Minister van Wonen Diependaele: "Huurprijs sociale woning kan al na 1 maand verminderd inkomen herberekend worden"

Het is het einde van de maand, wie een appartement of huis of kot huurt, moet dus zijn huur betalen. Dat is evident. Maar in corona-tijden is dat voor een aantal huurders een zware noot om te kraken. Het Vlaams huurdersplatform vroeg aangepaste maatregelen, en die zijn er nu.

Het huurdersplatform geeft de raad om met de verhuurder in gesprek te gaan als er betaalproblemen opduiken, om samen te bekijken hoe eruit te geraken. Dat is volgens minister van Wonen Matthias Diependaele ook de eerste stap die moet gezet worden.

Praat met elkaar

"Het is heel moeilijk om als overheid tussen te komen bij een contract dat werd opgesteld door een huurder en een verhuurder. We pleiten dan ook dat als er betalingsproblemen zouden opduiken, beide partijen in overleg gaan en tot oplossingen komen. Zo zou bijvoorbeeld overeengekomen kunnen worden dat zo lang de tijdelijke werkloosheid duurt, een bepaald percentage van de huurprijs wordt betaald. En dat het resterende saldo vanaf bijvoorbeeld 1 juli 2020 zal afbetaald worden in schijven."

Minister Diependaele wijst er op dat er een groot verschil is tussen het betalen van huur en het afbetalen van een lening. De regering besliste eerder dat kredieten voor woningen tijdelijk konden bevroren worden. De duurtijd van een woningkrediet kan je aan het einde namelijk verlengen, maar dat lukt niet bij huur. Uitstel van betaling wil zeggen dat de huurgelden de maanden nadien zullen verhogen.

Als je toch tot een overeenkomst komt met je verhuurder zet die dan zeker op papier, zo ontstaan er nadien geen discussies.

Huurprijs sociale woningen sneller aangepast

Als je in een sociale woning woont is de huurprijs die je betaalt gebaseerd op je inkomen. Als je inkomen gedurende 3 maanden naar beneden gaat, kan je een herberekening van de huur vragen. Dat hebben we nu aangepast zegt Minister Diependaele. "Mensen die in een sociale huurwoning wonen en terugvallen op tijdelijke werkloosheid of een lager inkomen, kunnen vanaf de eerste maand die nieuwe huurprijsberekening al vragen. Daarmee willen we een antwoord bieden aan mensen die het tijdens deze coronacrisis moeilijk zouden hebben. Het is ook wel hun plicht dat zodra hun inkomen genormaliseerd is, dat aan te geven bij hun huisvestingsmaatschappij zodat terug de normale huurprijs kan aangerekend worden."

Bij sociale verhuurkantoren geldt dit systeem niet, daar zijn andere systemen zoals afbetalingsplannen in het leven geroepen. Kijk dus zeker na met welke oplossingen jouw verhuurkantoor over de brug komt.

Mag ik nog verhuizen?

Verhuizen kan nog, maar dan moet het gaan om een dringende verhuizing. Als je huurcontract afloopt bekijk je dus best samen met de verhuurder of het contract niet kan verlengd worden. Er kunnen uiteraard nog huurovereenkomsten afgesloten worden maar hou daarbij altijd rekening met de veiligheidsvoorschriften. Probeer het bekijken van de woning en het tekenen van het contract zo veel mogelijk digitaal te doen, daar zijn al heel wat mogelijkheden voor. De Vlaamse regering heeft ondertussen ook beslist dat uithuiszettingen niet toegelaten zijn tot 17 juli 2020.

Meer info over wonen en huren kan je vinden op deze website van de Vlaamse regering.

Meest gelezen