zitten, moeten dus ook afstand houden.

Het openbaar vervoer blijft rijden, maar de vervoersmaatschappijen moeten een afstand van 1,5 meter tussen de reizigers garanderen. Taxi's mogen rijden met één klant in de wagen.

3

Niet-essentiële verplaatsingen zijn in principe verboden. De vuistregel is en blijft: blijf zoveel mogelijk thuis en gebruik enkel voor essentiële verplaatsingen (zoals je werk, de post, de dokter of de apotheek) de wagen of het openbaar vervoer.

De auto gebruiken om naar een bos of park te rijden, mag dus niet. Gebruik vooral je burgerzin en wandel de komende weken in je eigen buurt. De overheid wil immers verhinderen dat er veel mensen op dezelfde plek gaan wandelen, lopen of fietsen.

4

Het is officieel toegelaten om iemand op te halen op de luchthaven, maar het wordt wel sterk afgeraden. Wie iemand oppikt, moet daarna bovendien 14 dagen in quarantaine blijven, net zoals de aankomende passagiers. Je mag de aankomsthal op Brussels Airport ook niet meer binnen, en moet in de wagen wachten. Als je iemand kent die uit het buitenland terugkeert, raad je die persoon dus beter aan om het openbaar vervoer te gebruiken, of met een taxi naar huis te gaan (zij mogen één passagier vervoeren).

5

Studenten kiezen bij voorkeur een vaste verblijfplaats zolang de maatregelen van kracht zijn: ofwel wonen ze thuis, ofwel blijven ze op kot. Aangezien de maatregelen stellen dat je het contact moet beperken tot je gezin en één extra persoon, mag je zoon of dochter nog op bezoek komen. Dat neemt niet weg dat er wordt gevraagd om verplaatsingen zoveel mogelijk te beperken. Wil je kind vaker over de vloer komen, dan kiest hij of zij er dus beter voor om tijdelijk terug thuis te komen wonen. Het is begrijpelijk dat ze hun cursussen nodig hebben om te studeren, dus die kan je eenmalig gaan halen op kot.

6

Je zoon of dochter rijles geven op de openbare weg, mag niet. Dit is geen noodzakelijke verplaatsing. De basisregel is: blijf zoveel mogelijk thuis. Je mag enkel nog met de auto rijden om naar je werk, een voedingswinkel, apotheker of dokter te gaan en om mensen in nood te helpen.

Wie door de coronacrisis niet meer tijdig zijn of haar rijexamen kan afleggen of een terugkommoment kan volgen, krijgt 4 maanden uitstel. Iedereen wiens voorlopig rijbewijs vervalt in de periode van 16 maart tot en met de einddatum van de noodmaatregelen, komt in aanmerking voor dat uitstel. En ook diegenen die binnen de maand die volgt op de einddatum van de noodmaatregelen een terugkommoment moeten volgen, krijgen uitstel van 4 maanden.

Bovendien krijgen diegenen die een afspraak voor een praktisch rijexamen hadden gemaakt in de periode van de maatregelen tegen het coronavirus, voorrang bij het maken van een nieuwe afspraak.

7

Neen, dat mag niet meer. Je kan de motor gebruiken voor woon-werkverkeer, maar het is niet de bedoeling dat je voor je plezier een lange tocht gaat maken. Voor een recreatieve activiteit zijn we de komende weken aangewezen op onze fiets en wandelschoenen.

8

Je mag je huis nog verlaten, maar eigenlijk geldt dit enkel voor verplaatsingen die noodzakelijk zijn zoals inkopen doen of om te gaan werken. En ook voor een wandeling mag je nog het huis uit, maar de algemene regel is: “Vermijd contact met zo veel mogelijk mensen en houd afstand.” Het is dus zeker niet de bedoeling dat je bij vrienden en familie op bezoek gaat indien dit niet noodzakelijk is. Best beperk je het contact tot je gezin en eventueel één extra persoon van buiten het gezin.

9

Het algemene principe is dat je in je eigen gezinsbubbel moet blijven, met uitzondering van één vriend of vriendin buiten het gezin. Daarnaast moet je ook voldoende afstand behouden, en heel belangrijk, je mag generaties niet mengen. Al deze maatregelen zijn opgelegd uit solidariteit met de oudere en kwetsbare groepen want als zij ziek worden, lopen ze het meeste risico. Je ouders gaan bezoeken, is dus geen goed idee en mag daarom niet. Een uitzondering is als je je ouders bezoekt om hen te verzorgen of te helpen met noodzakelijke activiteiten. Belangrijk is dan om voldoende afstand te bewaren en regelmatig je handen te wassen. Als je voor hen boodschappen doet of naar de apotheker gaat, dan zet je die het best gewoon voor de deur. Als je niet binnen moet zijn, blijf je dus beter buiten.

Een bejaarde moeder of vader mag je eventueel ook tijdelijk in huis nemen om te verzorgen en te helpen. Ten minste als je geen kinderen hebt. Het wordt immers ten striktste afgeraden om verschillende generaties met elkaar in contact te brengen.

10

Als je hulp nodig hebt, kan je bellen naar het infonummer 0800/14 689. Dit nummer wordt bemand door opgeleide vrijwilligers van het Rode Kruis. Zij zullen zorgen voor de nodige psychosociale ondersteuning en indien nodig doorverwijzen naar andere organisaties.

11

De nieuwe maatregelen van de regering stellen dat je het contact moet beperken tot je gezin en eventueel één extra persoon. Je mag dus nog afspreken met je lief. In theorie zou je wel voldoende afstand moeten houden, minstens 1,5 meter, maar dat is wat vreemd bij een partner waarmee je normaal heel close bent. Daarom wordt hier een uitzondering gemaakt. Kussen, knuffelen en hand in hand over straat wandelen met je lief, mag dus wel. Doe het natuurlijk niet als hij of zij ziek is of symptomen vertoont.

