Peter Hirth/laif

Ook bisdom Brugge schrapt communies en vormsels

De eerste communies en vormsels worden ook in West-Vlaanderen uitgesteld tot na de zomervakantie. Lode Aerts, de bisschop van Brugge: "Voor mij staan de zorg voor de gezondheid van iedereen en de schoolloopbaan van de kinderen voorop."

Het bisdom Brugge nam de beslissing naar eigen zeggen met spijt in het hart en met veel begrip voor de ontgoocheling. Bisschop Lode Aerts:  "De voorbije dagen is door velen hard gewerkt en overlegd om een goede oplossing te vinden. Verschillende scenario’s werden opgesteld en afgetoetst, bij medische experten, bij vertegenwoordigers van onderwijs en bij de dekens van ons bisdom. Op de eerste plaats hebben we gezocht naar een manier om de vieringen nog dit schooljaar te kunnen laten doorgaan, omdat dit de wens is van iedereen. Alleen laat de aard van de samenkomst dat niet toe: grote groepen binnen bijeen, verschillende generaties samen, mensen verzamelen van verschillende plaatsen zoals gezin, familie, school en parochie. "

Het vormsel zal tussen half september en begin november plaatsvinden. De parochies zullen zelf een moment kiezen. Voor een keer zal de pastoor zelf het vormsel toedienen.

De eerste communies kunnen gedurende heel het komende schooljaar (september 2020 - mei 2021) georganiseerd worden.  De parochies en de scholen zullen zo snel als mogelijk de nieuwe datum communiceren.

Meest gelezen