Videospeler inladen...

Voelt u de coronacrisis ook in uw portemonnee? Alle financiële steun waarop u kan rekenen op een rij

Voelt u de coronacrisis ook in uw portemonnee? De laatste weken is er al veel gezegd en geschreven over maatregelen van de overheid die dat gat in uw rekening voor een stuk helpen dichten. Maar maakt u wel gebruik van al die mogelijkheden? Steven Rombaut geeft uitleg voor uw specifieke situatie in de video's hieronder. Onder de video kan u nog doorklikken voor meer details.

Klik hieronder op een van de onderwerpen om meer te lezen

Hoe je deze coronatijden beleeft, hangt sterk af van je werksituatie.

Tijdelijke werkloosheid

Als je noodgedwongen het werk moet neerleggen, volledig of voor een deel, vraag je best tijdelijke werkloosheid aan voor de dagen waarop je niet mag of kan werken. Dan krijg je een vervangingsinkomen. Zowel jij als je werkgever moet een deel van de aanvraag doen.

Concreet moet je een formulier indienen bij de vakbond, als je daarbij aangesloten bent, of bij de hulpkas. Je kan hier doorklikken naar de websites van de verschillende vakbonden (ABVV, ACLVB, ACV), of naar de hulpkas (HVW), waar je het formulier vindt. Het gaat om het “C3.2-WERKNEMER-CORONA”-formulier. Ook je werkgever moet de tijdelijke werkloosheid aangeven. Een controlekaart (C3.2A) is niet meer nodig.

Ook interims en uitzendkrachten kunnen een vergoeding krijgen voor tijdelijke werkloosheid, maar dan is het aan het uitzendkantoor om de aanvraag in te dienen. Voor statutaire ambtenaren, stagiairs en studenten is tijdelijke werkloosheid niet mogelijk.

Als je aanvraag wordt goedgekeurd, zal je een vergoeding krijgen die overeenkomt met 70 procent van je loon voor de dagen dat je tijdelijk werkloos bent, en nog een supplement van ongeveer 5 euro per dag. Daar gaat dan weer de bedrijfsvoorheffing (een belasting) van ruim 26 procent van af. Als je voor een volledige maand tijdelijk werkloos bent, zal je uiteindelijk netto tussen de 1.165 en de 1.519 euro per maand krijgen, afhankelijk van je loon.

De minister van Werk Nathalie Muylle had gezegd dat iedereen eerst een voorschot van 1450 euro zou krijgen, dat dan later wordt bijgesteld, maar de vakbonden geven aan dat ze meteen het correcte bedrag zullen betalen.

Je verlof, feestdagen en bijberoepen (onder voorwaarden) blijven ook gewoon doorlopen, maar maaltijdcheques vallen weg.

Water- en energiekosten

Wie tijdelijk werkloos is, zal van de Vlaamse overheid één keer een bedrag van 200 euro krijgen voor water- en energiekosten. Ook als je maar één dag tijdelijk werkloos bent, krijg je hetzelfde bedrag. Zijn meerdere gezinsleden tijdelijk werkloos? Dan krijgt elk gezinslid de vergoeding. Je hoeft geen aanvraag in te dienen, want het bedrag wordt automatisch uitbetaald. Voor meer info, klik hier.

Aanmoedigingspremie

Als je maar voor een stukje tijdelijk werkloos bent, wil de overheid je “aanmoedigen” om toch voor dat ander deel te blijven werken. Daarvoor bestaat een minder bekende “aanmoedigingspremie” van netto 90 tot 150 euro per maand. Een voorwaarde is wel dat de omzet van het bedrijf waar je werkt met 20 procent is gedaald. Je moet de premie als werknemer zelf aanvragen. Volg het stappenplan hier.

Bureauvergoeding

Natuurlijk hoop je dat je gewoon kan blijven werken, zodat je ook je volledige loon behoudt. Ook dan zijn er wat tegemoetkomingen mogelijk. Als je plots helemaal van thuis uit werkt, dan kan je werkgever je iedere maand een “bureauvergoeding” van 126,94 euro geven, zonder daar extra sociale bijdragen op te betalen. Dat geld dient dan om verwarmingskosten of klein bureaugereedschap te betalen. Bespreek dat met je werkgever. Voor meer info, klik hier.

Wie zijn aanslagbiljet nog niet gekregen heeft voor de belastingen die je ingediend hebt in 2019 (voor je inkomsten van 2018), zal nog even uitstel krijgen. Normaal moet je de belastingen die je nog verschuldigd bent binnen de twee maanden betalen nadat je het aanslagbiljet in de bus krijgt, maar daar komt nu nog twee maanden extra bij.

Door de coronacrisis, is het contact met je notaris misschien wel erg moeilijk geworden. Normaal kan je verhoogde belastingen krijgen als je bijvoorbeeld een verkoopakte van een woning niet op tijd aanbiedt (registratiebelasting), of een nalatenschap niet op tijd aangeeft (erfbelasting). Concreet zal die verhoging nu niet worden opgelegd als je die zaken (een verkoopakte of een nalatenschap) binnen de twee maanden na de strenge coronamaatregelen in orde brengt.

