3.000 euro voor ondernemers die ondanks verlies blijven werken: alle economische maatregelen tot nu toe op een rij

De Vlaamse regering wil zo veel mogelijk ondernemingen laten doorwerken tijdens de coronacrisis. Daarom voorziet ze een "compensatiepremie" van netto 3.000 euro voor wie ondanks zware verliezen blijft werken. Die premie komt er naast de Vlaamse "hinderpremie" van 4.000 euro voor bedrijven en winkels die moesten sluiten. Een overzicht van alle belangrijke maatregelen om de economie te ondersteunen.  

"Vraag niet wat je land voor jou kan doen, vraag wat jij voor je land kan doen". Met die gevleugelde woorden van de Amerikaanse president J.F. Kennedy riep Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) alle Vlamingen op om positief te blijven in de coronastorm. Hij wil dat iedereen na de crisis helpt bij de "heropbouw" van de economie.

Compensatiepremie

De regering kondigt nu al een nieuwe "compensatiepremie" aan om meer ondernemers te laten doorwerken. Dat ligt in de lijn van eerdere verklaringen van Jambon. Hij vindt dat sommige bedrijven nu te gemakkelijk gaan voor tijdelijke werkloosheid, of het overbruggingsrecht in het geval van zelfstandigen. 

De compensatiepremie moet ondernemers motiveren om aan het werk te blijven, ook in moeilijk vaarwater. Ondernemers krijgen een belastingvrije premie van 3.000 euro als hun omzet tussen halfweg maart en eind april minstens 60 procent is gedaald in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. 

Daarbij denkt de regering speciaal aan de evenementensector, aan freelancers of aan medische beroepen (kinesisten, tandartsen, psychologen,...) die nu nog enkel dringende interventies mogen doen.

Ook bijvoorbeeld pralinewinkels, die als voedingswinkels open blijven, maar veel minder omzet draaien doordat het toerisme stilligt, zullen van de premie kunnen genieten. En het systeem geldt ook voor landbouwbedrijven waar de omzet zwaar daalt doordat er bijvoorbeeld geen seizoensarbeiders zijn. 

Wat is dat precies, die compensatiepremie? Bekijk hier de video uit "Het journaal", met uitleg van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA):

Videospeler inladen...

Net zoals bij de hinderpremie van 4.000 euro voor winkels en bedrijven die moesten sluiten, kiest de regering dus voor een vast of forfaitair bedrag, en niet voor een som die meegaat met de grootte van het bedrijf. 

Ook zelfstandigen in bijberoep kunnen van de premie genieten, als ze op hun loon volledige sociale bijdragen betalen. Zelfstandigen in bijberoep met een inkomen tussen 7.000 euro en 14.000 euro (die lagere bijdragen betalen), kunnen de helft van de premie krijgen (1.500 euro). Bedrijven met meerdere zetels kunnen dan weer maximaal vijf zulke premies combineren

De aanvraag voor de premie zal via VLAIO gebeuren, waar nu ook al de hinderpremie online kan worden aangevraagd. Om de premies snel te kunnen uitbetalen, wordt de omzet nu niet gecontroleerd, maar gaat men uit van een verklaring op erewoord. Later gebeurt de controle via de btw-aangifte van het tweede kwartaal. 

Waarborg

De Vlaamse regering kondigde nog andere maatregelen aan. Voor leningen die niet correct worden afbetaald of meer worden gespreid door de crisis, zal er meer "waarborggeld" ter beschikking zijn. 

Specifiek voor grote bedrijven die een zogenoemde "Gigarant-waarborg" kunnen krijgen van meer dan 1,5 miljoen euro, zal pot die voor dat waarborggeld beschikbaar is, opgetrokken worden van 1,5 miljard naar 3 miljard euro. Enkel bedrijven die niet onder de federale waarborgregeling vallen, zullen van het systeem kunnen genieten, verduidelijkte Economieminister Hilde Crevits (CD&V) in het Vlaams Parlement.

