2020 Alvaro Calvo

Team van psychologen in UZ Gent: "We zijn van 3 naar 8 psychologen gegaan, vraag om mentale bijstand is verdrievoudigd"

Het team van psychologen binnen het UZ Gent is van 3 naar 8 psychologen gegaan. Dat is nodig want er komen meer vragen voor gesprekken tijdens deze coronacrisis. "Vaak hebben zorgverleners het gevoel dat ze falen en ze voelen ook de druk van thuis uit", zegt psycholoog Wim Schrauwen van het UZ Gent. 

Tijdens de coronacrisis vreest de overheid voor het mentale welzijn van de burgers nu iedereen in zijn huis moet blijven. Maar het is ook belangrijk dat zorgverleners mentaal sterk blijven. "Elke dag werken met patiënten die besmet zijn met het coronavirus weegt zwaar door voor hen", zegt Wim Schrauwen van de medische psychologiedienst van het Gentse UZ. "Ze voelen ook vaak de ongerustheid van familie en nemen die angst mee naar het werk. Daarom is er extra psychologische ondersteuning en hebben we het team versterkt door van 3 psychologen naar 8 te gaan."

Het contact met de psychologen gaat nu veel makkelijker
Psycholoog Wim Schrauwen van het UZ Gent

De Gentse Universiteit heeft voor haar dagelijkse werking altijd al een team van psychologen gehad. Maar omdat het aantal mensen dat bij hen terechtkomt met vragen tijdens deze coronacrisis is verdrievoudigd waren aanpassingen nodig: "Naast de uitbreiding van het team van psychologen, is ook de werking van het team welzijn aangepast. Het contact met de mensen van dat team is laagdrempelig geworden, ze zijn makkelijker bereikbaar en er is permanentie in het weekend."

"Op dit moment kunnen we aan wat gevraagd wordt"

Er is ook regelmatiger overleg met alle actoren op de dienst: "Twee keer in de week hebben we een coördinatievergadering waarbij alle verantwoordelijken van team welzijn, van de sociale dienst, van de dienst psychiatrie en psychologie bij aanwezig zijn. We bespreken dan welke zaken er in het oog moeten gehouden worden en wie wat op zich neemt", legt Schrauwen uit. "Op dit moment werkt dat goed en kunnen we aan wat gevraagd wordt."

Zorgverleners voelen vaak de angst van hun gezin, die stress nemen ze mee naar hun werk
Psycholoog Wim Schrauwen van het UZ Gent

Ook angst van buitenaf

Iedereen zit tijdens deze coronacrisis met veel vragen. Dat is voor zorgverleners zeker niet anders: "Verpleegkundigen en dokters zijn niet vrijgesteld van de angst en ongerustheid die iedereen voelt. Ze zijn bang dat iemand uit hun omgeving ziek zou worden, of dat ze zelf ziek zouden worden. Ook de onzekerheid over wat er gaat komen weegt heel hard door." Maar zorgverleners voelen ook heel vaak de druk van thuis uit: "Zij voelen meer dan ooit de angst van familie en hun gezin. De psychologische druk die ze daardoor voelen maakt hen nog kwetsbaarder. Die stress nemen ze mee naar hun werk."

Makkelijker aanspreekbaar

"Een tijd geleden sprak een verpleegkundige mij aan over haar dochtertje van 10 jaar. Het meisje had psychosomatische klachten zoals buikpijn en druk op de borst. Ze vroeg regelmatig aan haar mama of ze wel op tijd zou thuis zijn. Op zoiets kan je gelukkig direct reageren omdat je snel aanspreekbaar bent. Er kan gemakkelijker contact gelegd worden met een kinderpsycholoog. Twee dagen nadien was er al een gesprek met het meisje en de situatie kalmeerde heel snel tot grote opluchting van de mama."

Ik zelf zou banger zijn om naar de supermarkt te gaan dan te werken op zo'n goed geïsoleerde afdeling met coronabesmette patiënten
Psycholoog Wim Schrauwen van het UZ Gent

De druk van buitenaf wordt heel hard gevoeld door de zorgverleners. "Soms denkt men, als je op een afdeling met covidpatiënten werkt, dat je die druk niet voelt. Maar niks is minder waar. In feite zouden familieleden en naasten niet bang mogen zijn dat de verpleegkundigen werken met patiënten die besmet zijn met het virus." Psycholoog Wim Schrauwen heeft daar zelfs een eigen mening over: "Ik durf zelfs zeggen dat je een beetje banger mag zijn om naar de supermarkt te gaan dan te moeten werken op een afdeling die zo goed geïsoleerd is. In het ziekenhuis ben je goed beschermd met een masker, een muts, handschoenen en overschort en je wordt verplicht om heel vaak je handen te wassen."

Moeilijk afscheid nemen

Het team is er voor het personeel van het ziekenhuis, maar het is ook bereikbaar voor patiënten en familie. "Maar gemakkelijk is dat niet altijd. Als er afscheid moet genomen worden van een patiënt dan heb je geen vlot contact met de familie. Normaal gezien zie je die als bezoeker en kan je die ontmoeten in de kamer van de patiënt. Je kan die uitnodigen voor een gesprek, maar nu kan dat niet. Je kan hen niet helpen op de gebruikelijke manier en dan is het heel moeilijk om hen bij te staan bij het verlies van een geliefde. Soms wordt er afscheid genomen met behulp van een Ipad en dat is wel heel zwaar. Niet alleen voor de familie, maar ook voor de zorgverlener want die heeft dan het gevoel dat hij gefaald heeft. Dat is natuurlijk niet zo, want je doet al wat mogelijk is met de middelen die er zijn. Erover praten helpt dan."

kasto80

Meest gelezen