Woonlening

Heb je als particulier een woonlening lopen? Dan kan je die afbetalingen tot maximaal 31 oktober uitstellen. Voorwaarde is dat je tijdelijk werkloos bent, dat de zaak waar je werkt is gesloten, of dat je ziek bent door corona. Neem contact op met de bank waar je de lening hebt lopen.

Je lening zal langer doorlopen, en je moet extra interesten betalen voor de uitgestelde periode. Op die regel geldt dan weer een uitzondering als je gezinsinkomen netto onder 1.700 euro per maand ligt. Bekijk hier de voorwaarden.

Je mag bovendien ook nog geen achterstand hebben opgelopen bij je afbetalingen, en je mag niet meer dan 25.000 euro “reserve” op je spaarboekje hebben staan, of dat bedrag aan het beleggen zijn.

Sociale woning

Ook wie leent voor een sociale woning bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) of een Woonkrediet heeft bij het Vlaams Woningfonds, kan onder bepaalde voorwaarden uitstel van betaling krijgen tot en met 31 oktober 2020. De tijd dat je geen afbetalingen doet, wordt bij de duurtijd van je lening geteld.

Mensen met een sociale woning die nu moeilijk hun huur kunnen betalen, contacteren best hun sociale huisvestingsmaatschappij of sociaal verhuurkantoor. Hun huur kan nu sneller worden verlaagd. Op de private markt is er geen regeling.

Neem ook contact op met je verzekeraar (of tussenpersoon) om te kijken of je uitstel kan krijgen voor de premies die je voor je verzekeringen moet betalen.

Klus je als werknemer bij met een flexi-job in de horeca of in de detailhandel, bijvoorbeeld bij een bakkerij of een kapperszaak? Dan wil je ook weten of je ook daar een vergoeding voor kan krijgen.

Je kan als flexi-jobber tijdelijke werkloosheid aanvragen, maar enkel als je bent aangenomen met een zogenoemde “schriftelijke arbeidsovereenkomst”. Dagcontracten vallen daar niet onder. Je weet als flexi-jobber misschien of je een dagelijkse Dimona-aangifte (bij de sociale zekerheid) moet doen, of over een langere periode?

Wel, als je dat over een langere periode doet, heb je waarschijnlijk een schriftelijke arbeidsovereenkomst, en kan je voor die dagen een vergoeding vragen. Je moet daarvoor een aanvraag indienen bij de vakbond of bij de hulpkas. Kijk voor meer details bij “Inkomen”.

Wil je net wél verder flexi-jobben? Dat mag, maar niet op de dagen dat je voor je andere job een vergoeding voor tijdelijke werkloosheid krijgt. Die vergoeding kan je dus niet combineren met je loon als flexi-jobber. Geef door aan de vakbond of aan de hulpkas op welke dagen je de flexi-job uitvoert.

De afweging maken? In tijdelijke werkloosheid krijg je een dagvergoeding tussen de 44 en 58 euro netto. Je kan zelf bekijken of het voordeliger is om je flexi-job uit te voeren.

Klik hieronder op een van de onderwerpen om meer te lezen

Door de coronacrisis daalt je inkomen mogelijk een heel stuk als zelfstandige. Als je toch doorwerkt, kan je misschien wel rekenen op een compensatiepremie van 3.000 (of soms 1.500) euro. Voor wie verplicht moet stoppen met werken, is er een hinderpremie van 4.000 euro. Alles daarover bij “Premies”.

Maar die premies zijn geen echt “vervangingsinkomen”. Toch is er zo’n systeem voorhanden: het overbruggingsrecht. In deze crisistijd werd het wat versoepeld, zodat ook starters, helpers, meewerkende echtgenoten en soms ook zelfstandigen in bijberoep het kunnen aanvragen.

De vergoeding komt op 1291 euro voor alleenstaanden (geen gezinslast) en 1.614 euro voor mensen met gezinslast. Het kan voorlopig voor maart en april worden aangevraagd, maar dat kan nog worden verlengd. Die aanvraag gebeurt via je sociaal verzekeringsfonds of bij de hulpkas voor zelfstandigen. Hun contactgegevens vind je hier.

Zelfstandigen die verplicht moeten sluiten - de meeste winkels en horeca, bijvoorbeeld - kunnen het overbruggingsrecht sowieso aanvragen. Als je niet verplicht moét stoppen, maar wel genoodzaakt bent om dat te doen - als je bevoorrading stilligt, bijvoorbeeld, of als er minder klanten zijn of je zelf in quarantaine zit -, geldt er een minimum van 7 opeenvolgende kalenderdagen werkonderbreking per maand voor je het overbruggingsrecht kan aanvragen.

Ook restaurants of hotels die wel nog voor een deel werken (take-away, bijvoorbeeld), kunnen de volledige vergoeding krijgen. Die is trouwens te combineren met de Vlaamse hinderpremie.