12

"Seks mag en kan.” Dat zei seksuoloog Wim Slabbinck in “Nieuwe feiten” op Radio 1. “Sterker nog: intimiteit is een belangrijk gegeven in deze crisis. We weten dat knuffelen en seks het beste medicijn zijn tegen depressies en eenzaamheid.” Als je geen symptomen hebt maar wél correct aan “social distancing” doet, kan je met je vaste partner gewoon seks blijven hebben zonder dat je je zorgen moet maken. Wel wordt vanzelfsprekend afgeraden om seks met verschillende mensen te hebben.

Viroloog Steven Van Gucht vult aan: “Als je seks hebt met iemand die wel besmet is, is de kans natuurlijk groot dat je zelf besmet geraakt. Seks draait rond intimiteit en als je kust, kan het virus overgedragen worden via de mond. Niet de seks zelf is gevaarlijk, wel het kussen. Er zijn bijvoorbeeld geen aanwijzingen dat het coronavirus wordt overgedragen via sperma."

13

De grenzen van ons land zijn afgesloten voor niet-essentiële verplaatsingen. Je mag dus enkel de Belgische grens oversteken als dat strikt noodzakelijk, bijvoorbeeld voor woon-werkverkeer. Je partner in het buitenland bezoeken is dus niet langer toegestaan, behalve als hij/zij hulpbehoevend is.

14

Tenzij je partner ziek is of symptomen vertoont, mag je hem of haar bezoeken, ook als die wat verder weg woont. Het blijft wel belangrijk om je verplaatsingen zoveel mogelijk te beperken.

15

Dat is moeilijk te voorspellen. Het is ook iets wat virologen op dit moment niet weten. Marc Van Ranst: “Ik ga u zeggen wat we wel al weten: deze epidemie kan in België voor het grootste deel onder controle zijn tegen hopelijk half mei. En dan kunnen een aantal van de maatregelen teruggeschroefd worden.” Maar dat betekent natuurlijk niet dat je in de zomer op reis zal kunnen vertrekken. “Wanneer je op vakantie wil gaan naar een land waar op dat moment de epidemie wel nog woedt, dan zal dat niet gaan.”, aldus viroloog Marc Van Ranst.

16

Neen, enkel essentiële verplaatsingen (naar het werk als thuiswerk onmogelijk is, de apotheker, de post, een voedingswinkel, tanken of om mensen in nood te helpen) zijn nog toegelaten. De politie heeft al mensen die op weg waren naar hun vakantieverblijf aan zee gecontroleerd en terug naar huis gestuurd.

17

Neen, dat kan niet meer. Er geldt een samenscholingsverbod. Enkel een gezin dat onder hetzelfde dak woont - of bij uitbreiding dichte familie zoals je broer of zus - mag samen activiteiten zoals een wandeling ondernemen. Daar mag slechts één persoon van buitenaf (“familie + 1”) bij. Een groep vrienden of vriendinnen mag er dus niet meer samen op uit trekken: niet voor een dagactiviteit zoals een wandeling, niet voor een weekendje weg.

18

Je mag nog altijd trouwen voor de wet, maar dan wel in intieme kring. Ook hier wordt de vuistregel van het gezin + één extra vriend of vriendin toegepast. Je mag er met diezelfde beperkte kring thuis een glaasje op drinken, grotere festiviteiten zijn verboden. Kerkelijke huwelijken zijn niet meer toegestaan, ook niet in beperkte kring.

19

Begrafenissen kunnen in intieme kring, met naaste familie doorgaan. Begraafplaatsen blijven open, daar kan u overledenen dus nog steeds gaan groeten. Respecteer daarbij de regel dat u enkel in gezinsverband naar de begraafplaats gaat, mogelijk met één bijkomende vriend of vriendin.

20

Zwangere vrouwen moeten worden opgevolgd, zegt de Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (VVOG). De belangrijkste echografieën op 12, 20 en 32 weken mogen nog steeds plaatsvinden. Niet-essentiële echo’s zoals pretecho’s en 3D-echo's horen daar niet bij.

Je zal uiteraard nog steeds kunnen bevallen in een ziekenhuis. Wel is je ziekenhuisverblijf zo kort mogelijk. Dit wordt bepaald in overleg met je behandelende arts. Je partner mag bij de bevalling aanwezig zijn en enkel bezoek van je partner is toegestaan. Familiebezoek is niet meer toegestaan. Verder dien je de richtlijnen van het ziekenhuis te volgen.

21

In het ziekenhuis is nog maar heel beperkt bezoek mogelijk. Enkel bezoek van stagiairs, ouders van gehospitaliseerde kinderen, en naaste familie van patiënten in kritieke toestand zijn toegestaan.

22

Tot en met 19 april 2020 zijn alle vormen van bezoek in de gevangenis verboden. Ook de partner en kinderen van gevangenen mogen dus niet op bezoek komen, ook niet achter glas. Mensen die om professionele redenen in de gevangenis moeten zijn, zoals politieagenten, advocaten en hulpverleners worden natuurlijk wel nog toegelaten tot de gevangenis.

23

De grenzen van ons land zijn sinds vrijdag 20 maart afgesloten voor niet-essentiële verplaatsingen. Je mag dus niet gaan fietsen in Nederland. De politie voert grenscontroles uit en elke overtreding zal strikt worden gesanctioneerd. Boodschappen doe je bij jou in de buurt.

24

De grenzen van ons land zijn sinds vrijdag 20 maart afgesloten voor niet-essentiële verplaatsingen. Nederlanders mogen dus enkel de Belgische grens oversteken wanneer dat strikt noodzakelijk is, zoals woon-werkverkeer. Ze mogen geen toeristische of recreatieve uitstappen in België maken. De politie voert grenscontroles uit en elke overtreding zal strikt worden gesanctioneerd.

