Elf miljoen Belgen op corona testen? "Bijna onmogelijk", rekent u mee met viroloog Steven Van Gucht? 

Op de dagelijkse persconferentie over de toestand van de coronagezondheidscrisis in ons land is nogmaals benadrukt om zorg te dragen voor de kwetsbare ouderen en hun geestelijke gezondheid. "Mensen in woonzorgcentra isoleren in hun kamer is niet nodig", zegt viroloog Steven Van Gucht. Hij maakte ook even de wiskundige berekening voor mochten we álle Belgen (meer dan 11 miljoen) willen testen op het virus.  

Op de dagelijkse persconferentie herhaalde viroloog Steven Van Gucht een advies voor de woonzorgcentra. "Het is belangrijk dat we denken aan de geestelijke gezondheid van onze ouderen die in woonzorgcentra verblijven. We denken dat het niet nodig is om mensen te isoleren in hun kamer, wanneer er nog geen uitbraak is in het woonzorgcentrum." Van Gucht benadrukt wél: "Dat is uiteraard anders bij een uitbraak of bij positieve gevallen."

We denken dat het niet nodig is om mensen te isoleren in hun kamer, wanneer er nog geen uitbraak is in het woonzorgcentrum

"We moeten aandacht hebben voor sociale en geestelijke gezondheid, het is ook belangrijk voor familie of vrienden om via allerlei manieren (telefoon, brieven, of wat dan ook) contact te houden met onze ouderen die in woonzorgcentra of thuis leven. We mogen ze niet vergeten."

Videospeler inladen...

Ook Yves Stevens van het Crisiscentrum had oog voor de kwetsbare ouderen die ernstig ziek kunnen worden of geïsoleerd kunnen raken van basiszorg, sociale contacten of informatie. Hoe kun je hen concreet ondersteunen? "Deel officiële informatie en bespreek het met hen. Bewaak gezondheid, voedsel, verzorgingsmateriaal en medicatie. Stel voor om voor hen te gaan winkelen. Bespreek met sleutelfiguren als familie, kennissen en zorgverleners hoe je door deze moeilijke periode kan gaan."   

Videospeler inladen...

Iedereen testen op het virus?

Op de persconferentie volgde traditioneel een vragenronde van journalisten. Een van de vragen die al eventjes op de lippen liggen: zou het niet nuttig zijn om gewoon voor iedereen testen in te voeren? Viroloog Steven Van Gucht paste een rekeningoefening toe als antwoord.

"We moeten in eerste instantie kijken naar de prioriteiten van wie we testen: die prioriteiten moeten liggen bij het beroep (bijvoorbeeld medewerkers van de zorgsector, verzorgers in woonzorgcentra), eerst komen ook patiënten in ziekenhuizen en mensen met verdachte symptomen of zij die contact hebben gehad met besmette personen", duidt Van Gucht. "Het wordt moeilijk om iedereen te testen."

Waarom? "We zijn met meer dan 11 miljoen Belgen. Stel dat we theoretisch 100.000 testen per dag uitvoeren - en dat is gigantisch - dan hebben we pas iedereen getest na 110 dagen. Eén keer testen heeft ook geen zin. Als je een bevolking volledig vrij wilt krijgen van een virus, dan moet je op regelmatige basis iedereen testen, dat wil zeggen om de week, om de 2 weken, om de 3 weken. Puur wiskundig is dat bijna een onmogelijke opdracht."

Videospeler inladen...

Meest gelezen