Als je arbeidsongeschikt bent doordat je bijvoorbeeld ziek bent, kan je een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvragen bij het ziekenfonds wanneer je minstens acht dagen moet thuisblijven. Let op dat de huisarts dan zeker het getuigschrift “arbeidsongeschiktheid” meegeeft. Heb je een verzekering gewaarborgd loon? Ga dan na of je onder de voorwaarden recht hebt op een bijkomende aanvulling vanuit je verzekering.

De sociale bijdragen en belastingen die in deze crisistijden van je rekening gaan, kunnen pijn doen aan je portemonnee. Daarom kan je er wat mee schuiven: je kan sociale bijdragen uitstellen, en soms ook een vermindering of zelfs een vrijstelling krijgen.

Uitstellen of spreiden

Tot 15 juni kan je bij je socialeverzekeringsfonds een uitstel vragen van 1 jaar voor je voorlopige sociale bijdragen voor de eerste twee kwartalen van 2020 en je regularisatiebijdragen (dat zijn de bijdragen die achteraf worden bijgesteld op basis van je werkelijk inkomen) voor de eerste twee kwartalen van 2018. Je behoudt ondertussen je sociale rechten.

Voor zelfstandigen in bijberoep is de voorwaarde voor dat uitstel dat je minstens de minimumbijdrage aan sociale bijdragen moet betalen die een zelfstandige in hoofdberoep betaalt, berekend op een netto jaarinkomen van 14.000 euro.

Ondernemingen die niet de mogelijkheid hebben om voorafbetalingen te doen in het eerste en tweede kwartaal van dit jaar, kunnen die ook uitstellen naar het derde en vierde kwartaal van dit jaar. Dat kan zonder bestraffingen. Voor meer info, klik hier.

Sowieso wordt de betalingstermijn van uw btw en bedrijfsvoorheffing met twee maanden verlengd, net als de personenbelasting en de vennootschapsbelasting. Als dat tijdelijk niet volstaat, kan u die belastingen nog meer gaan spreiden. Daarvoor moet je contact opnemen met het lokaal kantoor van financiën, dat je hier terugvindt.

En zo kunnen er nog wat betalingen uitgesteld worden. Het aanslagbiljet voor de onroerende voorheffing wordt pas in september verzonden, in plaats van in mei. De verkeersbelasting kan je met vier maanden uitstel betalen.

Verminderen of vrijstellen

Als uw inkomsten fel zijn gedaald, kan je vragen om minder voorlopige bijdragen te betalen bij je socialeverzekeringsfonds, ook als zelfstandige in bijberoep. Dat zal zo goed als automatisch worden aanvaard.

Zelfstandigen in hoofdberoep kunnen ook tijdelijk een vrijstelling aanvragen om sociale bijdragen te betalen. Je bouwt voor die periode dan geen pensioenrechten op. De aanvraag kan online als je hier doorklikt.

In deze periode maandelijks je leningen afbetalen, het kan zwaar doorwegen.

Ondernemerskrediet uitstellen

Daarom kan je bij je bank tot maximaal 31 oktober alle aflossingen van kapitaal voor je ondernemingskredieten pauzeren. De interesten blijf je wel verschuldigd, en je lening zal dan langer doorlopen.

Om van dat uitstel te kunnen genieten, moet ofwel de omzet van je onderneming gedaald zijn, moet je gebruik maken van tijdelijke werkloosheid voor je personeel, of moet je onderneming verplicht gesloten zijn door de coronamaatregelen.

Alle ondernemingen, KMO’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties kunnen er gebruik van maken, als je onderneming gezond was (geen afbetalingsproblemen had) voor de crisis. Voor meer info, klik hier.

Woonlening uitstellen

Heb je als particulier nog een woonlening lopen? Dan kan je die afbetalingen ook tot maximaal 31 oktober uitstellen. Voorwaarde is dat je zaak gesloten is of dat je overbruggingsmaatregelen hebt moeten nemen, dat je ziek bent door corona of dat je in tijdelijke werkloosheid zit (als werknemer, dan).

Je woonlening zal langer doorlopen, en je moet extra interesten betalen voor de uitgestelde periode (tenzij je gezinsinkomen netto onder 1.700 euro per maand ligt). Je mag ook nog geen achterstand hebben opgelopen op je afbetalingen, en je mag niet meer dan 25.000 euro op je spaarboekje hebben staan, of dat bedrag aan het beleggen zijn. Dit uitstel geldt voor alle duidelijkheid enkel voor woonleningen als particulier, niet voor hypothecaire leningen van je onderneming. Voor meer info, klik hier.

Waarborg voor nieuwe lening

Wie nieuwe leningen wil afsluiten, kan die deels door de banken of de overheid laten waarborgen. Voor kortlopende leningen (maximaal een jaar) kunnen ondernemers aankloppen bij de banken, die zelf garant zullen staan als er een verlies op die lening wordt geleden (tot 3 procent).

