Laurie Dieffembacq

Wat riskeert u als u zich niet aan de maatregelen houdt? "Niet alleen moreel onaanvaardbaar, het is ook een misdrijf"  

De overheid kwam gisteren met drastische maatregelen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Wie zich daar niet aan houdt, riskeert een straf. De parketten hebben een uniforme aanpak afgesproken en beschouwen de handhaving van de maatregelen als een prioriteit. Dat vertelde procureur des Konings Ine Van Wymersch in "De Ochtend" op Radio 1. Ook de korpschefs van de verschillende politiezones hebben afgesproken om streng op te treden. 

Zoveel mogelijk thuis blijven en zoveel mogelijk contacten met andere mensen vermijden. Dat is de basis van de maatregelen die vanaf 12 uur gelden in ons land. Er waren eerder al enkele maatregelen van kracht, zoals de cafés en restaurants die de deuren al moesten sluiten. "Het is maar een kleine minderheid van mensen die zich niet aan de afspraak houdt. Maar zij brengen een hele grote groep mensen in gevaar. Dat kunnen we niet laten gebeuren", verduidelijkt Ine Van Wymersch van het parket Halle-Vilvoorde.

"De politie treedt eerst sensibiliserend op, met woorden mensen tot de orde proberen te roepen. Dan zijn er een aantal bestuurlijke sancties zoals de sluiting van een handelszaak. Als dat nog niet helpt, kan er ook een proces-verbaal worden opgemaakt en dan kunnen we als parket overgaan tot vervolging."

De parketten beschouwen de handhaving van de maatregelen in elk geval als een prioriteit en alle procureurs hebben beslist om op eenzelfde manier op te treden. Het parket kan je laten betalen via een minnelijke schikking of dagvaarden voor de correctionele rechtbank. "We hopen dat het niet zo ver moet komen. Maar als het moet, dan moet het", aldus Van Wymersch.

Er is een wet uit 2007 van civiele veiligheid. "Die heb ik nog nooit weten toepassen, maar die is in dezen wel van toepassing. Daarin staan een aantal strafsancties. We kunnen dus perfect strafrechtelijk optreden", verduidelijkt procureur Van Wymersch. "Het is een gevangenisstraf van maximum 3 maanden en een geldboete die kan oplopen tot 4.000 euro. Dat lijkt misschien niet veel. Maar het gaat om een correctionele veroordeling waar een strafblad aan vasthangt."

Die geldboetes en celstraffen gelden niet enkel voor de uitbaters van horeca- en handelszaken. Volgens Nico Paelinck, voorzitter van de Vaste Commissie van de lokale politie, kunnen dezelfde straffen worden opgelegd wanneer iemand zich niet aan het samenscholingsverbod houdt. Daarnaast zullen er binnenkort ook GAS-boetes uitgeschreven kunnen worden: "Momenteel zijn we volop bezig om het ministerieel besluit rond de coronamaatregelen te vervatten in de GAS-wetgeving", zegt Paelinck.

"Politie kan mensen vragen om zich te legitimeren"

Niet-noodzakelijke verplaatsingen zijn niet toegelaten. Essentiële verplaatsingen (bijvoorbeeld naar een voedingswinkel), naar het werk gaan (als telewerk niet gaat) of met een gezinslid of vriend even een luchtje scheppen kunnen wel. Maar ook dan geldt: afstand houden.

De politie kan en zal dat alles wel degelijk controleren, laat minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) verstaan. "Mensen kan gevraagd worden om zich te legitimeren." Op een overleg tussen de korpschefs van de verschillende politiezones is dan ook besloten om extra ploegen in te zetten die de controles kunnen uitvoeren. 

Meest gelezen