GODONG contact@godong-photo.com

Bisschop Johan Bonny: "Communies en vormsels tussen Pasen en Pinksteren zullen niet doorgaan"

De eerste communies en de vormsels die gepland stonden voor de periode tussen Pasen en Pinksteren zullen niet doorgaan. Dat heeft de Antwerpse bisschop Johan Bonny gezegd. De beslissing geldt sowieso voor Antwerpen, maar het ziet ernaar uit dat ook de andere bisdommen zullen volgen. Ondertussen bracht ook het bisdom Brugge de communicanten en vormelingen al op de hoogte dat hun feest zal worden uitgesteld. 

Door het nieuwe coronavirus kunnen ook de misvieringen niet meer doorgaan. En dat terwijl met Pasen de belangrijkste periode uit het kerkelijke jaar voor de deur staat, met veel vieringen en hoogdagen. "Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Pasen", somt de Antwerpse bisschop Johan Bonny op. "Die vieringen kunnen allemaal niet plaatsvinden."

"Dagelijks krijg ik berichten van mensen die het jammer vinden dat er geen misvieringen meer zijn", zegt Bonny. "Van priesters die betreuren dat ze geen diensten meer kunnen voorgaan, tot mensen die vragen of het toch echt niet mogelijk is als we hen ver genoeg uit elkaar laten zitten. Maar het is onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan die maximale verantwoordelijkheid. Social distance garanderen is heel moeilijk als er veel mensen zijn, en bovendien zijn de meeste mensen 65-plussers, een risicogroep."

Ook voor de Kerk is het aanpassen. Zo zijn er priesters die hun misvieringen van thuis uit streamen. "Nood dwingt mensen tot creativiteit", zegt Bonny. "Ik vergader ook elke dag aan mijn computer nu. Het is duidelijk dat wij net als de hele samenleving hier dingen van zullen opsteken."

"Geen communies en vormsels, maar we gaan geen jaar overslaan"

Het is niet alleen bijna Pasen, maar ook bijna de tijd van de eerste communies en de vormsels. Veel kinderen en gezinnen vragen zich af of die allemaal nog wel kunnen doorgaan. "Vrijdag zijn de maatregelen van de overheid nog toegelicht. Daarop hebben wij beslist dat de eerste communies en de vormsels zoals die nu gepland staan tussen Pasen en Pinksteren, niet zullen kunnen doorgaan. In de loop van komende week gaan we daar nog over communiceren", zegt Bonny.

De helft van de eerste communies en vormsels staat gepland in de periode tot 19 april, de (voorlopige) datum tot waarop de maatregelen gelden, de andere helft in de twee weken erna, tot 3 mei, waarin de maatregelen mogelijk verlengd worden. "Ik kan me niet voorstellen dat volle kerken nadien plots meteen weer toegestaan zullen worden," zegt Bonny.

Als we een mooie viering willen, met de drie generaties, moeten we wachten tot na de coronacrisis. Als het in juni nog kan, zullen we het dan doen, anders zal het na de zomervakantie zijn.

Johan Bonny

"Het zal allemaal gradueel gaan, met kleine groepen mensen, en allicht zonder 65-plussers. Maar als we een mooie viering willen, met de drie generaties samen, dan zullen we moeten wachten tot na de coronacrisis. Als het in juni nog kan, zullen we het dan doen, anders zal het na de zomervakantie zijn."

Als het na de zomer pas is, "zullen we dat moeten bekijken hoe we dat inpassen in de andere sport-, cultuur- en onderwijsactiviteiten die tot het najaar uitgesteld zijn. Maar we gaan geen jaar overslaan, de eerste communies en de vormsels zullen zeker doorgaan", verzekert Bonny. "En net zoals de scholen vragen we aan de parochies om de kinderen en jongeren die nu hun communie en vormsel voorbereiden, via internet te blijven opvolgen."

Bisschop van Brugge: "Gezondheid gaat voor alles"

Ook de bisschop van Brugge, Lode Aerts, heeft al laten weten dat de eerste communies en vormsels zullen opschuiven naar volgend schooljaar. Op de Facebookpagina van het bisdom Brugge plaatste hij een boodschap waarin hij de communicanten en vormelingen toespreekt. 

"Ik begrijp dat jullie heel ontgoocheld zijn", zegt hij. "We hadden er met velen zo naar uitgekeken om dat feest met jullie te kunnen vieren. Bij onze beslissing hebben we echter aan jullie gedacht. Jullie moeten nu samen met de juffen en de meesters de kans krijgen om alvast het schooljaar goed af te ronden. We dachten ook aan jullie toekomst en aan jullie gezondheid en die van jullie vrienden, peters en meters, ouders en grootouders. Die gezondheid gaat toch voor alles, vind je niet? Het goede nieuws is: uitstel is geen afstel. Wees gerust. Jullie kunnen later zeker de eerste communie en het vormsel ontvangen", zegt hij. De parochies en de scholen zullen nu een datum zoeken in het volgende schooljaar.

"Kerk kan veel betekenen"

De Kerk kan in deze dagen veel betekenen, zegt Bonny, "niet alleen door het mee instaan voor maximale voorzichtigheid om de verspreiding van het virus te verspreiden. Maar we kunnen en willen ook een contactpunt zijn voor vragen over inhoud en zingeving. Hoe gaan we samen door een crisis? Waar halen we de kracht om te blijven geloven?"

Bonny was onder de indruk van paus Franciscus die enkele dagen geleden op een leeg Sint-Pietersplein een uitzonderlijk Urbi et orbi uitsprak, de zegen voor de stad en de wereld. "In alle eenvoud, in alle soberheid. Een krachtig beeld dat toont, we zitten hier met zijn allen in."

Videospeler inladen...

Bekijk hier het verslag uit "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen