Vreemdelingenzaken laat 300-tal mensen zonder papieren uit gesloten centra vrij, burgemeesters boos

De voorbije week heeft de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) een 300-tal mensen zonder papieren vrijgelaten uit de gesloten centra. Volgens DVZ gaat het om mensen die momenteel niet kunnen worden uitgezet door de coronacrisis en die geen criminele feiten hebben gepleegd. Vzw Orbit, die opkomt voor de rechten van asielzoekers, vindt de maatregel onverantwoord nu de overheid mensen oproept om zoveel mogelijk binnen te blijven om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De betrokken burgemeesters zijn ofwel niet op de hoogte, of ze sturen de vrijgelaten asielzoekers door naar Brussel.

"Het gaat om vreemdelingen zonder geldig verblijf, maar die geen feiten van openbare orde hebben gepleegd", verduidelijkt Geert De Vulder van DVZ aan VRT NWS. "Vreemdelingen die wel feiten van openbare orde hebben gepleegd, blijven vastgehouden."

De wet legt ons op dat wij mensen enkel kunnen vasthouden als er een mogelijkheid bestaat om ze snel te repatriëren

Geert De Vulder (Dienst Vreemdelingenzaken)

"De wet legt ons op dat wij mensen enkel kunnen vasthouden als er een mogelijkheid bestaat om ze snel te repatriëren", aldus De Vulder. "Voor de mensen die zijn vrijgelaten was dit niet meer het geval omdat veel landen  hun grenzen hebben gesloten en omdat er vanuit België nog amper vluchten vertrekken."

Dit kan noch voor de mensen zelf noch voor de volksgezondheid een goede zaak zijn, op een moment dat iedereen in zijn kot moet blijven

Hilde Geraets (vzw Orbit)

Hilde Geraets van vzw Orbit vindt dit onaanvaardbaar. "Ik klaag niet zozeer aan dat mensen niet meer worden opgesloten, want de Dienst Vreemdelingenzaken heeft gelijk als ze zegt dat er geen rechtsgrond meer is om mensen op te sluiten, maar wel dat er geen enkele flankerende maatregel wordt genomen. Mensen worden gewoon op straat gezet in volle coronacrisis."

"Dit kan noch voor de mensen zelf noch voor de volksgezondheid een goede zaak zijn, op een moment dat iedereen in zijn kot moet blijven", vindt Geraets. "Er moet dringend noodopvang worden voorzien voor iedereen die geen dak boven zijn hoofd heeft." Ze wijst erop dat er vakantieparken, hotels en sporthallen leeg staan. "Er zijn mogelijkheden genoeg, maar de overheid moet ook in de kwetsbaarsten willen investeren."

Ik vind dit hoogst merkwaardig

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) van Brugge

In ons land zijn er vijf gesloten centra voor asielzoekers: twee in Steenokkerzeel, één in Brugge, één in Merksplas en één in Vottem. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) van Brugge was niet officieel op de hoogte gebracht van de vrijlatingen, maar bevestigt na navraag dat er de afgelopen week 14 mensen zonder papieren zijn vrijgelaten uit het centrum "De Refuge". "De politie was hiervan niet op de hoogte gebracht", zegt hij aan VRT NWS. "Ik vind dit hoogst merkwaardig en zal daarover contact opnemen met de federale ministers." Ook burgemeester Frank Wilrycx (Open VLD) van Merksplas zegt niets te weten over vrijlatingen uit het gesloten centrum in zijn gemeente.

Burgemeester Kurt Ryon (N-VA) van Steenokkerzeel, waar onder meer het centrum 127bis zich bevindt, heeft een besluit uitgevaardigd dat vrijlatingen op het grondgebied van zijn gemeente verbiedt. "Wie wordt vrijgelaten, wordt met een busje naar Brussel gebracht en daar vrijgelaten", zegt Ryon aan VRT NWS. "Dit is al jaren zo en daarover zijn in het verleden contacten geweest met Brussel", bevestigt Geert De Vulder van DVZ. De asielzoekers zouden worden vrijgelaten in de buurt van het Noordstation.

Ik voel mij beledigd dat de problemen naar ons worden doorgeschoven

Burgemeester Cécile Jodogne (DéFI) van Schaarbeek

Burgemeester Cécile Jodogne (DéFI) van Schaarbeek is boos over deze gang van zaken. "Ik begrijp het standpunt van de burgemeester van Steenokkerzeel, maar roep de federale overheid op om een initiatief te nemen", zegt ze aan VRT NWS. "Ik voel mij beledigd dat de problemen naar ons worden doorgeschoven."

Meest gelezen