25

Alle niet-essentiële reizen naar België zijn verboden. Buitenlanders die naar ons land willen komen maar hier niet moeten zijn, mogen er dus niet in. Het meten van hun koorts heeft dan ook geen zin. Buitenlanders die wel een legitieme reden hebben om het land in te komen, moeten zich aan onze strenge maatregelen houden en mogen dus enkel strikt noodzakelijke verplaatsingen maken. Dat is ook zo voor Belgen die naar ons land terugkeren.

26

Nee, de maatregelen blijven nog zeker tot en met 19 april van kracht, mogelijk worden die nog verlengd tot 3 mei. Tot dan blijven alle niet-essentiële verplaatsingen verboden. Je wordt verwacht zoveel mogelijk thuis te blijven. Je mag enkel naar buiten gaan om te werken, naar de voedingswinkel, apotheker of dokter te gaan of om mensen in nood te helpen. Fysieke activiteiten in de openlucht (wandelen, fietsen) met je gezin zijn ook toegestaan.

Viroloog Steven Van Gucht: “We moeten streng zijn en de maatregelen heel strikt blijven opvolgen. We zitten in een moeilijke periode, de infecties stijgen nog altijd en er worden steeds meer mensen opgenomen in ziekenhuizen. Als we de greep te snel lossen, wordt het moeilijk om het aantal besmettingen binnen de perken te houden.”

27

Eén van de eerste maatregelen die de overheid nam in het begin van de uitbraak van de coronacrisis was het bezoekverbod in de woonzorgcentra. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V): “We kregen toen kritiek op deze beslissing omdat veel mensen dat te hard vonden. Dat is natuurlijk ook een heel strenge maatregel omdat we ouderen op die manier afzonderen van de wereld. Maar het was een maatregel die noodzakelijk was.”

Extra maatregelen zijn volgens minister Beke op dit moment niet nodig. “We zijn heel streng. Als bezoeker of als mantelzorger kom je een woonzorgcentrum niet zomaar meer binnen. Alles wordt geregistreerd, de directies kijken daar heel streng op toe. Ik wil wel nog eens een oproep doen dat de instructies die we gegeven hebben in de woonzorgcentra, preventief, maar ook als er een besmetting zou zijn, heel goed nageleefd moeten worden.”

28

Het heeft geen zin om een mondmasker te dragen op straat. Dat hebben experts Steven Van Gucht en Emmanuel André gezegd op 1 van de dagelijkse persconferenties van de FOD Volksgezondheid en het crisiscentrum over het coronavirus.

Mondmaskers, een schaars goed in deze coronatijden, zijn niet nodig om gewoon door de straat te lopen. “Je kan het virus niet krijgen door op straat te lopen en lucht in te ademen, dat is onmogelijk”, aldus viroloog Van Gucht. Afstand houden van elkaar is wel van belang.

Het virus wordt voornamelijk via de handen doorgegeven, benadrukken de experts. Een mondmasker kan zelfs een vals veiligheidsgevoel geven als daardoor minder aandacht wordt besteed aan de hygiënemaatregelen voor de handen.

Door een aantal bevoorradingsproblemen en het verstoorde luchtverkeer, dreigde er een tijdje een tekort aan mondmaskers in ons land. Daarom reserveert de overheid op dit moment alle aangekochte maskers voor het zorgpersoneel in ziekenhuizen, huisartsenpraktijken, woonzorgcentra, maar ook bijvoorbeeld voor thuisverpleegkundigen.

Ook handschoenen hebben in de openbare ruimte weinig zin. Het is veel eenvoudiger om tijdens het winkelen niet in je ogen te wrijven of je neus of mond niet aan te raken. Je wast je handen beter grondig als je thuiskomt en na het uitpakken van de boodschappen.

Kinderen

1

In de nieuwste richtlijnen van donderdag 19 maart wordt aan scholen gevraagd om nog opvang te voorzien voor drie groepen gezonde leerlingen: kinderen van ouders die werken in een cruciale sector zoals de zorg of distributie, kinderen in een medische of sociale kwetsbare situatie, en kinderen met een moeilijke thuissituatie. Ouders die thuiswerken, moeten hun kinderen thuis opvangen. Ook leerlingen die ziek zijn, moeten thuisblijven.

Volgens minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) hebben leerkrachten nu de belangrijke taak om het mogelijk te maken dat het zorgpersoneel de levensnoodzakelijke taken kan blijven uitvoeren. Daarom moeten we ervoor zorgen dat we de leerkrachten en scholen minimaal belasten. Leerkrachten en ander onderwijspersoneel kunnen van thuis uit werken, maar de school moet wel permanentie voorzien, ook als er op dat moment geen enkele leerling opgedaagd is. Zo kunnen ouders ook later nog bij de scholen terecht voor opvang.

2

De maatregelen van de overheid die op dit moment gelden, lopen sowieso tot 19 april, maar worden mogelijk verlengd tot 3 mei Het is dus niet mogelijk om nu al te voorspellen of een communie of lentefeest zal kunnen plaatsvinden na 3 mei.

3

Het algemene principe is dat je binnen je "gezinsbubbel" blijft, met uitzondering van één vriend of vriendin van buiten het gezin. Die ene persoon kan dus je babysit zijn. Als je zelf op je kinderen kan passen, krijgt dit de voorkeur. Zo komen minder verschillende mensen met elkaar in contact en is er dus ook minder kans op besmetting.

Samenwerken met gezinnen mag niet, want dat zou een schending zijn van het samenscholingsverbod. Alle bijeenkomsten buiten het gezinsverband zijn verboden.

Lukt het je niet om opvang te organiseren, maar werk je in een cruciale sector, dan mogen je kinderen naar school of naar de crèche. Volgens de nieuwste maatregelen van donderdag 19 maart mogen scholen nog opvang voorzien voor drie groepen gezonde leerlingen: kinderen van ouders die werken in een cruciale sector zoals de zorg of distributie, kinderen in een medische of sociale kwetsbare situatie, en kinderen met een moeilijke thuissituatie. Werk je van thuis uit, dan moet je je kinderen zelf opvangen.

