Bart De Wever (N-VA): "Rusten op een bankje verboden? Sorry, dat ga ik niet handhaven"

De burgemeester van Antwerpen, Bart De Wever (N-VA), hekelt de volgens hem onduidelijke regelgeving rond de nieuwe coronamaatregelen: "Iemand die alleen staat te basketten, dat mag niet, maar fysieke activiteit wordt aangemoedigd. En rusten op een bankje is verboden? Sorry, dat ga ik niet handhaven", zegt hij in "De ochtend". De Wever uit ook zijn bezorgdheid over de economische crisis waar ons land op afstevent: "Als we niet opletten, zal een hele generatie gebukt gaan onder wat er vandaag gebeurt."

De politie van Antwerpen heeft het afgelopen weekend zo'n 300 boetes uitgeschreven voor mensen die de coronamaatregelen niet naleefden. "Wij focussen op de essentie van het ministerieel besluit: samenscholingen en niet-essentiële verplaatsingen", zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA) in "De ochtend".

Verboden te basketten

Volgens de burgemeester zijn de instructies niet altijd even duidelijk en roepen ze soms bijkomende vragen op. "Er staan dingen in het ministrieel besluit die ik niet wil toepassen, omdat ik ze niet kan uitleggen", zegt De Wever. "Iemand die alleen staat te basketten, dat mag niet, maar fysieke activiteit wordt aangemoedigd. Men mag ook niet rusten op een bank? Dat ga ik niet handhaven."

Voor sommige inbreuken is een GAS-boete van 250 euro te veel

Bart De Wever (N-VA), burgemeester van Antwerpen

De Wever vindt het een goede zaak dat het systeem van GAS-boetes is ingevoerd, al had hij wel gewild dat er gevarieerd kon worden met het bedrag. Nu staat dat vast op 250 euro. "Voor sommige overtredingen is dat veel te veel. En het is niet toepasbaar op minderjarigen. Dat is niet ideaal in een grootstad."

"We gaan erop vooruit, maar in handhaving kan ik niet zeggen dat het een geweldig parcours is tot nog toe", meent de burgemeester, die benadrukt dat de regels ook niet te ver mogen gaan. "Ingrijpen in het persoonlijk leven van mensen, in de supermarkt vragen waar iemand gedomicilieerd is, dat zijn dingen waar ik mijn korps geen opdracht toe zal geven. Het gezond verstand moet vooropstaan."

N-VA is met Peter De Roover natuurlijk ook vertegenwoordigd op het zaterdagoverleg van de federale regering over de coronamaatregelen. Kan de partij daar dan niet met bezorgdheden over de "onduidelijke regelgeving" terecht? "Als crisisvoorzitter in Antwerpen en als partijvoorzitter breng ik al die opmerkingen in. Wij voeren geen oppositie. Maar uiteindelijk neemt de minderheidsregering de beslissingen binnen de volmachten."

Moeizame queeste naar medisch materiaal

De burgemeester uit zijn bezorgdheid over het dreigend tekort aan beschermend medisch materiaal in de Antwerpse woonzorgcentra en is kritisch over de Belgische aanpak: "Er zijn ook al partijen die nu oproepen tot onderzoeken naar het parcours van het beschermend medisch materiaal. Ik kan mij er iets bij voorstellen, want daar zijn we als land echt wel door het ijs gezakt."

Hoe kan een rijk land als het onze zo door het ijs zakken?

Bart De Wever (N-VA), burgemeester van Antwerpen

De Wever hekelt "heel dat parcours van het stockbeheer, van het te laat bestellen tot de moeilijke distributie die Philippe De Backer (Open VLD) nu probeert recht te trekken. Hij is heel bekwaam, dus het zal wel lukken, maar in tussentijd moeten we roeien met de riemen die we hebben. En in woonzorg­centra maak ik me daar enorme zorgen over", aldus de Antwerpse burgemeester.

Economische weerslag

De Wever merkt dat de bezorgdheid over de coronacrisis verder gaat dan gezondheid alleen: mensen vragen zich af wat de economische toekomst na corona zal brengen. "Mijn experts berekenen een economisch verlies van zo'n 8 procent van het bbp (bruto binnenlands product, red.) dit jaar. Dat is een gigantische dreun. Als we niet opletten, zal een hele generatie gebukt gaan onder wat er vandaag gebeurt."

Als we niet opletten, zal een hele generatie gebukt gaan onder wat er vandaag gebeurt

Bart De Wever (N-VA), burgemeester van Antwerpen

"We moeten terug aan het werk, met de nodige beschermingsmaterialen, met massale testing – die er ook niet is op dit moment - en met social distancing. Anders zullen de gevolgen van de crisis erger worden dan de gezondheidscrisis zelf", aldus De Wever.

Volgens De Wever is het nu de taak van de Wetstraat om volop in te zetten op een exitstrategie. "Die is er momenteel niet, dat is zorgwekkend. We moeten goed beseffen dat we op een lager welvaartsniveau zullen wakker worden, en dat we een stap achteruit zullen moeten zetten in onze levensstandaard."

Dat is volgens hem voor veel mensen nu al het geval: "Zeker in de stad betekent dat voor mensen die nu al van maand tot maand leven, dat ze echt in armoede terecht zullen komen. Dat zien we nu al bij het OCMW in Antwerpen, waar de cijfers spectaculair stijgen van mensen die hulp nodig hebben." Voor De Wever is het duidelijk wat de grootste opdracht voor de regering is: "De exitstrategie in mekaar zetten en de economische herlancering deftig voorbereiden."

Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten terechtgekomen in Twitter-discussie over bankzitten in coronatijden

 

Mag je nu op een bankje buiten gaan zitten of niet onder de geldende coronamaatregelen? N-VA-voorzitter Bart De Wever zei dus vanochtend dat hij een verbod om even te gaan rusten op een bankje niet gaat handhaven. Maar volgens Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten "is er geen verbod om op een bank te gaan zitten", laat ze weten op Twitter, waar ze een oproep doet tot "gezond verstand in plaats van politiek gedoe".

N-VA reageerde daarop via Twitter met een passage uit de vragenlijst van het Federaal Crisiscentrum, waarin duidelijk staat dat men permanent in beweging moet zijn. "Het is bijvoorbeeld verboden om in de parken te gaan zitten."

"Gestook" volgens Rutten. "Het is heel duidelijk dat je geen namiddag in het park mag gaan hangen. Maar als je loopt, fietst of wandelt mag je wel eventjes uitrusten op een bankje onderweg", klinkt het bij de liberale politica. Dat in sommige steden de zitbanken toch zijn afgezet, noemt Rutten een "preventieve maatregel". "De overheid kan inschatten om plaatsen waarvan men weet dat men er samenschoolt, preventief af te zetten".

In de Twitter-discussie wordt Gwendolyn Rutten erop gewezen dat in sommige steden, onder meer waar partijgenoten van Rutten burgemeester zijn, de politie kennelijk toch boetes uitdeelt aan mensen die eventjes zouden gaan rusten zijn op een bankje. "Maar ik was daar niet bij en kan dus ook niet inschatten wat de politie in dat geval al dan niet gedaan heeft en waarom", aldus het antwoord van de Open VLD-voorzitter.

Meest gelezen