Voor wie bijvoorbeeld een overbruggingskrediet wil afsluiten om RSZ- en btw-schulden of achterstanden, achterstallige huur of bijvoorbeeld lonen van méér dan 3 maanden oud af te betalen, kan de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) tot 75 procent van de waarborg op zich nemen. Die schulden mogen maximaal een jaar oud zijn.

Leningen voor KMO's

Specifiek voor KMO’s (start-ups en scale-ups) die blijven doorwerken, kan PMV ook leningen op middellange termijn geven. Het gaat dan om achtergestelde leningen van drie jaar, met een lagere rente. Een achtergestelde lening betekent dat PMV als laatste in het rijtje van schuldeisers gaat staan (zich achter-stelt) op het moment dat je KMO het moeilijk krijgt. Vul hier uw gegevens in onder punt 1 om op de hoogte te blijven.

Verzekeringen

Neem ook contact op met je verzekeraar (of tussenpersoon) om te kijken of je uitstel kan krijgen voor de premies die je voor je verzekeringen moet betalen.

In Vlaanderen en in Brussel kan je een premie van netto 4.000 euro aanvragen als je verplicht het werk moet neerleggen door de coronamaatregelen. In Vlaanderen noemt men dat de “hinderpremie”, en die kan je hier online aanvragen.

De premie stijgt vanaf 6 april met 160 euro per sluitingsdag. Hij kan worden gecombineerd met het overbruggingsrecht (zie “Inkomen”). De situatie in Brussel kan je hier opvolgen.

Ondernemers die toch doorwerken, maar wel zware verliezen lijden (-60 procent omzet), kunnen een compensatiepremie van 3.000 euro krijgen. Die kan zeker nuttig zijn in de evenementensector, voor freelancers, voor zorgberoepen die nu nog enkel interventies doen als het dringend is, of bijvoorbeeld in de landbouw.

Binnenkort zal je de premie online kunnen aanvragen, waar je dan na een verklaring op erewoord wordt uitbetaald. Later wordt je omzet via je btw-aangifte gecontroleerd. Ook zelfstandigen in bijberoep hebben er recht op, afhankelijk of hun sociale bijdragen hoog genoeg zijn (lees meer bij “Zelfstandig in bijberoep”).

Eerst en vooral mag je blijven werken, ook als je als werknemer in tijdelijke werkloosheid bent geplaatst. Er gelden wel wat voorwaarden, bijvoorbeeld rond het tijdstip waarop je het bijberoep uitoefent. Die voorwaarden kan je hier nalezen.

Sociale bijdrage

Net als andere zelfstandigen kan je wat schuiven met je belastingen. Een vermindering van voorlopige bijdragen voor de eerste twee kwartalen kan je aanvragen bij je socialeverzekeringsfonds. Je kan je bijdragen (voorlopige en de bijstelling voor 2018) ook met 1 jaar uitstellen. Daarvoor moet je inkomen wel hoog genoeg zijn (14.000 euro netto per jaar), omdat het vanaf dan over dezelfde bijdrage gaat als de minimumbijdrage van zelfstandigen in hoofdberoep.

Een tijdelijke vrijstelling kan voorlopig enkel als je zelfstandig bent in hoofdberoep.

Overbruggingsrecht

Hetzelfde geldt voor het overbruggingsrecht, het vervangingsinkomen voor zelfstandigen in deze crisistijd. Als je minstens 14.000 euro netto per jaar verdient en dus de minimumbijdrage betaalt die ook zelfstandigen in hoofdberoep betalen, kan je een overbruggingsrecht aanvragen. Je hebt recht op een vergoeding van 1291 euro (zonder gezinslast) of 1614 euro (met gezinslast) per maand.

Ligt je jaarinkomen als bijberoeper netto tussen de 7.000 en 14.000 euro? Dan kan je de helft van dat overbruggingsrecht krijgen: 645 euro per maand zonder gezinslast of 807 euro met gezinslast.

Voor wie dat “halve overbruggingsrecht” krijgt, wordt er wel een limiet gelegd op een vergoeding van in totaal 1.614 euro. Als je bijvoorbeeld als werknemer in tijdelijke werkloosheid zit, en nu ook als bijberoeper een vergoeding krijgt, zullen die twee samen daarop worden gelimiteerd. Contacteer je socialeverzekeringsfonds of de hulpkas om een aanvraag te doen. Voorlopig enkel voor maart en april.

Premies

Ook voor de premies van de Vlaamse overheid moet je inkomen uit je bijberoep hoog genoeg zijn. Je moet minstens netto 14.000 euro per jaar verdienen (zelfde minimumbijdrage als hoofdberoep) om de hinderpremie van 4.000 euro te krijgen. Daar komt nog eens 160 euro per sluitingsdag bij vanaf 6 april. Die premie kan je enkel aanvragen als je verplicht moet sluiten.

Kom je niet aan dat bedrag? Dan kan je wel een lagere premie van 1.500 euro aanvragen, als je netto-jaarinkomen minstens 7.000 euro bedraagt. Die premies zijn ook te combineren met het overbruggingsrecht.