4

Nee, er geldt een samenscholingsverbod, dat betekent dat alle bijeenkomsten buiten het gezinsverband verboden zijn. Minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD): “De politie gaat hier streng op toezien. Jongeren die samen buitenspelen kunnen een GAS-boete krijgen. Het hangt af van gemeente tot gemeente hoe hoog die boete is.” De politie zal je eerst met woorden tot de orde roepen, als dat niet helpt, kan je dus een boete krijgen.

5

Dat mag. “Op zaken in gezinsverband ligt geen enkel verbod”, zegt Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). “Ook bij een ‘uiteengerukt gezin’, om het zo te zeggen. Maar ook bij overdracht van het kind: geen handen geven, geen kussen, maak dat zo kort mogelijk, en dan terug naar huis.” Voor kinderen of ouders die besmet zijn, wordt wel gevraagd om alle contact zo veel mogelijk stil te leggen.

6

Kind en Gezin zal vanaf 1 april opnieuw kinderen vaccineren. Na de uitbraak van het coronavirus had de organisatie de vaccinaties even stopgezet, aanvankelijk tot 5 april. Maar nu laat Kind en Gezin weten dat het zich ondertussen heeft kunnen organiseren zodat het vaccineren in veilige omstandigheden kan gebeuren.

Kind en Gezin zal alle gezinnen waarbij een afspraak voor een vaccin in de voorbije twee weken geannuleerd werd, contacteren voor een nieuwe afspraak. De organisatie roept ouders op om in te gaan op het voorstel van een nieuwe afspraak, zeker als zowel de ouders als de kinderen op dit moment gezond zijn. Ze wijzen er immers op dat het belangrijk is om jonge kinderen tijdig te vaccineren.

7

De maatregelen gelden voorlopig tot 19 april, het einde van de paasvakantie. Tijdens de paasvakantie is er geen les, maar wordt er wél opvang voorzien voor drie groepen leerlingen: kinderen van ouders die werken in een cruciale sector zoals de zorg, kinderen in een medische of sociaal kwetsbare situatie, en kinderen met een moeilijke thuissituatie. Alle andere kinderen moeten thuis opgevangen worden door ouders die telewerken. Vlaams minister van onderwijs Ben Weyts (N-VA): “We willen iets terugdoen voor de helden die werkzaam zijn in de zorg, in de voeding of distributie, of in de veiligheid. En het minste wat we kunnen doen, is zorgen dat ze ook in de paasvakantie hun job kunnen blijven doen en dat we dus opvang voorzien voor hun kinderen.”

De kinderen zullen opgevangen worden door enerzijds lokale opvanginitiatieven die al gepland waren en waar dus al personeel voor voorzien was. “Daarnaast kunnen we werken met vrijwilligers en samenwerken met scholen. Als ik mijn mailbox bekijk, dan zie ik dat heel veel leerkrachten absoluut bereid zijn om op basis van vrijwilligheid ook iets terug te doen om een beetje te zorgen voor diegenen die voor ons zorgen.”, aldus minister Weyts.

Kinderen van ouders die telewerken, moeten ook in de paasvakantie thuisblijven. Volgens minister Weyts blijft het belangrijk om kinderen zoveel mogelijk thuis te houden als dat mogelijk is. “Want als je opnieuw alles open zou verklaren, ga je kinderen uit verschillende gemeenschappen samenbrengen. Dan loop je het gevaar dat ze elkaar gaan besmetten en daarna terug naar huis gaan en daar volwassenen besmetten.”

Of de scholen na 19 april weer opengaan, is nog niet duidelijk. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) en minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) benadrukken dat ze het advies van de experten en wetenschappers zullen volgen. "Voor het onderwijsveld is het geen eenvoudige zaak dat de planning en afspraken maar lopen tot aan het einde van de paasvakantie. Maar als dat volgens de wetenschappers het beste is voor onze volksgezondheid, dan volgen wij. Al sinds het begin van deze crisis luidt ons devies: volg de virologen. Dit is geen onderwijskwestie, maar een gezondheidskwestie", aldus Weyts.

8

“Ja, de huurder moet verder blijven betalen tijdens deze periode”, klinkt het bij het kabinet van minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA). "De beslissing van universiteiten en hogescholen om (tijdelijk) de lessen op te schorten, heeft geen invloed op de huurovereenkomst. Deze blijft verder lopen met alle rechten (gebruik van het verblijf) en alle plichten (betalen van de huurprijs en het onderhoud) die daarbij komen kijken. Je huurt een studentenkot voor 10 of 12 maanden. In de periode dat de studenten niet aanwezig zijn, zoals het weekend of in vakantieperiodes, loopt die huur gewoon door.”

Momenteel is er geen richtlijn vanuit de overheid die voorschrijft dat studenten verplicht in hun ouderlijk huis moeten gaan wonen. “Studenten zijn vrij om te kiezen waar ze verblijven”, aldus het kabinet van Diependaele. “Wel moeten ze zich aan alle maatregelen houden en mogen ze niet afwisselen tussen hun studentenverblijf en hun thuisadres.”

“We merken dat sommige huisbazen uit zichzelf beslissen om de huurgelden kwijt te schelden. Iets wat we uit solidariteitsprincipe toejuichen, maar als minister niet kunnen opleggen. Indien er zich problemen voordoen, is een overleg met de kotbaas dus op zijn plaats.” Je kan bijvoorbeeld onderhandelen om de kosten voor gas en elektriciteit te laten vallen.

