BELGA

Welke leerlingen mogen nog naar de opvang in de school? Nieuwe, scherpere richtlijnen maken dat duidelijk 

Alle Vlaamse scholen hebben nieuwe richtlijnen gekregen over het nieuwe coronavirus. Dat zegt Vlaams minister van onderwijs Ben Weyts (N-VA) nadat hij overleg gepleegd heeft met de onderwijskoepels en de sociale partners. Concreet worden de richtlijnen voor de opvang van de leerlingen aangescherpt. 

De lessen blijven al sowieso geschorst tot en met 3 april, en de scholen en internaten moeten opvang voorzien. Maar de regels over die opvang zijn nu wel duidelijker gesteld. 

Opvang voor drie groepen (gezonde) kinderen

In de nieuwe richtlijnen wordt heel concreet aan de scholen gevraagd om nog opvang te voorzien voor drie groepen gezonde leerlingen: kinderen van ouders die werken in een cruciale sector, zoals de zorg, de veiligheid of de distributie, kinderen in een medische of kwetsbare situatie en kinderen met een moeilijke thuissituatie.

Ouders die thuiswerken, moeten hun kind zélf opvangen. Ook leerlingen die ziek zijn, moeten thuisblijven. "Het is een oproep aan de ouders om zo veel mogelijk zélf opvang te voorzien, dat is het beste voor iedereen", zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). "Leerkrachten hebben nu de levensnoodzakelijke taak om ervoor te zorgen dat het zorgpersoneel zijn levensnoodzakelijke taken kan blijven uitvoeren. Daarom moeten we er ook voor zorgen dat we de leerkrachten en scholen minimaal belasten en dat we zoveel mogelijk zelf thuisblijven én onze kinderen thuishouden."

Leerkrachten hebben nu de levensnoodzakelijke taak om ervoor te zorgen dat het zorgpersoneel en andere cruciale beroepen hun levensnoodzakelijke taken kunnen uitvoeren 

Ben Weyts - Vlaams minister van Onderwijs

Weyts benadrukt ook dat scholen best niet samenwerken voor de opvang. 

Eigenlijk is en blijft de vuistregel dat scholen zo weinig mogelijk leerlingen moeten opvangen, maar anderzijds benadrukt het Agentschap Zorg en Gezondheid dat het niet belangrijk is hoe groot een groep leerlingen is om het risico op besmettingen in te perken. Het is wel belangrijk dat de samenstelling van de groep dezelfde blijft. 

De voorbije dagen zagen we dat veel ouders hun kinderen al thuishielden, vaak was er maar een handvol kinderen op school. Als scholen geen enkele leerling moeten opvangen, kunnen ze terugvallen op een permanentiesysteem. Op die manier kunnen ouders eventueel later nog een beroep doen op de school, maar kan het onderwijspersoneel van thuis werken waar mogelijk. 

Herbeluister hier het gesprek met minister van Onderwijs Ben Weyts in "De ochtend" en lees daaronder verder: 

Onderwijskoepels: "Zeer grote bereidheid bij leerkrachten"

Lieven Boeve, directeur-generaal van het Katholiek Onderwijs benadrukt dat het overleg constructief verliep, maar dat het nodig was om de maatregelen aan te scherpen: "Als onderwijs hebben we een maatschappelijke verantwoordelijkheid, de maatschappij rekent op ons en wij willen die verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan."

"Maar we willen dat wel onder zo veilig mogelijke omstandigheden doen, ook voor het onderwijspersoneel", vervolgt hij. "Dat betekent dat we de groepen zo klein mogelijk houden, geen groepen mengen en zorgen dat mensen zeer goed de veiligheidsrichtlijnen kunnen opvolgen."

We houden de groepen zo klein mogelijk, mengen geen groepen en zorgen dat mensen zeer goed de veiligheidsrichtlijnen kunnen opvolgen

Lieven Boeve - Katholiek Onderwijs

En ook Raymonda Verdyck van het Gemeenschapsonderwijs onderstreept de bereidheid bij de leerkrachten: "De bereidheid in onze scholen is nog steeds heel groot om kinderen op te vangen. We stellen evenwel vast dat er hoe langer, hoe minder kinderen op school zijn. In een aantal scholen zijn er geen kinderen meer, maar ook daar wordt permanentie voorzien. De ene dag is de andere niet, maar we merken dat er een ongelooflijke solidariteit is bij de leerkrachten om deze moeilijke tijd door te komen."

We merken dat er een ongelooflijke solidariteit is bij de leerkrachten om deze moeilijke tijd door te komen

Raymonda Verdyck - Gemeenschapsonderwijs

Meest gelezen