Woonzorgcentrum Edouard Remy in Leuven waar de bewoners verblijven in afwachting van een nieuwbouw (Google Maps)

Woonzorgcentrum in Leuven verloor al 7 bewoners: "Mensen met dementie weten niet welke meedogenloze vijand binnen is"

In verschillende woonzorgcentra slaat het coronavirus hard toe, ondanks alle inspanningen van het personeel. In woonzorgcentrum Booghuys in Leuven, waar vooral mensen met dementie verblijven, zijn al 7 van de 70 bewoners overleden. "Voor familie en personeel is het heel moeilijk. Onze bewoners weten vaak niet wat er aan de hand is en zijn onbevangen voor deze meedogenloze vijand", getuigt directrice Els Ronsmans in "De wereld vandaag".

In enkele weken tijd is de wereld helemaal veranderd, zo vertelt de directrice. "Op 20 maart hebben we vernomen dat er een bewoner besmet was en dan is alles in een stroomversnelling beland. Het is heel moeilijk. We lopen constant achter de feiten aan omdat we de bewoners en het medisch personeel niet kunnen testen."

"We moeten wachten tot er symptomen optreden en dat is pas een aantal dagen na de besmetting. Binnen ons centrum proberen we de bewoners zoveel mogelijk vrijheid te geven, omdat het bij ons om mensen met dementie gaat die sowieso al moeite hebben met de omgeving waarin ze verblijven. Maar daardoor riskeren we dat bewoners elkaar aansteken." 

Beluister hier het gesprek met Els Ronsmans (lees voort onder de audio):

"Voortdurend wikken en wegen"

In het centrum zijn al 7 van de 70 bewoners overleden. En er zijn wellicht nog besmettingen, want 13 mensen vertonen symptomen. Pas als dat gebeurt, kan er eventueel getest worden. Maar intussen kunnen mensen al besmettelijk zijn. En, zoals bleek uit de "Terzake"-reportage van gisteren in een woonzorgcentrum in Wingene, zijn er ook mensen die geen symptomen vertonen, maar toch drager zijn van het virus.

Breder testen moet meer duidelijkheid brengen. De Vlaamse regering heeft er 20.000 beloofd voor woonzorgcentra. Maar voorlopig blijft het dus behelpen. "Het is voortdurend wikken en wegen: gaan we die persoon afzonderen van de anderen of niet? Want we laten uiteraard niet iedereen vrij rondlopen", vertelt Ronsmans. 

Bij mensen met dementie komt daar nog bij dat ze zich vaak niet goed meer kunnen uitdrukken over wat er gaande is. "Wij moeten voortgaan op symptomen: op hoesten, algemeen onwelbevinden, grimassen, pijn, enzovoort."

Bewoners beseffen niet wat er aan de hand is

Hoe gaan ze om met overlijdens in deze omstandigheden? "Voor familie en personeel is het heel moeilijk. Voor bewoners iets minder, omdat zij door hun dementie vaak helemaal niet weten wat er aan de hand is. Ze zijn onbevangen voor die meedogenloze vijand die ons centrum is binnengekomen."

"Een overlijden is sowieso al een beproeving, maar nu is het extra moeilijk. Familie kan bij ons nog langskomen (hulpmiddelen zoals Skype zijn voor de bewoners verre van evident), maar met strikte beperkingen. Voor ons is het niet evident om het schaarse beschermende materiaal ter beschikking te stellen, maar we doen het als het moet."

Een overlijden is sowieso al een beproeving, maar nu is het extra moeilijk
Els Ronsmans, directrice Het Booghuys

De directrice wordt emotioneel als het gaat over de strijd die het personeel voert. "Mijn team, dat zijn wonderbaarlijke mensen. Met gevaar voor hun eigen leven, voor hun familie, zijn ze toch deze oorlog aangegaan. Ik heb al de woorden in mijn woordenschat al gebruikt om hen te bedanken en om mijn waardering en respect te tonen."

"We ondersteunen hen, met materiaal, maar ook psychologisch. We bellen heel vaak met elkaar om onze emoties te delen, om de last minder zwaar te maken." Hoe gaat ze er zelf mee om? "Het is raar. Soms voel ik mij optimistisch, op andere momenten overvalt mij droefheid en onzekerheid."

Mijn team, dat zijn wonderbaarlijke mensen. Met gevaar voor eigen leven zijn ze deze oorlog aangegaan
Els Ronsmans, directrice Het Booghuys

Wat is er nu het meest nodig? "De tests, maar ook beschermend materiaal", antwoordt Ronsmans. "Vooral mondmaskers zijn heel precair. Het is heel moeilijk om eraan te geraken. We hebben er nog voor een paar weken, maar onze stock is aan het slinken."

Anonieme getuigenis: "Grote nood aan opgeleide verpleegkundigen"

Een gebrek aan gespecialiseerd materiaal, het is een klacht die we geregeld horen. In "Het Journaal" getuigde een verpleegkundige in een woonzorgcentrum anoniem over de problemen die ze rond zich ziet. Ze heeft het ook over personeel dat niet opgeleid is om op de juiste manier hulp te bieden.

"Het is zo dat heel veel zorgverleners uitgevallen zijn. Omdat ze ziek zijn, of omdat ze het mentaal heel moeilijk hebben, waardoor animatoren, ergotherapeuten en kinesitherapeuten ook ingeschakeld worden in de zorg. Maar die mensen zijn dat niet gewoon", vertelt de anonieme getuige.

"Ik hoorde een arts zeggen:  voor die patiënt moet je dat masker gebruiken. En een aantal zorgkundigen keek zo van: hoe, is het niet het masker dat ik op heb? Neen, je hebt eigenlijk een hogere bescherming nodig." Ze vraagt om dringend opgeleide verpleegkundigen te sturen die kunnen helpen met de zorg.

Bekijk de getuigenis hieronder:

Videospeler inladen...

Meest gelezen