Werk en diensten

1

Werkgevers moeten verplicht thuiswerk aanbieden voor sectoren waarin dat kan. Bedrijven die thuiswerk niet kunnen organiseren, zoals in de bouw, moeten zogenoemde "social distancing" kunnen garanderen. Dat wil zeggen dat iedereen minstens anderhalve meter afstand moet houden, en de hygiëne moet worden gerespecteerd. Als dat niet kan, moeten bedrijven sluiten. U mag een klacht indienen bij de politie als dat niet gebeurt.

Enkel essentiële diensten moéten blijven werken, ook als de "social distancing" niet te garanderen is. Veiligheidsdiensten, cipiers, spoorpersoneel en medisch personeel vallen daar sowieso onder. Ook bijvoorbeeld tandartsen, kinesisten en psychologen vallen onder de zorgsector en mogen aan het werk blijven. Wassalons mogen door de week openblijven, als ze de afstand van 1,5 meter kunnen garanderen. U zal ook nog terechtkunnen bij de gemeente om bijvoorbeeld een nieuwe identiteitskaart of rijbewijs aan te vragen.

Nogmaals, wie wél de afstand kan garanderen, mag blijven werken. Dat is zo in de bouw, maar ook voor landbouwers, poetshulpen (enkel als dat noodzakelijk is voor de hygiëne), mutualiteiten, frituren en klusjesmannen allerhande. Houd anderhalve meter afstand en respecteer de hygiëne, voor hen is dat de maatstaf. Bij de winkels is de regel: de enige winkels die openblijven zijn winkels die voeding of dierenvoeding verkopen, zoals supermarkten en nachtwinkels (maar tot 22u), apothekers en krantenwinkels. Alle andere winkels gaan vanaf nu ook dicht tijdens de week.

Je kan de lijst met cruciale sectoren en diensten hier terugvinden.

2

Thuiswerk is verplicht voor alle niet-essentiële bedrijven waarin dit mogelijk is. Het is pas als telewerken in de praktijk niet te organiseren valt dat aan werknemers kan worden gevraagd om zich toch naar het bedrijf te begeven. Belangrijk is wel dat het bedrijf alle hygiënische maatregelen en de regels rond social distancing (1,5 meter afstand tussen werknemers) strikt opvolgt.

Als die regels niet gewaarborgd zijn, kan je contact opnemen met de preventieadviseur van de interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Als je ervan overtuigd bent dat jij je functie perfect van bij je thuis kan uitvoeren, kan je dit melden bij de arbeidsinspectie. Zij zullen dan beoordelen of telewerk in het gegeven geval al dan niet mogelijk is en ze komen ter plaatse om een onderzoek te verrichten.

Meer info op: https://werk.belgie.be/nl/nieuws/coronavirus-wat-kan-ik-doen-als-mijn-werkgever-de-maatregelen-niet-respecteert

3

Als je werkgever geen telewerk toelaat en je niet in veilige omstandigheden laat werken, dan mag je als medewerker een klacht indienen. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V): “De overheid gaat boetes opleggen aan niet-essentiële bedrijven die bijvoorbeeld de afstand van 1,5 meter tussen medewerkers niet garanderen. Bedrijven zullen zelfs gesloten worden als er een tweede inbreuk wordt vastgesteld.” De overheid laat niet-essentiële bedrijven toe om te blijven werken om de economie niet te veel pijn te doen, maar ze moeten zich dan dus wel aan de veiligheidsmaatregelen houden.

Moet je werkgever tijdelijk de deuren sluiten, dan kan hij je niet verplichten om je vakantiedagen hiervoor in te zetten. Afhankelijk van de sector waarin je werkt, wordt bekeken of er sprake is van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of wegens economische redenen.

4

Nee, er is geen attestatiesysteem voorzien. De politie houdt wel controles, het volstaat dat je kan uitleggen dat je naar je werk onderweg bent.

5

Enkel essentiële reizen naar het buitenland zijn nog toegelaten. Wat dat betekent, wordt voorlopig niet gepreciseerd. Een vriend(in) bezoeken in het buitenland is alvast niet toegelaten. Wie in het buitenland moet zijn voor zijn werk, bekijkt beter de reisadviezen van Buitenlandse Zaken. Iedereen is verplicht om zich aan de restricties van andere landen te houden.

De luchthavens mogen open blijven (net als de restaurants en winkels voorbij de veiligheidscontrole), maar steeds moet een afstand van 1,5 meter worden gegarandeerd. Sowieso schrappen veel luchtvaartmaatschappijen hun vluchten. De vliegtuigen van Brussels Airlines blijven bijvoorbeeld aan de grond. De Europese Unie heeft beslist om de buitengrenzen te sluiten voor niet-EU-burgers.

Thuiswerk moet verplicht worden aangeboden als dat kan. Als je in België woont, maar in Nederland werkt, en je niet noodzakelijk op je werk moet zijn, zou je werkgever je dus toelating moeten geven om vanuit België te werken. “Thui werken heeft wel financiële gevolgen. Je bent immers belastingplichtig in het land waar je het thuiswerk uitvoert”, zegt Eno Alpaerts van het Nederlands-Belgisch centrum voor grensarbeid.

Als het onmogelijk is om te telewerken, kan je niet weigeren om te gaan werken. Eno Alpaerts van het Nederlands-Belgisch centrum voor grensarbeid benadrukt dat er dan ook geen enkel probleem is. “Als jouw bedrijf de voorzorgsmaatregelen zoals 1,5 meter afstand hanteert, kan je perfect gaan werken.”

Reizen is sowieso afgeraden, omdat het onzeker is of u nog terug in België geraakt. Zo zitten er duizenden Belgen vast in Marokko. Als u in het buitenland zit, moet u de volgende stappen ondernemen:

  • Neem contact op met je reisagentschap, touroperator of luchtvaartmaatschappij.
  • Schrijf je in op https://travellersonline.diplomatie.be/ en volg de online-instructies van de ambassades.
  • Bel in geval van nood naar +32 (0)2 501 4000.
  • Beperk je sociale contacten de komende dagen zoveel mogelijk.
6

Wordt het huisvuil nog opgehaald en mag ik het buiten zetten?

