Studentenkring Sottegem FB

Studentenclub uit Zottegem helpt scholieren bij hun studiekeuze

Leerlingen uit het zesde middelbaar moeten binnenkort een belangrijke levenskeuze maken. Ze moeten beslissen of ze verder studeren en welke richting het dan wordt. Maar met de coronamaatregelen zijn alle bezoeken aan universiteiten, open lessen, infoavonden of beurzen waar scholen zich voorstellen afgeschaft. Studentenkring Sottegem uit Zottegem wil alle laatstejaars helpen een goede keuze te maken.

 “Die jongeren moeten de komende maanden beslissen wat ze de komende 3 of 5 jaar zullen studeren aan de universiteit of de hogeschool” vertelt Niels Detaye van studentenkring Sottegem. “Iedereen in onze studentenkring is student en we weten zelf hoe moeilijk die studiekeuze is. Veel richtingen lijken op mekaar. Ik heb zelf heel veel gehad aan de infomomenten in mijn oude middelbare school waar we met studenten konden praten. Maar zesdejaars kunnen dit nu niet.” Studentenkring Sottegem bedacht daarom een online oplossing. Op hun Facebookpagina staat nu een invulformulier waarop zesdejaars alle richtingen kunnen aanduiden waarover ze vragen hebben.

Online of persoonlijk contact

“Met ons honderd leden hebben we zelf veel expertise in huis” zegt Niels Detaye. “We hebben mensen van UGent, het conservatorium, de legeropleiding, hogescholen allerhande…. Zesdejaars kunnen ook aangeven of ze persoonlijk contact willen met een van onze leden. Zo kunnen ze ook doorheen heel de zomer nog vragen blijven stellen aan ons.” Niels heeft geen schrik voor veel vragen. “Of je nu van Zottegem of pakweg Hasselt bent, dat maakt niet uit, wij willen alle studenten helpen.”

kasto80

Meest gelezen