foto Lodewijk Deleu

Jozef Deleu wint de 70e "Arkprijs van het vrije woord", de uitreiking zelf wordt uitgesteld door de coronacrisis

De 82-jarige dichter Jozef Deleu wint de "Arkprijs van het vrije woord" die al sinds 1951 wordt uitgereikt. Deleu is ook oprichter van de tijdschriften "Ons erfdeel" en "Het liegend konijn". Ook deze jubileumeditie wordt overschaduwd door het coronavirus, want voorlopig kan er nog geen datum voor de feestelijke uitreiking worden bekendgemaakt.

Al in 1951 werd de eerste "Arkprijs van het vrije woord" uitgereikt, dus jubileum dit jaar, want dit is de 70e editie. Deze Arkprijs werd unaniem toegekend aan dichter en "cultuurijveraar" Jozef Deleu. Deleu is ook oprichter van "Ons erfdeel" en het poëzietijdschrift "Het liegend konijn".

Deleu is de verpersoonlijking van de zelfbewuste, kritische, verdraagzame en eigenzinnige Vlaming

Jury Arkprijs

Volgens de jury van de prijs is Deleu "bij uitstek de verpersoonlijking van de zelfbewuste, kritische, verdraagzame en eigenzinnige Vlaming", iemand die het "politiek gekonkel genadeloos bekritiseert". Nog volgens de jury zijn de verdiensten van Jozef Deleu op het gebied van taal en cultuur ongeëvenaard.                                                                  

Jozef Deleu reageerde aangenaam verrast op Radio 1: "In deze sombere tijd is dit een heel opwekkend bericht. En er is één goede zaak aan deze crisis: wij moeten nu allemaal in ons kot blijven, dus moeten we bezig zijn met dingen die ons intens kunnen beroeren, die zin geven aan ons leven en die ons diepgang geven. Daar is poëzie een uitstekend middel voor."

Wij moeten nu in ons kot blijven, dus moeten we bezig zijn met dingen die ons intens kunnen beroeren. Daar is poëzie een uitstekend middel voor

Jozef Deleu, winnaar Arkprijs

Deleu publiceerde novellen, dichtbundels, bloemlezingen, romans, lyrisch proza, essays en redevoeringen. Een keuze uit zijn werk verscheen in 2007 als "Het gaat voorbij. Poëzie, lyrisch proza, redevoeringen"Als zoon van een genaturaliseerde Fransman is hij de grondlegger van intense grensoverschrijdende samenwerking met Nederland. 

Omdat 2020 een jubileumjaar is voor de Arkprijs, zal de onderscheiding worden uitgereikt in het Huis van Herman Teirlinck in Beersel, Teirlinck bedacht de "Arkprijs van het vrije woord". Het Arkcomité zal op een later tijdstip de juiste datum van de prijsuitreiking bekendmaken, afhankelijk van de beperkingen die door het coronavirus van kracht blijven.                       

Meest gelezen