Het huisvuil wordt opgehaald en u mag het buiten zetten, verzekert Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). “Maar mensen mogen niet meer zelf naar containerparken. Doordat Vlamingen hun zolder of kelder begonnen opruimen, was er een massale toeloop naar de containerparken. Dat zorgde voor gevaarlijke situaties. Maar huisvuil dat wordt buitengezet en opgehaald wordt door ophalers die afstand houden, dat gaat door. De gezondheidstoestand zou dramatisch zijn als we dat niet lieten doorgaan.”

7

De post wordt nog bedeeld. Zelf naar de post gaan is trouwens een van de verplaatsingen buitenshuis die nog is toegelaten, naast eten halen, naar de dokter gaan, naar de bank gaan, naar de apotheker gaan, tanken of om mensen in nood te helpen.

8

Online winkels blijven in principe open en hun goederen mogen ook nog geleverd worden. Ook daarbij moeten echter de basisvoorwaarden zo goed mogelijk vervuld worden: voldoende afstand houden (1,5 meter) en hygiëne garanderen.

9

Snackbars, broodjeszaken, frituren, ... blijven open. Er moet op gelet worden dat er geen lange wachtrijen ontstaan en zoveel mogelijk buiten laten aanschuiven. Terrassen bij zulke etablissementen zijn niet toegelaten. Eten afhalen kan nog.

Restaurants die aan thuislevering doen, een traiteurdienst of drive-in aanbieden, mogen hun keuken wel openen. Ook hier moet erop gelet worden dat er geen lange wachtrijen ontstaan.

10

Er gelden sinds woensdag 18 maart nieuwe regels in de supermarkten, die voor alle duidelijkheid gewoon openblijven. Er mag nog één klant binnen per 10 vierkante meter, voor maximaal 30 minuten. Deze maatregelen werden genomen omdat in het begin van de coronacrisis heel wat mensen op hetzelfde moment naar de supermarkt trokken en de afstand van 1,5 meter niet meer gegarandeerd kon worden.

Daarom wordt nu ook aangeraden om alleen te gaan winkelen zodat er minder mensen samen in de winkel zijn. Stuur dus best één iemand van het gezin om boodschappen en laat zoveel mogelijk de kinderen thuis. Als je geen opvang voor je kinderen hebt, mag je ze wel meenemen. Zorg wel dat ze een afstand van 1,5 meter van andere klanten bewaren.

Handelsfederatie Comeos benadrukt nogmaals dat hamsteren niet nodig is. “Dat moet echt vermeden worden want dat zorgt voor logistieke problemen. Koop voor twee of drie dagen en dan is het genoeg. Binnen drie dagen kan je terugkomen om nieuwe aankopen te doen.”

11

Poetshulpen mogen langskomen als dat noodzakelijk is voor de hygiëne, meldt het crisiscentrum. Ook daar moet uiteraard een afstand van 1,5 meter en de hygiëne worden verzekerd.

De dienstenchequesector is momenteel niet gesloten, ook al hebben de federatie Federgon en de vakbonden dat gevraagd. Sommige individuele dienstenchequebedrijven zoals Partena Hulp zijn wel gesloten. Bent u aangesloten bij zo’n bedrijf? Neem dan contact op met hen.

12

Neen, kappers moeten hun zaak volledig sluiten. Zij kunnen, net als de andere winkels die hun zaak moeten sluiten, een beroep doen op een hinderpremie van 4.000 euro.

13

Notarissen moeten sinds woensdag 18 maart strikte regels toepassen bij de afhandeling van dossiers. In principe worden alle notariële akten uitgesteld. Bart Van Opstal, woordvoerder van de Belgische federatie van het notariaat, zegt dat er enkele uitzonderingen mogelijk zijn. “In geval van hoogdringendheid, als er fiscale termijn vervallen of als er hogere boetes dreigen.” Je neemt dus best contact op met je notaris om te overleggen over jouw persoonlijke situatie.

14

Winkels die hoofdzakelijk dierenvoeder aanbieden, blijven open. Ze zijn daarmee een van de weinige winkels die dat nog mogen. De dierenartsen blijven ook werken. Respecteer een afstand van 1,5 meter en let op de hygiëne. Dierenasielen blijven geopend, zowel tijdens de week als in het weekend.

Als je paarden hebt staan verder van huis of in de tuin dieren houdt, mag je die absoluut nog gaan verzorgen. De maatregelen zijn er zeker niet om dit in het gedrang te brengen. Maar doe het niet in groep en ga alleen of wissel elkaar af bij het verzorgen van de dieren.

15

Maak een onderscheid tussen noodzakelijke klusjes en wat kan worden uitgesteld. “Als uw dak lekt, is dat geen gezonde situatie. Die klus kan worden uitgevoerd”, zegt Jan Jambon, Vlaams minister-president (N-VA). “Als dat gaat om een likje verf dat nog enkele weken kan worden uitgesteld, zou ik dat niet doen”, zegt hij.

“Maar ook daar: als de klusjesman komt, geef die geen hand en ga uit de kamer waar die man of vrouw aan het werk is. Respecteer de afstandsregels en laat enkel heel strikt noodzakelijke klusjes uitvoeren.” Boetes voor wie werken in zijn huis laat uitvoeren, zullen er niet zijn, zegt Jambon. Hij rekent op “verantwoordelijkheidszin” en “sociale controle”.

16

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen dringende of noodzakelijke herstellingen, en wat later kan. Alle winkels gaan sowieso dicht, behalve voedingswinkels, apotheken, dierenvoedingswinkels en krantenwinkels. Nachtwinkels mogen tot 22 uur openblijven.

Een auto kan enkel hersteld worden als dat dringend is. Een showroom in een garage valt daar niet onder.

