UZ Brussel zoekt dringend babysitters voor zorgpersoneel: "Nodig om personeel aan het werk te houden"

Door de maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is het bijzonder moeilijk voor personeel van het Universitair Ziekenhuis in Brussel om opvang te vinden voor hun kroost. Niet alleen tijdens de schooluren, maar ook daarbuiten door onregelmatige werkroosters. Daarom zoekt het UZ Brussel vrijwilligers die bereid zijn om kinderen van het personeel op te vangen. “Als zorgverleners niet meer naar het ziekenhuis kunnen komen omdat ze op hun kinderen moeten letten, dan hebben we pas een probleem.”

Personeelsleden van ziekenhuizen weten tegenwoordig wat doen. Zorgverleners draaien lange shiften om de toestroom aan coronapatiënten in ziekenhuizen te kunnen bolwerken. Daarom zijn veel zorgverleners op zoek naar opvang voor hun kinderen en om hen daarbij te helpen, doet het Universitair Ziekenhuis van Brussel een oproep naar babysitters.

“Het gaat niet alleen om artsen en verpleegkundigen”, vertelt Edgar Eeckman van het UZ Brussel. “Ook veiligheidspersoneel, klinisch psychologen, onderhoudspersoneel en administratief personeel maken extra uren en hebben nood aan opvang voor hun kinderen. Met onze oproep proberen wij ook in te spelen op wat er misschien komen gaat; als de toestroom aan coronapatiënten nog groter zou worden of als de scholen helemaal gesloten zouden worden. Daarop moeten we ons voorbereiden.”

Symbolische vergoeding

Op de oproep van het UZ Brussel komt veel reactie. “Mensen willen hun steentje bijdragen. Op paar uur tijd hebben we al meer dan 450 kandidaten om te babysitten. Van die kandidaten maken we dan een database waaruit we kunnen putten.” Er is maar één voorwaarde voor de kandidaten. “Ze moeten ouder dan 16 jaar zijn. Er wordt ook gevraagd om hun woonplaats en eventuele opleiding mee te geven, zodat we een beeld kunnen krijgen van de kandidaten.”

Wie denkt zich een centje te kunnen bijverdienen door te babysitten, is eraan voor de moeite. “We voorzien een symbolische vergoeding tussen de nul en de vijf euro", vertelt Eeckman. "Sommige mensen willen het gratis doen, anderen kunnen een vergoeding tot vijf euro vragen."

Veiligheid boven alles

Of babysitten op kinderen van zorgverleners wel veilig is? “Iedereen moet de zorgvuldigheidsregels in acht nemen, ook babysitters: handen wassen, afstand houden, dat geldt ook hier. Bovendien, als zorgverleners niet meer naar het ziekenhuis kunnen komen omdat ze op hun kinderen moeten letten, dan hebben we een veel groter probleem.”

Wie zich kandidaat wil stellen om te babysitten, kan dat doen via de website van het UZ Brussel.

Meest gelezen