Voor wie niet moét stoppen met werken, maar z’n omzet wel stevig ziet dalen, is er een “compensatiepremie” van 3.000 of 1.500 euro: 3.000 euro als je jaarinkomen hoger is dan netto 14.000 euro, 1.500 euro als je jaarinkomen netto tussen 7.000 en 14.000 euro ligt. Die 1.500 euro kan je niet krijgen als je daarnaast voor vier vijfden of meer als werknemer werkt.

Deze sectie werd opgesteld in samenwerking met UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers.

Klik hieronder op een van de onderwerpen om meer te lezen

Iedereen houdt nu het liefst zijn of haar onderneming draaiende in deze crisistijden. De verloning van eventuele werknemers is dan een zware hap uit de rekening, zeker als je omzet daalt. Er zijn een paar opties om je werknemers aan boord te houden.

Bureauvergoeding

In een ideale situatie kunnen je werknemers gewoon aan de slag blijven. Best via thuiswerk, of omdat de maatregelen op de werkvloer kunnen worden nageleefd.

Als er plots volledig van thuis uit gewerkt wordt, dan heb je ook de mogelijkheid om je werknemers daarvoor te vergoeden via de “bureauvergoeding” van 126,94 euro. Om bijvoorbeeld het meerverbruik van elektriciteit, internet, water, noem maar op te vergoeden. Je moet daar dan ook geen sociale bijdragen op betalen. Voor meer info, klik hier.

Aanmoedigingspremie

Omdat de regering zo veel mogelijk mensen aan het werk wil houden, zijn er verschillende toemaatjes voor werknemers. De “aanmoedingspremie” van maandelijks tussen de 90 en 150 euro, kunnen je werknemers aanvragen als de omzet met 20 procent is gedaald, en als ze voor een deel op tijdelijke werkloosheid staan. Het zijn je werknemers zelf die de premie moeten aanvragen. Volg daarvoor dit stappenplan. Kijk zeker ook eens bij “Premies”: als je omzet nog verder daalt, heeft je bedrijf misschien ook recht op een “compensatiepremie” van 3.000 euro.

Tijdelijke werkloosheid

Maar voor veel ondernemingen is het op dit moment niet mogelijk om verder te werken. Als je verplicht moet sluiten, of voor een deel het werk moet neerleggen (door bevoorradingsproblemen, bijvoorbeeld, of omdat je de afstandsregels niet kan laten naleven), vraag je best tijdelijke werkloosheid aan voor je werknemers. Als werkgever kan de aanvraag online, via deze website, of via een sociaal secretariaat. Ook werknemers moeten een aanvraag indienen bij de vakbond of de hulpkas.

Er is één type werkloosheid in deze coronatijden: tijdelijke werkloosheid door overmacht, ook wel “scenario 5” genoemd, en dat wordt quasi automatisch toegekend. Werkgevers moeten ook geen C3.2A (de controlekaart in de volksmond) meer aan hun werknemers meegeven.

Ook interims en uitzendkrachten kunnen een vergoeding krijgen voor tijdelijke werkloosheid, maar dan is het aan het uitzendkantoor om de aanvraag in te dienen. Voor stagiairs en studenten is tijdelijke werkloosheid niet mogelijk.

Werknemers vallen door tijdelijke werkloosheid terug op 70 procent van het brutoloon (begrensd op 2750 euro), met een toeslag 5 euro per dag. Daar gaat wel nog een bedrijfsvoorheffing van ruim 26 procent van af. De Vlaamse overheid betaalt hen automatisch een tegemoetkoming van 200 euro voor water- en energiekosten. Het verlof, feestdagen en bijberoepen (onder voorwaarden) kan doorlopen, maar maaltijdcheques vallen weg. Voor meer info, klik hier.

Door de coronacrisis daalt je inkomen mogelijk een heel stuk als ondernemer. Als je toch doorwerkt, kan je misschien wel rekenen op een compensatiepremie van 3.000 (of soms 1.500) euro. Voor wie verplicht moet stoppen met werken, is er een hinderpremie van 4.000 euro. Alles daarover bij “Premies”.

Maar die premies zijn geen echt “vervangingsinkomen”. Toch is er zo’n systeem voorhanden: het overbruggingsrecht, waar ook bestuurders en zaakvoerders gebruik van kunnen maken. In crisistijd werd het nu wat versoepeld, zodat ook starters, helpers, meewerkende echtgenoten en soms ook zelfstandigen in bijberoep het kunnen aanvragen.

De vergoeding komt op 1291 euro voor alleenstaanden (geen gezinslast) en 1.614 euro voor mensen met gezinslast. Ze kan voorlopig voor maart en april worden aangevraagd, maar dat kan nog worden verlengd. Die aanvraag gebeurt via je sociaal verzekeringsfonds of bij de hulpkas voor zelfstandigen. Hun contactgegevens vind je hier.