Hetzelfde geldt voor een opticien: enkel een dringende herstelling is nog mogelijk.

Schoonheidsspecialisten blijven dicht.

Je kan de lijst met cruciale sectoren en diensten hier terugvinden.

17

De keurstations in ons land zijn momenteel gesloten. Daarom worden de keuringsattesten van personenwagens die vervielen (vanaf 13 maart tot het einde van de coronamaatregelen) met vier maanden verlengd.

18

Alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus, wordt beschouwd als “tijdelijke werkloosheid wegens overmacht". Dat zegt het kabinet van minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V). “Werkgevers die geheel of gedeeltelijk moeten sluiten omwille van het coronavirus, kunnen nu automatisch beroep doen op tijdelijke werkloosheid. Ze moeten nog slechts één formulier invullen. De procedure wordt daarmee met drie weken verkort”, aldus het kabinet. “Overigens wordt tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht ook opengesteld voor wie samenwoont met een coronapatiënt en daardoor niet kan gaan werken. Verder laten we de dagen van tijdelijke werkloosheid meetellen voor de jaarlijkse vakantie. Werknemers die op tijdelijke werkloosheid staan, verliezen met andere woorden geen vakantiedagen.”

De uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid bedraagt 70 procent van het geplafonneerde loon, in plaats van de normale 65 procent. “De RVA krijgt heel veel aanvragen binnen voor tijdelijke werkloosheid. Veel mensen zijn nieuw en zitten voor het eerst in het systeem. Voor hen moet telkens een nieuw dossier worden aangemaakt, wat tijd vraagt. Om te vermijden dat mensen aan het einde van de maand niet betaald worden omdat hun dossier niet volledig rond is, krijgen ze een forfait van 1.450 euro. Nadien ontvangen ze het resterende bedrag.”

De tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door het coronavirus geldt tot 30 juni 2020.

19

Werkloosheidsuitkeringen worden niet automatisch toegekend. Wel zijn de procedures voor het aanvragen sterk vereenvoudigd. Dit zowel voor de werkgevers als voor de werknemers.

Je vindt de vereenvoudigde procedure om als werknemer een uitkeringsaanvraag in te dienen bij je uitbetalingsinstelling op de website van de RVA. Hier vind je ook het vereenvoudigde formulier dat je moet gebruiken.

Meer info op: https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-vereenvoudiging-van-de-procedure

20

Tijdelijk werklozen mogen gaan werken bij een andere werkgever. Als ze bij die nieuwe werkgever betaald worden, vervalt wel hun recht op een werkloosheidsuitkering. Vrijwilligerswerk voor een niet-commerciële onderneming (een landbouwbedrijf is wel commercieel) is ook toegestaan. Dan behoud je wel het recht op een werkloosheidsuitkering. Werknemers die vooraleer ze op tijdelijke werkloosheid gezet werden al een bijberoep uitoefenden, mogen dit bijberoep blijven uitoefenen zonder dat het invloed heeft op de werkloosheidsuitkering.

Minister van werk Nathalie Muylle (CD&V): “We hebben veel vragen ontvangen over vrijwilligerswerk, interim-werk en de nood aan arbeidskrachten in bepaalde sectoren. Normaal kan je geen werkloosheidsuitkering ontvangen als je een loon ontvangt of arbeid uitoefent. Maar gezien de uitzonderlijke omstandigheden maken we dit voor een aantal groepen mogelijk mits een aantal voorwaarden.” Concreet mag tussen 13 maart en 30 juni tijdelijke werkloosheid dus gecombineerd worden met vrijwilligerswerk of een bijberoep.

21

Als gezinnen (maar ook zelfstandigen en bedrijven) in de problemen komen door de coronavirus, kunnen ze een uitstel krijgen op de afbetaling van leningen. Dat kondigde minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) aan samen met de Nationale Bank en de bankenkoepel Febelfin. "Diegenen die leningen hebben met banken, kunnen via hun bankkantoor vragen om tussen vandaag en 30 september geen enkele betaling meer te moeten doen", zegt De Croo.

Eerder kondigde Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) al aan dat tijdelijk werklozen automatisch 202,68 euro op hun rekening gestort krijgen. Daarmee kunnen ze een maand hun water- en energiefactuur betalen. Deze vergoeding is gebaseerd op een gemiddelde water- en energiefactuur van alle gezinnen.

22

Interimmers die in dienst zijn bij 1 werkgever kunnen gedurende de onderbreking van hun tewerkstelling door de coronacrisis, uitzonderlijk toch toegelaten worden tot het statuut van tijdelijke werkloosheid. Dit kan wel alleen als hun contract met de werkgever na de coronacrisis behouden blijft.

23

“Voor huurders kan de overheid geen uitstel van betaling opleggen.” Dat zegt het kabinet van minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA). Gezinnen die in financiële problemen komen door het coronavirus en een woonlening moeten afbetalen, kunnen wel vragen om tussen vandaag en 30 september geen enkele betaling meer te doen. “Maar de vergelijking tussen het afbetalen van een woninglening en het betalen van huur gaat niet op”, aldus het kabinet van Diependaele. “Als je de afbetaling van je lening uitstelt, moet je achteraf simpelweg enkele maanden langer afleggen tot je lening wel volledig is terugbetaald. Uitstel is hier dus geen afstel. Voor huurgelden ligt dat volledig anders.”

“Bij een huurwoning heb je het recht om in een woning te wonen, maar daartegenover staat de plicht om huurgeld te betalen. Mochten we beslissen om de betaling van de huur uit te stellen, zou dit op termijn voor problemen kunnen zorgen. De huurder zou achteraf de achterstallige huur toch moeten betalen, ook al woont hij of zij bijvoorbeeld niet meer in het huurhuis. Dan zou de huurder die achterstallige huur moeten combineren met de huur van een andere woning of met de afbetaling van een woonlening.”

