Parket Halle-Vilvoorde opende al 530 dossiers voor overtredingen coronarichtlijnen

Sinds de invoering van de coronamaatregelen op 13 maart 2020 heeft het parket Halle-Vilvoorde al 530 dossiers geopend wegens overtreding van die richtlijnen. Dat meldt het parket vrijdagmiddag. 

Het gaat om 325 processen-verbaal tegen meerderjarigen, 35 processen-verbaal tegen minderjarigen en 170 processen-verbaal waarin de politie een onmiddellijke minnelijke schikking (OMS) heeft opgelegd. De meeste PV's gaan over inbreuken op het samenscholingsverbod en het verbod op niet-essentiële verplaatsingen..

De minnelijke schikkingen bedragen 250 euro voor een particulier en 750 euro voor een rechtspersoon.

"De sensibiliseringsfase ligt reeds lang achter ons en de bevolking is intussen zeer goed op de hoogte van de ernst van de situatie en van de opgelegde maatregelen", zegt parketwoordvoerder Gilles Blondeau. "Wie nu nog de richtlijnen overtreedt, wordt dus geacht dat bewust en kwaadwillig te doen. Tegen alle overtreders zal proces-verbaal worden opgesteld waarna een onmiddellijke minnelijke schikking door de politie of een minnelijke schikking door het parket zal worden opgelegd."

De minnelijke schikkingen bedragen 250 euro voor een particulier en 750 euro voor een rechtspersoon. Minderjarige overtreders krijgen geen minnelijke schikking maar het parket zal een aangepaste reactie hanteren, klinkt het.

Wie niet betaalt, zal later gedagvaard worden en wie eerder al betrapt werd op het niet-naleven van de coronamaatregelen, zal meteen gedagvaard worden. 

Meest gelezen