Ondernemers die verplicht moeten sluiten - de meeste winkels en horeca, bijvoorbeeld- kunnen het overbruggingsrecht sowieso aanvragen. Als je niet verplicht moét stoppen, maar wel genoodzaakt bent om dat te doen (als je bevoorrading stilligt, bijvoorbeeld, of als er minder klanten zijn of je zelf in quarantaine zit), geldt er een minimum van 7 opeenvolgende kalenderdagen werkonderbreking per maand voor je het overbruggingsrecht kan aanvragen.

Ook restaurants of hotels die wel nog voor een deel werken (take-away, bijvoorbeeld), kunnen de volledige vergoeding krijgen. Die is trouwens te combineren met de Vlaamse hinderpremie.

Als je arbeidsongeschikt bent doordat je bijvoorbeeld ziek bent, kan je een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvragen bij het ziekenfonds wanneer je minstens acht dagen moet thuisblijven. Let op dat de huisarts dan zeker het getuigschrift “arbeidsongeschiktheid” meegeeft. Heb je een verzekering gewaarborgd loon? Ga dan na of je onder de voorwaarden recht hebt op een bijkomende aanvulling vanuit de verzekering.

De sociale bijdragen en belastingen die in deze crisistijden van je rekening gaan, kunnen pijn doen aan je portemonnee. Daarom kan je daar wat mee schuiven: je kan sommige belastingen uitstellen, en soms is ook een vermindering of zelfs een vrijstelling mogelijk.

Uitstellen of spreiden

Je kan voor verschillende belastingen een uitstel krijgen: voor je sociale bijdragen, je werkgeversbijdragen, de btw, bedrijfsvoorheffing, personenbelasting en vennootschapsbelasting.

Tot 15 juni kan je bij je socialeverzekingsfonds een uitstel vragen van 1 jaar voor je voorlopige sociale bijdragen voor de eerste twee kwartalen van 2020 en je regularisatiebijdragen (dat zijn de bijdragen die bijgesteld worden naar je werkelijk loon) van 2018. Je behoudt intussen je sociale rechten.

Het uitstel voor de betaling van je werkgeversbijdragen (RSZ-bijdragen) tot 15 december krijg je automatisch als je verplicht moet sluiten. Kan je bedrijf de afstandsregels niet naleven, of moet je sluiten omdat de bevoorrading bijvoorbeeld stilvalt, dan moet je eerst een aanvraag indienen bij de RSZ. Dat kan hier: klik op “Verklaring op eer indienen”.

Als het dan nog moeilijk blijft om je RSZ-bijdragen te betalen, is er een afbetalingsplan mogelijk. Dat kan via het formulier onderaan deze website.

Ondernemingen die niet de mogelijkheid hebben om voorafbetalingen te doen in het eerste en tweede kwartaal van 2020, kunnen die ook uitstellen naar het derde en vierde kwartaal van dit jaar. Dat kan zonder bestraffingen.

Sowieso worden de betalingstermijnen van uw btw en bedrijfsvoorheffing met twee maanden uitgesteld, net als de personenbelasting en de vennootschapsbelasting. Als dat tijdelijk niet volstaat, kan u ook die belastingen nog meer spreiden. Daarvoor moet u contact opnemen met het lokaal kantoor van financiën, dat u hier terugvindt.

En zo kunnen er nog wat betalingen uitgesteld worden. Het aanslagbiljet voor de onroerende voorheffing wordt pas in september verzonden, in plaats van in mei. De verkeersbelasting kan je met vier maanden uitstel betalen.

Verminderen of vrijstellen

Als uw inkomsten fel zijn gedaald, kan je vragen om minder voorlopige bijdragen te betalen bij je socialeverzekeringsfonds, ook als zelfstandige in bijberoep. Dat zal zo goed als automatisch worden aanvaard.

Zelfstandigen in hoofdberoep kunnen ook tijdelijk een vrijstelling aanvragen om sociale bijdragen te betalen. Je bouwt voor die periode dan geen pensioenrechten op. De aanvraag kan online als je hier doorklikt.

Wie een bureauvergoeding van 126,94 euro per maand betaalt aan z’n werknemers om de kosten voor verwarming, elektriciteit of bureaugereedschap te dekken, moet daar geen sociale zekerheidsbijdragen op betalen. Ook op andere aanvullende vergoedingen zullen geen RSZ-bijdragen gelden, tenzij die het normale nettoloon van werknemers overschrijden.

In deze periode maandelijks je leningen afbetalen, het kan zwaar doorwegen.

Ondernemerskrediet uitstellen

Daarom kan je bij je bank tot maximaal 31 oktober alle aflossingen van kapitaal voor je ondernemingskredieten pauzeren. De interesten blijf je wel verschuldigd, en je lening zal dan langer doorlopen.

Om van dat uitstel te kunnen genieten, moet ofwel de omzet van je onderneming gedaald zijn, moet je gebruik maken van tijdelijke werkloosheid voor je personeel, of moet je onderneming verplicht gesloten zijn door de coronamaatregelen.

Alle ondernemingen, KMO’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties kunnen er gebruik van maken, als je onderneming gezond was (geen afbetalingsproblemen had) voor de crisis. Voor meer info, klik hier.