Het kabinet van Diependaele merkt dat sommige huisbazen uit zichzelf beslissen om de huur kwijt te schelden. “Iets wat we toejuichen. We raden dus vooral aan om in overleg te gaan met de huisbaas.”

24

Het is niet verboden om te solliciteren tijdens de coronacrisis. Bedrijven die sollicitaties laten doorgaan, kunnen deze best via videogesprekken (online) organiseren. Als dit niet mogelijk is, moeten de regels van social distancing (minstens 1,5 meter afstand tussen de sollicitant en de jury) gerespecteerd worden.

25

Verhuizen mag nog. Ook hier geldt: dit is een activiteit die je enkel mag uitvoeren met je gezin en één extra persoon. Het is dus niet de bedoeling dat je een hoop vrienden uitnodigt om je te helpen verhuizen.

Je mag een verhuisfirma inschakelen wanneer zij de volledige verhuizing voor hun rekening nemen en er zelf voor zorgen dat ze voldoende afstand bewaren (1,5 meter). Samen met een verhuisfirma aan de slag gaan, mag niet.

Handhaving regels

1

“De politie zal veel minder routinecontroles uitvoeren”, zegt minister van Justitie Koen Geens (CD&V), “waardoor er tijd vrij komt om te controleren of de nieuwe maatregelen worden nageleefd.” Volgens hem zullen er bijvoorbeeld veel minder snelheidscontroles zijn omdat er ook al veel minder mensen op de baan zullen zijn.

Zowel de lokale als de federale politie kunnen controles uitvoeren, maar ook andere instanties zoals de parketten, de sociale inspectie, de gezondheidsinspectie, ....Er komen boetes voor wie de nieuwe regels niet respecteert: zowel voor wie zich niet aan het samenscholingsverbod (gezin + 1 extra persoon is het maximum) houdt, als voor bedrijven die de regels niet respecteren.

Procureur Ine Van Wymersch (Parket Halle-Vilvoorde): “De politie zal mensen eerst met woorden tot de orde roepen. Als dat niet helpt, kan je een boete krijgen. Wie zich niet aan de maatregelen houdt, riskeert een gevangenisstraf van 3 maanden en een boete tot 4.000 euro. Dat lijkt misschien niet veel, maar daar hangt dan wel een strafrechtelijke veroordeling en een strafblad aan vast. Het is maar een kleine minderheid van mensen die zich niet aan de afspraken houdt. Maar zij brengen andere mensen in gevaar. Dat kunnen we niet laten passeren.”

2

De huidige maatregelen gelden tot 19 april, met een mogelijke verlenging tot 3 mei. Wat er daarna volgt, is nog volstrekt onduidelijk.”

3

Volgens minister van Financiën Alexander de Croo (Open VLD) niet. “Ik zou het geen lockdown willen noemen. Dat wil zeggen: iedereen blijft thuis en je komt niet meer buiten.” Mensen mogen op dit moment nog naar de winkel of naar het werk gaan en ook een wandeling (enkel met het gezin + maximaal 1 persoon) mag nog. Deze verstrengde maatregelen zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk af te remmen zodat onze ziekenhuizen niet overbelast geraken. Daarom vraagt de overheid om zoveel mogelijk binnen te blijven, handen te wassen en een afstand van 1,5 meter te bewaren.

4

Je kan dit aan de lokale politie laten weten. Zij controleren nu ook al of de nieuwe maatregelen worden nageleefd, samen met onder meer de federale politie, de parketten, de sociale inspectie, de gezondheidsinspectie, enzovoort... Een avondklok is daarom niet nodig.

5

Dat is op dit moment verre van zeker. Veel van hangt af van wanneer de piek van het aantal besmettingen wordt vastgesteld en hoe het daarna evolueert. De Nationale Veiligheidsraad heeft alvast aangekondigd dat de maatregelen nog verlengd kunnen worden tot 3 mei.”

6

Groepsimmuniteit bereik je als een grote groep van de bevolking immuniteit of weerstand opbouwt tegen een virus. Als het virus dan ooit terugkeert, is die weerstand er al. Bovendien gaat het virus ook minder circuleren als veel mensen weerstand hebben opgebouwd. En zo worden dus ook mensen die minder weerstand hebben, minder getroffen.

Belgische experten lopen om twee redenen niet meteen warm voor een bewuste strategie van groepsimmuniteit in de strijd tegen het coronavirus. Ten eerste is er nog te weinig bekend over het nieuwe coronavirus. Viroloog Leen Delang van de KU Leuven: “Er is nog te veel onzekerheid over dit virus en over de eventuele weerstand die er opgebouwd wordt. We weten niet hoe volledig die immuniteit is of hoelang die blijft.” En ook de gevolgen voor bijvoorbeeld de longcapaciteit van mensen die besmet raken met het virus, zijn onzeker. “Bovendien weten we niet of er wel zo’n tweede golf gaat komen (en groepsimmuniteit dus nodig is, red.)”, zegt viroloog Delang.

Een tweede reden is dat we op dit moment proberen om het aantal besmettingen in ons land te beperken, zodat ons gezondheidssysteem niet overbelast wordt. Meer mensen laten besmetten om groepsimmuniteit te creëren, is daarom volgens viroloog Leen Delang geen goed idee. “Dat is pokeren, mogelijk met een menselijke tol. Op zich is groepsimmuniteit nuttig, maar meestal doen we dit met veilige vaccins.” Bovendien benadrukt ze dat we via ons systeem ook vanzelf groepsimmuniteit zullen opbouwen: “We willen zo weinig mogelijk infecties. Ook hier zullen we sowieso een zekere mate van groepsimmuniteit opbouwen, maar dat is niet het doel. Het doel in België is: hoe minder, hoe beter. Hopelijk hebben we dan binnenkort een vaccin.”

De komende dagen vullen we dit bericht aan met het antwoord op nieuwe vragen die we binnen krijgen. 

Meest gelezen