Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Miljoenen Indiërs vallen zonder werk en inkomen en stappen in lange marsen naar hun thuisdorpen

India heeft een lockdown voor alle 1,3 miljard inwoners afgekondigd. In de praktijk zijn nu miljoenen armen die hun werk kwijt zijn met hun families op weg naar de dorpen waar ze vandaan komen. In vele steden zitten ze samen met daklozen in grote drommen bijeengepakt en de vrees bestaat dat het coronavirus net op deze manier verspreid zou worden. 

Vorige week heeft de regering van premier Narendra Modi een erg drastische maatregel genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te houden. Net als in veel andere landen, kondigde hij een volledige lockdown af. Iedereen moet dus thuis blijven, maar in een land met 1,3 miljard inwoners is dat geen sinecure.

Eerst en vooral zijn er in grote steden zoals Delhi, Mumbai of Kolkata (Calcutta) heel veel daklozen die nergens naartoe kunnen. Nog veel meer in aantal zijn de dagloners en arbeiders -mannen en vrouwen- die nu hun werk kwijt zijn, geen inkomen meer hebben en hun huur of voedsel niet meer kunnen betalen. Sociale opvang is er niet of nauwelijks en dus gaan die mensen naar de dorpen waar ze vandaan kwamen. (Lees verder onder de foto).

Deze mensen wachten in lange rijen op bussen die hen terug naar huis zullen brengen.
Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Social distancing (afstand houden) lijkt in die massa onmogelijk. Mensen verdringen mekaar massaal aan plaatsen waar nog bussen of ander transport te vinden is of waar voedsel wordt bedeeld. Het besmettingsgevaar is daar erg groot.

Honderden kilometers te voet naar huis

Vanuit grote steden zoals Delhi, Mumbai, Surat en zo voort zijn schrijnende karavanen te zien van gezinnen met soms kleine kinderen die te voet naar huis wandelen, vaak honderden kilometer ver. Ook onderweg is er nauwelijks iets te eten. Volgens de Britse krant The Guardian gaat het om de grootste volksverhuizing in India sinds de onafhankelijkheid van Brits-India toen het land verdeeld werd in India en de moslimstaat Pakistan. Toen vluchtten zeker 15 miljoen mensen met hun hebben en houden naar de "juiste kant" van de grens, al naargelang hun godsdienst. (Lees verder onder de foto).

Een gezin rust langs de kant van de weg.
Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Officieel zijn er de laatste dagen 20 van die "migranten in eigen land" omgekomen, maar in de praktijk zijn er dat wellicht veel meer. Veel mensen worden op de niet verlichte hoofdwegen 's nachts aangereden door voertuigen of komen om van uitputting. Wie het haalt tot in het dorp van herkomst hoopt daar op voedsel en onderdak bij familie, maar ook dat is niet altijd zeker.

Rond een aantal dorpen op het platteland hebben de inwoners barricades opgeworpen om "thuiskomers" tegen te houden. Zij vrezen -en dat is niet onterecht- dat die het coronavirus mee naar afgelegen dorpen zouden brengen, waar de gezondheidszorg toch al minimaal is. Waarnemers denken inderdaad dat de regering in Delhi deze volksverhuizing niet heeft ingeschat en op die manier de verspreiding van het virus in de hand zou werken. De lokale overheid van de hoofdstad Delhi -een politiek tegenstander van premier Modi- roept de mensen op om in de regio te blijven en belooft hun huur te betalen. Ook worden in Delhi meer dan 560 verdeelcentra voor voedsel opgericht, maar uiteraard stromen ook daar veel mensen samen. 

Videospeler inladen...
Een van de centra voor voedselbedeling in de hoofdstad Delhi.
Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Meest gelezen