Woonlening uitstellen

Heb je als particulier nog een woonlening lopen? Dan kan je die afbetalingen ook tot maximaal 31 oktober uitstellen. Voorwaarde is dat je zaak is gesloten of dat je overbruggingsmaatregelen hebt moeten nemen, dat je ziek bent door corona of dat je in tijdelijke werkloosheid zit (als werknemer, dan).

Je woonlening zal langer doorlopen, en je moet extra interesten betalen voor de uitgestelde periode (tenzij je gezinsinkomen netto onder 1.700 euro per maand ligt). Je mag ook nog geen achterstand hebben opgelopen op je afbetalingen, en je mag niet meer dan 25.000 euro op je spaarboekje hebben staan, of dat bedrag aan het beleggen zijn.

Dit uitstel geldt voor alle duidelijkheid enkel voor woonleningen als particulier, niet voor hypothecaire leningen van je onderneming. Voor meer info, klik hier.

Waarborg voor nieuwe lening

Wie nieuwe leningen wil afsluiten, kan die deels door de banken of de overheid laten waarborgen. Voor kortlopende leningen (maximaal een jaar) kunnen ondernemers aankloppen bij de banken, die zelf garant zullen staan als er een verlies op die lening wordt geleden (tot 3 procent).

Voor wie bijvoorbeeld een overbruggingskrediet wil afsluiten om RSZ- en btw-schulden of achterstanden, achterstallige huur of bijvoorbeeld lonen van méér dan 3 maanden oud af te betalen, kan de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) tot 75 procent van de waarborg op zich nemen. Die schulden mogen maximaal een jaar oud zijn.

Leningen voor KMO's

Specifiek voor KMO's (start-ups en scale-ups) die blijven doorwerken, kan PMV ook leningen op middellange termijn geven. Het gaat dan om achtergestelde leningen van drie jaar, met een lagere rente. Een achtergestelde lening betekent dat PMV als laatste in het rijtje van schuldeisers gaat staan (zich achter-stelt) op het moment dat je KMO het moeilijk krijgt. Vul hier uw gegevens in onder punt 1 om op de hoogte te blijven.

Verzekeringen

Neem ook contact op met je verzekeraar (of tussenpersoon) om te kijken of je uitstel kan krijgen voor de premies die je voor je verzekeringen moet betalen.

In Vlaanderen en in Brussel kan je een premie van netto 4.000 euro aanvragen als je verplicht het werk moet neerleggen door de coronamaatregelen. In Vlaanderen noemt men dat de “hinderpremie”, en die kan je hier online aanvragen. De premie stijgt vanaf 6 april met 160 euro per sluitingsdag.

Vennootschappen en verenigingen (ook vzw's) kunnen de premie krijgen zodra één voltijdsequivalent (VTE) of vennoot is ingeschreven. Als je bedrijf meerdere vestigingen heeft, kan je maximaal vijf hinderpremies combineren. Dan moet wel in elke zetel één VTE tewerkgesteld zijn.

De premie kan worden gecombineerd met het overbruggingsrecht (zie “Inkomen”). De situatie in Brussel kan je hier opvolgen.

Ondernemers die toch doorwerken, maar wel zware verliezen lijden (-60 procent omzet), kunnen een compensatiepremie van 3.000 euro krijgen. Die kan zeker nuttig zijn in de evenementensector, voor freelancers, voor zorgberoepen die nu nog enkel interventies doen als het dringend is, of bijvoorbeeld in de landbouw.

Ook van deze compensatie premie kan je er vijf combineren als je meerdere vestigingen hebt. Binnenkort zal je de premie online kunnen aanvragen, waar je dan via een verklaring op erewoord wordt uitbetaald. Later wordt je omzet via je btw-aangifte gecontroleerd.

Deze sectie werd opgesteld in samenwerking met VOKA, het Vlaams Netwerk voor ondernemingen.

Hieronder leggen we uit wat er voor je verandert als je vóór de coronacrisis al werkloos was. Wil je graag meer uitleg over “tijdelijke werkloosheid”, het vervangingsinkomen voor werknemers die niet kunnen doorwerken tijdens de coronacrisis? Kijk dan naar de uitleg over het inkomen bij de video voor werknemers.

Klik hieronder op een van de onderwerpen om meer te lezen

Als je een werkloosheidsuitkering kreeg, dan blijf je die krijgen. Je moet ook nog steeds je controlekaart indienen (stempelen). Wel wordt gevraagd om dat zoveel mogelijk digitaal te doen. Bekijk daarvoor hier een video van de christelijke vakbond ACV. De termijn om je controlekaart digitaal in te dienen is ook aangepast. In april kan je je controlekaart indienen vanaf de 24ste, in mei vanaf de 25ste en in juni vanaf de 24ste.

Heb je een afspraak met de controledienst? Die wordt even uitgesteld, maar de VDAB zal je wel telefonisch contacteren, en als je niet bereikbaar bent, daarna via de post. Je krijgt hoe dan ook de mogelijkheid om een schriftelijk toelichting te geven.

