Google Maps

Limburgse woonzorgcentra slaken noodkreet. "Alle bewoners en personeel moeten getest worden"

De stad Sint-Truiden vraagt dat alle 202 bewoners van haar twee woonzorgcentra zo snel mogelijk getest worden op het coronavirus. Een eerste gedeeltelijk test was alarmerend, 42 van de 66 bewoners die al een test ondergingen waren positief. Ook Integra VZW dat 8 Limburgse woonzorgcentra overkoepelt vraagt dringend een collectieve test van alle bewoners en personeel.

De eerste testresultaten in de woonzorgcentra Villa Rosa en 't Meiland spreken voor zich. Er werden 66 bewoners getest en 42 van hen bleken besmet te zijn.  De stad die de twee woonzorgcentra beheert, neemt vandaag nog extra maatregelen. "We nemen vanmiddag nog een vleugel in het vroegere gebouw van 't Meiland in gebruik", zegt de bevoegde schepen Pascal Monette (Open VLD).  "We zullen daar een groep van 20 bewoners die getest zijn en gezond bleken, onderbrengen. Bewoners met een positieve test worden nauw opgevolgd op een gespecialiseerde afdeling in Villa Rosa"

Dringend nood aan collectieve testen

Pascal Monette dringt er bij de hogere overheid op aan om snel over te gaan tot collectieve testen in woonzorgcentra, want alleen op die manier kan het virus binnen de perken gehouden worden.

Een zelfde boodschap klinkt bij Integra VZW dat acht Limburgse rusthuizen overkoepelt. In de 8 woonzorgcentra zijn intussen al 18 van de in totaal 870 bewoners overleden. 34 bewoners zijn besmet en nog eens 48 bewoners vertonen symptomen. Ook heel wat personeel van de VZW is intussen ziek thuis, het gaat om 57 mensen. En 30 van hen hebben positief getest op het virus. 

Meest gelezen