1.700 bedrijven hebben systeem tijdelijke werkloosheid aangevraagd in de strijd tegen coronavirus: "Soepelere regeling"

Ruim 1.700 bedrijven hebben voor maximaal 31.000 werknemers het systeem van tijdelijke werkloosheid aangevraagd wegens het coronavirus. Dat zegt minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) in ons programma "De markt". De tijdelijke werkloosheid is een instrument om bij gebrek aan werk in een bedrijf mensen tijdelijk een werkloosheidsuitkering te geven zonder ze te ontslaan. 

Het stelsel van tijdelijke werkloosheid kennen we al lang. Omdat er een tijdelijke terugval is in de productie of de dienstverlening mogen/moeten werknemers gedurende een bepaalde periode thuisblijven en krijgen ze geen loon, maar zorgt de overheid voor een uitkering. Die economische werkloosheid wordt bijvoorbeeld geregeld toegepast in de bouw. Als er tijdelijk helemaal geen werk meer is, dan is er sprake van overmacht. 

De twee stelsels verschillen enigszins, voor de werkgever in de procedure tot aanvraag om in aanmerking te komen, voor de werknemers in uitkering. 

Corona maakt het makkelijker

"Omdat de scheidingslijn tussen overmacht en economische redenen niet altijd feilloos te trekken valt, is nu beslist om die 2 systemen flexibeler toe te passen" zegt minister van Werk, Economie en Consumenten Nathalie Muylle (CD&V) in "De markt".

De procedure voor het aanvragen van tijdelijke werkloosheid om economische redenen is iets omslachtiger en duurt langer dan die wegens overmacht. Bij een aanvraag om economische reden moet je immers kunnen bewijzen dat er een terugval is in het werkvolume, bijvoorbeeld door een gebrek aan toevoer van materiaal. "Werkgevers hoeven dat onderscheid niet meer te maken", zegt Muylle. "Ze kunnen nu ook flexibeler overstappen van het ene systeem naar het andere. Het is belangrijk dat, als je een aanvraag indient bij de RVA, het aantal dagen om in een systeem opgenomen te worden, beperkt blijft. Voortaan krijgen al die tijdelijk werklozen 70 procent van hun brutoloon, geplafonneerd tot 2.700 euro." 

Voortaan krijgen al die tijdelijke werklozen 70 procent van hun brutoloon, geplafonneerd tot 2.700 euro

Minister van Werk, Economie en Consumenten Nathalie Muylle

Het gaat heel snel

"Midden vorige week waren er zo'n 100 bedrijven en 1.500 werknemers die om economische redenen in een stelsel van economische werkloosheid zaten. Nu zijn er al 31.000 werknemers, zowel arbeiders als bedienden, in 1.700 bedrijven. 1/3de is intussen ook goedgekeurd. 2/3de zijn aanvragen van de jongste dagen. Vooral de sectoren toerisme en horeca maken gebruik van het systeem."

Nu zijn er al 31.000 werknemers, zowel arbeiders als bedienden, in 1.700 bedrijven

Minister van Werk, Economie en Consumenten Nathalie Muylle

Toch nuanceert Muylle ook: "Het is niet omdat er al een aanvraag is voor 31 000 werknemers dat die allemaal tijdelijk werkloos zijn. Soms zijn dat in een bedrijf maar een klein aantal werknemers. Of blijft die tijdelijke werkloosheid beperkt tot één of enkele dagen. Pas volgende maand, bij de uitkering van die werkloosheidsvergoedingen zullen we definitief weten hoeveel mensen effectief in die tijdelijke werkloosheid terechtgekomen zijn." Als een dossier voor tijdelijke werkloosheid wordt goedgekeurd, betekent het dat het bedrijf er gebruik van kan maken als het nodig is. Het betekent niet dat het personeel van het bedrijf meteen zonder werk valt.

Meest gelezen