Hoe hulp bieden aan mensen in armoede tijdens de corona-crisis

Mensen in armoede dreigen in deze corona-crisis totaal geïsoleerd te geraken en essentiële hulp mis te lopen. Dat is de waarschuwing van de organisaties Netwerk tegen Armoede, Samenlevingsopbouw, Welzijnsschakels, Welzijnszorg en ATD Vierde Wereld. Daarom geven ze concrete aanbevelingen aan lokale besturen, dienstverleners en scholen.

De armoede-organisaties vragen maatregelen om acute noodsituaties te verlichten of op te heffen. Uit huis zetten, afsluiten van gas, elektriciteit en water, en dingen in beslag nemen zou dus niet meer mogen gebeuren. "Mensen mogen niet in nog moeilijker omstandigheden terechtkomen, gedwongen worden tot onveilige en onhygiënische oplossingen en hierdoor extra blootgesteld worden aan besmettingen", luidt het.

"Ook de leefgelden moeten toereikend zijn om levensmiddelen aan te schaffen. Mensen kunnen nu minder terugvallen op informele hulpbronnen en systemen van noodhulp en zijn dus in grotere mate afhankelijk van het toegestane leefgeld." Er moeten ook extra middelen en capaciteit ingezet worden om noodhulp te blijven aanbieden, zoals opvang van dak- en thuislozen, sociale restaurants, voedselbedelingen,  straatverpleging, thuislevering van maaltijden en huisbezoeken.

"Als je die voorzieningen afbouwt of platlegt , zijn net de meest hulpbehoevende mensen geraakt zonder alternatieve oplossing. Dit kan niet alleen zware gevolgen hebben voor het welzijn en de gezondheid van kwetsbare mensen, maar ook de verspreiding van het corona-virus versnellen."

"Geen marge om extra kosten op te vangen"

De organisaties vragen ook betaalbare oplossingen en bescherming tegen inkomensverlies. "Mensen in armoede hebben dikwijls geen marge om extra kosten op te vangen. We vrezen bijvoorbeeld een stijging van de verwarmingskosten omdat mensen gedwongen thuisblijven en hogere gezondheidsfacturen. Tegelijk dreigen mensen aan te kijken tegen inkomensverlies door tijdelijke werkloosheid, ontslagen... De toekenning van sociale rechten of de uitbetaling van uitkeringen mag in geen geval vertraging oplopen."

Er moet ook aandacht zijn voor gelijke onderwijskansen. Opvang op school biedt kansen voor kwetsbare leerlingen. Sommige scholen organiseren bijlessen en remediëring in kleinere groepen, wat de leerachterstand voor die kinderen binnen de perken houden.

We vrezen een stijging van de verwarmingskosten -omdat mensen gedwongen thuisblijven- en hogere hogere gezondheidsfacturen. Tegelijk dreigen mensen aan te kijken tegen inkomensverlies door tijdelijke werkloosheid en ontslagen.

"We adviseren scholen om ouders zelf te contacteren. Wat kunnen ze oefenen met hun kind? Hoe kunnen ze de opvang best organiseren en de vrije dagen op een zinvolle manier structureren? Probeer zo helder mogelijk te communiceren en stel ouders ook gerust over het missen van leerstof en het inhalen nadien."

Omdat niet iedereen thuis over een computer en/of internet beschikt, is het beter om afgedrukte oefenbundels en opdrachten te bezorgen aan die gezinnen, zeggen de organisaties nog. "Gebruik ook het aanbod op de openbare omroep, maar overdrijf ook niet. In een gezin met kinderen van verschillende leeftijden kan het niet de bedoeling zijn dat de televisie de hele dag moet opstaan."

"Peil naar materiële én psychische noden"

De armoede-organisaties vragen lokale besturen, dienstverleners en scholen ook om zelf contact op te nemen met de meest kwetsbare mensen. "Veel voorzieningen zijn noodgedwongen dicht. Maar het zijn vaak de enige plekken waar kwetsbare mensen nog enig sociaal contact hebben en vragen kunnen stellen."

"We vragen aan lokale netwerken, brugfiguren, vrijwilligers, dienstverleners, om pro-actief mensen te contacteren en te peilen naar dringende noden. We verwijzen hier zowel naar materiële als psychische bijstand. Veel mensen kampen momenteel met verhoogde stress als gevolg van eenzaamheid en angst."

Meest gelezen