Coronacrisis maakt thuiswerk mogelijk in 95 procent van de bedrijven, kwart van bedrijven vreest voor loonsverhogingen

HR-consultant Hudson heeft 150 bedrijven ondervraagd over de impact van de coronacrisis. Een van de meest opvallende vaststellingen is dat thuiswerk vrij algemeen ingang heeft gevonden. Uit de bevraging blijkt ook dat 60 procent van de werkgevers gebruikmaakt van tijdelijke werkloosheid en dat er gevolgen zullen zijn voor de verloning: 27 procent van de bedrijven weet nog niet of de geplande loonsverhogingen zullen doorgaan. En 15 procent van de bedrijven laat weten dat de managers gaan inleveren.

Uit de bevraging van HR-consultant Hudson blijkt dat als gevolg van de coronacrisis 50 procent van de bedrijven gebruik zal maken van de regeling “tijdelijke werkloosheid covid 19”. Nog eens 10 procent neemt zijn toevlucht tot een eerdere regeling rond werkloosheid. In totaal zal dus 60 procent van de werkgevers een beroep doen op het systeem van tijdelijke werkloosheid.

Werkgevers moeten zich ook anders organiseren, bijvoorbeeld door de verplichte “social distancing”. 95 procent van de bedrijven maakt vandaag thuiswerk mogelijk. Als dat niet kan, gaat het meestal om productieomgevingen. Voor arbeiders blijft thuiswerk niet of slechts voor een heel klein deel mogelijk.

Bedrijven vragen zeer weinig om in deze crisisperiode verlof op te nemen. Vijf procent doet het. Ongeveer 20 procent vraagt wel om overuren op te nemen.

De managers gaan inleveren

De coronacrisis zal ook een impact hebben op de verloning van werknemers. 27 procent van de bedrijven weet nog niet of de geplande loonsverhogingen kunnen doorgaan, 12 procent geeft aan dat de salarisverhogingen slechts gedeeltelijk zullen doorgaan. Bij de andere waren de salarisstijgingen al doorgevoerd of zullen ze doorgaan zoals gepland.

En ook de managers gaan hun duit in het zakje doen. 15 procent van de bedrijven laat weten dat de managementvergoedingen van de directie slechts gedeeltelijk zullen uitbetaald worden. De gemiddelde inlevering is 20 procent. Bij 24 procent van de bedrijven is het nog onduidelijk wat met de managementvergoedingen zal gebeuren.

Meest gelezen