Hilde Crevits (CD&V)

Voor kleinere ondernemers die kapitaal nodig hebben (start-ups en scale-ups) wordt de mogelijkheid voorzien om een achtergestelde lening aan te gaan voor een termijn van drie jaar, aan een lage rentevoet

Tot slot komt er nog een noodfonds van 200 miljoen euro specifiek voor gesubsidieerde sectoren zoals cultuur, sport, media, en de jeugdsector. Ook sierteeltbedrijven zullen onder het fonds vallen. De regeling moet wel nog verder worden uitgewerkt. 

Eerdere maatregelen

De Vlaamse regering had al eerder, op 13 maart, een eerste golf van steunmaatregelen aangekondigd. Ook de federale regering voorziet miljoenen en zelfs miljarden om de economie te beschermen in volle coronacrisis. Om het overzicht te bewaren, zetten we de belangrijkste beslissingen nog eens op een rij. 

Deze belangrijke economische maatregelen nam de Vlaamse regering eerder: 

 • Hinderpremie: winkels en ondernemingen die moeten sluiten door de coronamaatregelen, kunnen een hinderpremie van 4.000 euro aanvragen. Vanaf 5 april komt daar 160 euro per dag bovenop. De aanvraag kan u online doen. 
 • Onroerende voorheffing: bedrijven zullen pas in september het aanslagbiljet voor hun belasting op onroerend goed in de bus krijgen. Dat is zes maanden later dan normaal.  
 • Verkeersbelasting: bedrijven krijgen vier maanden uitstel om hun verkeersbelasting te betalen.

 • Sociale woningen: mensen die bij een sociale huisvestingsmaatschappij of sociaal verhuurkantoor huren, kunnen sneller een lagere huur krijgen als hun loon zakt door de coronacrisis. 

 • Water en energie: voor wie tijdelijk werkloos is, betaalt de Vlaamse regering eenmalig 200 euro om de water- en energiefactuur te dekken. Water, gas en elektriciteit worden niet meer afgesloten zo lang de coronamaatregelen gelden.

 • Vrijwilligerswerk verzekeren: vrijwilligerswerk kan nu ook voor individuele burgers gratis worden verzekerd. 

Deze belangrijke economische maatregelen werden al genomen door de federale regering

 • Waarborg bij leningen: voor leningen die door de coronacrisis niet volledig worden terugbetaald, zullen de banken (en de overheid) voor 50 miljard de verliezen waarborgen. Meer info.  

 • Woonlening: particulieren kunnen tot 31 oktober uitstel krijgen om hun woonlening af te betalen. Daar kunnen wel extra interesten bijkomen, er gelden voorwaarden rond loon, en je mag maximaal 25.000 euro spaargeld hebben staan. Ook bedrijven kunnen zo’n uitstel krijgen op hun ondernemingskredieten. Meer info

 • Tijdelijke werkloosheid: werknemers die kunnen rekenen op tijdelijke werkloosheid, behouden 70 procent van hun loon (begrensd tot 2750 euro), waar dat normaal 65 procent is. Daarbovenop komt een toeslag van 150 euro per maand.

 • Overbruggingsrecht: zelfstandigen kunnen in maart en april gebruik maken van het overbruggingsrecht: 1291 euro netto voor alleenstaanden, 1614 euro voor wie een gezin heeft. Dat kan voor wie verplicht moet stoppen met werken door de coronamaatregelen, maar ook voor wie zeven dagen op rij “vrijwillig” stopt, omdat bijvoorbeeld werknemers in quarantaine zitten. 

 • Belastingen: de betalingstermijnen van belastingen zoals de btw, bedrijfsvoorheffing, personenbelasting en vennootschapsbelasting zijn met twee maanden verlengd. Dat wil zeggen dat er voor die periode geen boete of bijkomende kost wordt aangerekend.  

Meest gelezen