Belga Image

Brussel gaat GAS-boetes uitschrijven voor wie zich niet houdt aan coronamaatregelen

De Gewestelijke Veiligheidsraad van Brussel heeft vrijdagavond besloten om GAS-boetes uit te schrijven voor mensen die zich niet houden aan de coronamaatregelen. Wie bijvoorbeeld niet voldoende afstand houdt, zal een boete krijgen. 

"Er komt een systeem van onmiddellijke inning van de boetes en dat systeem zal voor alle 19 gemeenten gelden", klinkt het op het kabinet van minister-president Rudi Vervoort (PS) belast met de veiligheidscoördinatie in Brussel.

Groen in Brussel wordt in kaart gebracht

Per gemeente zullen ook de parken en groen in kaart worden gebracht, zodat de burgemeesters hun bevolking kunnen informeren over de beschikbaarheid van deze ruimtes. De kaart wordt ter beschikking gesteld via de website van Leefmilieu Brussel.

De buitengewone Gewestelijke Veiligheidsraad (CoReS) kwam vrijdag samen nadat de Nationale Veiligheidsraad besliste de maatregelen tegen het coronavirus met twee weken te verlengen, tot en met 19 april. In de CoRes zitten de burgemeesters van de 19 Brusselse gemeenten en de hoofden van de politiediensten

"De crisis die we ervaren is ongekend en moeilijk, maar we moeten volhouden. We gaan er samen doorheen, respecteren de maatregelen maar tonen ook solidariteit, blijven alert voor de meest kwetsbaren en zorgen voor onszelf en andere", aldus minister-president Rudi Vervoort, na de CoReS-bijeenkomst.

Meest gelezen