Jonas Roosens

Files in coronacrisis? 48,5 procent minder auto’s op de weg maar hamsteren veroorzaakt wel méér vrachtverkeer

Voor het eerst zijn er cijfers over het verkeer op de snelwegen na de coronamaatregelen van de federale overheid. Het aantal voertuigen nam op maandag 16 maart af met 20 procent. Op 23 maart, een week later, zelfs met 48.5 procent. Er zijn veel minder auto’s op de weg maar het aantal vrachtwagens blijft gelijk, al zijn er wel belangrijke verschuivingen doorheen de dag.

Door de coronacrisis staan er op onze wegen nog nauwelijks files, dat wisten we al. Veel mensen werken van thuis, er zijn bijna geen verplaatsingen tussen thuis en school en het vrijetijdsverkeer met de auto is zowat stil gevallen. Bovendien blijven honderdduizenden Belgen door tijdelijke werkloosheid noodgedwongen thuis.

Op maandag 2 maart, voor de crisis, stond er tijdens de ochtendspits 315 km file in heel België, op maandag 23 maart was dat nog 18 kilometer. De grafiek illustreert hoe corona onze files deed verdampen.

Dat betekent dus dat er veel minder voertuigen op de weg zijn. Maar hoeveel precies? VRT NWS en Be-Mobile doken in de cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum. Be-Mobile, de verkeerspartner van de VRT, vergeleek de cijfers van 9, 16 en 23 maart met elkaar. Algemeen gesproken was er op 16 maart 20 procent minder verkeer dan op 9 maart, en op 23 maart zelfs 48.5 procent.

Minder auto's

De grafiek hieronder laat de telgegevens van auto’s, bestelwagens, etc. zien, dus zonder vrachtwagens (9 maart: lichtgrijs, 16 maart: donkergrijs, 23 maart: blauw).

Totaal aantal voertuigen (exclusief vrachtwagens) op de snelwegen (per uur) op 9, 16 en 23 maart (c) Be-Mobile

Op maandag 9 maart was er nog geen sprake van coronamaatregelen.

Op maandag 16 maart waren de gevolgen van de eerste golf van beslissingen van de regering van donderdag 12 maart al duidelijk zichtbaar. Er waren minder pendelaars zodat er nog nauwelijks ochtendfiles stonden maar overdag bleef het druk op de weg. In de avondspits was er minder verkeer maar de afname was minder uitgesproken dan tijdens de ochtend. Het autoverkeer (zoals zichtbaar in de grafiek hierboven) daalde met 25 procent.

De cijfers van maandag 23 maart laten het effect zien van de tweede golf van maatregelen, de zogenoemde lockdown light. In de ochtendspits nam het verkeer niet meer gevoelig af maar overdag en ’s avonds waren er wel veel minder verplaatsingen. Dat heeft te maken met de zogenoemde diensten- en vrijetijdsverplaatsingen, die we vooral na de ochtend uitvoeren. “Blijf in uw kot” dus. Het autoverkeer (zoals zichtbaar in de grafiek hierboven) daalde met 57,8 procent.

Meer vrachtwagens

Het is alleen het autoverkeer dat afneemt want het aantal vrachtwagens op de weg blijft gelijk. Meer nog, op 16 maart waren er gemiddeld zelfs 3 procent méér vrachtwagens. In de ochtendspits was het wat rustiger maar overdag reden er beduidend meer vrachtwagens over onze wegen. Dat kan onder meer te maken hebben met het hamstergedrag van mensen, waardoor supermarkten in de afgelopen twee weken vaker nieuwe leveringen nodig hadden. Op 23 maart daalde het aantal vrachtwagens t.o.v. 9 maart met 4 procent. De grafiek hieronder maakt het effect op het vrachtverkeer duidelijk.

Aantal vrachtwagens op de snelwegen (per uur) op 9, 16 en 23 maart (c) Be-Mobile

Op maandag 16 maart – toen er een echte stormloop op de supermarkten bezig was  - waren er overdag soms 80 procent méér vrachtwagens onderweg.

Ook op de lokale wegen is het opvallend rustig

Er zijn ook gegevens van de lokale wegen, en die komen van telraam.net. Dat is een platform waarmee burgers zelf op meer dan 800 locaties in Vlaanderen het verkeer in hun eigen straat meten. “Daar zien we een terugval van het aantal voertuigen met gemiddeld 50 procent,” zegt Wouter Florizoone van Transport & Mobility Leuven, dat de metingen door telraam.net coördineert.

De meetlocaties van telraam.net

Meest gelezen