Paaskampen gaan niet door en energiefactuur voor technisch werklozen gemilderd: dit zijn de nieuwe Vlaamse maatregelen

Nu de coronacrisis met nog strengere maatregelen wordt aangepakt, heeft ook de Vlaamse regering extra knopen doorgehakt. Zo zullen technisch werklozen een maandlang geen energiekosten moeten betalen en worden de kampen in de paasvakantie geschrapt. Dit zijn alle maatregelen op een rij.

Welzijn en zorg

- Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke heeft een budget van 7 miljoen euro vrijgemaakt om extra mondmaskers te bestellen. Die bestellingen zijn ook geplaatst, Beke hoopt dat die "binnenkort" zullen worden geleverd.

- Wie nog mondmaskers in huis heeft, wordt gevraagd om die zoveel mogelijk naar de ziekenhuizen te brengen. Wie zelf mondmaskers maakt, brengt die best naar de woonzorgcentra.

- De kinderopvang moet openblijven. "Mensen in de zorg, maar ook pakweg politieagenten, huisvuilophalers, laboranten of kassiersters kunnen enkel blijven werken als er ook opvang is voor hun kinderen", aldus Beke.

- De mensen uit de sector van de kinderopvang hebben specifieke richtlijnen gekregen. Ook is hen beloofd dat hun financiën gegarandeerd blijven, ook als mensen hun kinderen niet naar de opvang brengen.

- Vaccinaties die via Kind & Gezin aan kinderen worden gegeven, worden voorlopig opgeschort tot 5 april. "We bekijken hoe we dat nadien veilig opnieuw kunnen opstarten."

- In de medische reserve zitten nu al 694 mensen. Het gaat om artsen en verpleegkundigen, maar ook om kinesisten en laboranten. Waar er tekorten zijn, zullen de juiste profielen worden ingezet.

Videospeler inladen...

Economie en bedrijven

- Omdat vandaag heel wat extra bedrijven hun activiteiten moeten staken, wordt de hinderpremie van de Vlaamse overheid naar hen uitgebreid. Die bedraagt 4.000 euro voor de eerste 3 weken, nadien krijgen ze 160 euro per dag. Alle zaken met minstens 1 volwaardig inkomen komen in aanmerking, ook marktkramers.

- Ook horecazaken die een eetruimte moeten sluiten, hebben recht op de premie, ook wie nu een afhaaldienst organiseert. Ook zelfstandigen in bijberoep hebben er recht op, als zij vergelijkbare sociale bijdragen betalen als een gewone zelfstandige.

- 31.000 ondernemers hebben de premie al aangevraagd. De Vlaamse overheid hoopt daarvoor snel een eenvoudige applicatie te hebben.

- De Vlaamse overheid heeft de aanmoedigingspremie om deeltijds te werken en zo ontslagen te vermijden, uitgebreid naar bedrijven waarvan de productie met minstens 20 procent gedaald is.

- Om personeelsproblemen in bepaalde landbouwsectoren aan te pakken, met name als het gaat om seizoensarbeid, heeft Vlaams minister van Economie Hilde Crevits al aan de VDAB gevraagd om een platform te creëren voor mensen die hun tijdelijke werkloosheid willen combineren met seizoenswerk. Of die combinatie ook is toegestaan, dat moet nog worden beslist. 

- De crisiswaarborg die vorige week is aangekondigd, is verder uitgewerkt. 75 procent van de financieringsovereenkomsten die ze nu sluiten, omdat ze in moeilijkheden komen, kunnen ze laten waarborgen door de Vlaamse overheid, in ruil voor een eenmalige premie van 0,25 procent van het totale bedrag.

- Het overbruggingskrediet voor bestaande schulden kan tot 12 maanden worden uitgebreid voor bedrijven die in de problemen komen door de coronacrisis.

Videospeler inladen...

Energie

- Voor wie door technische werkloosheid minder inkomen heeft, zal de Vlaamse overheid de water-, gas- en elektriciteitsfactuur 1 maand lang overnemen. Daarvoor is per 100.000 werknemers 20 miljoen euro uitgetrokken.

- In deze periode van uitzonderlijke maatregelen, zullen geen afsluitingen gebeuren.

Videospeler inladen...

Financiën

- De inning van de autofiscaliteit wordt met 4 maanden uitgesteld voor bedrijven.

Videospeler inladen...

Lokale besturen

- Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers roept op om zoveel mogelijk te kijken welke specifieke lokale belastingen en taksen kunnen worden uitgesteld of opgeschort.

- Op de website Vlaanderen Helpt hebben al meer dan 4.000 mensen zich geregistreerd om een beroep te kunnen doen op de vrijwilligersverzekering.

Videospeler inladen...

Jeugd

- In overleg met de jeugdsector is beslist dat vakantiekampen en jeugdwerking in de paasvakantie niet kunnen doorgaan. Minister Benjamin Dalle roept op om niet onmiddellijk de inschrijvingsgelden terug te vragen, omdat dit ook een financiële strop kan zijn voor veel van die organisaties.

Videospeler inladen...

Onderwijs

- Minister van Onderwijs Ben Weyts roept op om zoveel mogelijk zelf kinderen op te vangen. Scholen blijven wel open "omdat ze levensnoodzakelijke jobs mogelijk maken".

Videospeler inladen...

Meest gelezen