© VRT - Joris Bulckens

Reis of concert geannuleerd? Met deze maatregelen komt regering tegemoet aan sector en klanten

Minister van Consumentenzaken Nathalie Muylle (CD&V) heeft in "De inspecteur" op Radio 2 maatregelen aangekondigd om zowel de reis- en de evenementensector, als de getroffen reizigers en concertgangers tegemoet te komen in de coronacrisis.  Volledige terugbetalingen van alle reizen en evenementen zou op dit moment namelijk te zwaar zijn voor de getroffen sectoren. Dit zijn de maatregelen. 

Pakketreis

In normale omstandigheden voorziet de wet rond pakketreizen dat de consument de overeenkomst met de reisorganisator altijd kan opzeggen. Wanneer de consument daarbij onvermijdbare en buitengewone omstandigheden kan inroepen, is hij geen schadevergoeding verschuldigd. De reiziger heeft dan recht op integrale terugbetaling van alle betaalde bedragen. De reisorganisator kan eveneens een pakketreisovereenkomst opzeggen. Bij onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden, moet hij de reis integraal terugbetalen, maar hij is in die omstandigheden geen schadevergoeding verschuldigd.

Door de massale annuleringen tijdens deze crisis lopen de kosten bij de reissector enorm op. Daarom besliste Nathalie Muylle dat voor gedupeerden van de coronacrisis andere regels gelden."We zijn gekomen tot een tijdelijke afwijking van de verplichting om de reiziger terug te betalen voor geannuleerde pakketreizen, zowel als de annulering uitgaat van de reiziger zelf als van de reisorganisator. Voorwaarde is wel dat de reisorganisator een voucher (reischeque) aflevert voor dezelfde waarde die voor minstens één jaar geldig is. Hiermee kan de reiziger een andere pakketreis of reisdiensten aankopen."

Evenementen

In normale omstandigheden zijn de regels als volgt: bij overmacht moet de organisator zijn contractuele verplichtingen niet nakomen, dat geldt ook in omgekeerde richting voor de klant. Concreet houdt dit in dat de klant de terugbetaling kan vragen van reeds betaalde sommen. De organisator kan een evenement verplaatsen naar een latere datum, maar de consument kan echter niet verplicht worden het evenement op een alternatieve datum te aanvaarden en heeft in dit geval het recht op de terugbetaling van zijn ticket.

Deze situatie zou op dit moment leiden tot zwaar inkomensverlies en zou heel wat organisaties in ernstige financiële moeilijkheden kunnen brengen. Daarom werd deze regeling uitgewerkt voor evenementen door getroffen worden door de coronacrisis:

  • De organisator hoeft tijdelijk geen terugbetaling te doen van de tickets wanneer hetzelfde evenement op een latere datum binnen een redelijke termijn wordt georganiseerd
  • Kan de consument aantonen dat het niet mogelijk is om op die nieuwe datum het evenement bij te wonen kan een terugbetaling van de tickets wel (bv. ziekte, beroepsredenen)
  • Kan het evenement niet op een later moment worden georganiseerd, moet de organisator voldoende tijd krijgen om de terugbetalingen te doen zodat terugbetalingen in de tijd kunnen worden gespreid.

Meest gelezen