Wil je nu een nieuwe werkloosheidsuitkering aanvragen? Kort gezegd moet je drie dingen doen: je melden bij je vakbond of bij de hulpkas, je inschrijven bij de VDAB (Vlaanderen) of Actiris (Brussel), en een controlekaart bijhouden. Alle uitleg vind je hier.

Krijg je een andere vorm van uitkering, zoals een invaliditeitsuitkering, of een uitkering voor je moederschaps- of vaderschapsverlof, dan loopt die gewoon door, meldt het RIZIV.

Er verandert niet zoveel, maar dit is wel een periode met extra kansen om werk te vinden, al blijft dat moeilijk vanuit “uw kot”.

Via de website van de VDAB kan je honderden vacatures bekijken die te “danken” zijn aan het coronavirus. Vooral in de transport, logistiek, distributie, land- en tuinbouw, voedings- en zorgsector zijn er personeelstekorten. En een bijkomend voordeel is dat er nu minder concurrenten zijn voor die jobs. Bekijk hier alle Covid19-vacatures. Hier vind je ook enkele sollicitatietips.

Opleidingen, workshops, jobbeurzen en infosessies worden opgeschort. Je ontvangt geen cursistenvergoeding meer en ook geen tussenkomsten voor kinderopvang- en verplaatsingskosten, tenzij je opleiding uitzonderlijk doorloopt en je gebruik maakt van kinderopvang. Stages en dergelijke worden dan weer niet standaard geschrapt. Je mag dus niet zomaar thuis blijven. Voor meer info, klik hier.

Wie zijn aanslagbiljet nog niet gekregen heeft voor de belastingen die je ingediend hebt in 2019 (voor je inkomsten van 2018), zal nog even uitstel krijgen. Normaal moet je de belastingen die je nog verschuldigd bent binnen de twee maanden betalen nadat je het aanslagbiljet in de bus krijgt, maar daar komt nu nog twee maanden extra bij.

Door de coronacrisis is het contact met je notaris misschien wel erg moeilijk geworden. Normaal kan je verhoogde belastingen krijgen als je bijvoorbeeld een verkoopakte van een woning niet op tijd aanbiedt (registratiebelasting), of een nalatenschap niet op tijd aangeeft (erfbelasting). Concreet zal die verhoging nu niet worden opgelegd als je die zaken (een verkoopakte of een nalatenschap) binnen de twee maanden na de strenge coronamaatregelen in orde brengt.

Woonlening

Heb je als particulier een woonlening lopen? Dan kan je die afbetalingen tot maximaal 31 oktober uitstellen. Neem contact op met je bank om te kijken of je hier recht op hebt. Je lening zou langer doorlopen, en je moet extra interesten betalen voor de uitgestelde periode. Op die regel geldt dan weer een uitzondering als je gezinsinkomen netto onder 1.700 euro per maand ligt. Bekijk hier de voorwaarden.

Je mag bovendien ook nog geen achterstand hebben opgelopen bij je afbetalingen, en je mag niet meer dan 25.000 euro “reserve” op je spaarboekje hebben staan, of dat bedrag aan het beleggen zijn.

Sociale woning

Ook wie leent voor een sociale woning bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) of een Woonkrediet heeft bij het Vlaams Woningfonds, kan onder bepaalde voorwaarden uitstel van betaling krijgen tot en met 31 oktober 2020. De tijd dat je geen afbetalingen doet, wordt bij de duurtijd van je lening geteld.

Mensen met een sociale woning die nu moeilijk hun huur kunnen betalen, contacteren best hun sociale huisvestingsmaatschappij of sociaal verhuurkantoor. Hun huur kan nu sneller worden verlaagd. Op de private markt is er geen regeling.

Neem ook contact op met je verzekeraar (of tussenpersoon) om te kijken of je uitstel kan krijgen voor de premies die je voor je verzekeringen moet betalen.

Als werkzoekende heb je op dit moment geen recht op bepaalde nieuwe premies. Bijvoorbeeld, de toeslag die de RVA betaalt aan tijdelijk werklozen, is niet van toepassing op de “gewone” werkloosheidsuitkering. De 200 euro die de Vlaamse overheid geeft aan mensen in tijdelijke werkloosheid voor water- of energiekosten, kan je ook niet krijgen.

Klik hieronder op een van de onderwerpen om meer te lezen

Ben je als student afhankelijk van het inkomen uit je studentenjob? Dan is dit voor jou waarschijnlijk geen gemakkelijke periode. Cafés en restaurants zijn gesloten, en ook in veel andere bedrijven worden werknemers op “tijdelijke werkloosheid” gezet. Als jobstudent kan je daar jammer genoeg geen gebruik van maken.

Een uitzondering is wanneer je een overeenkomst “alternerende opleiding” hebt (duaal leren, dus, waarbij je ook al werkt), die nu wordt stopgezet. Dan moeten zowel jij als je werkgever een aanvraag indienen voor “tijdelijke werkloosheid”. Daarvoor moet je een formulier indienen bij je vakbond, als je daarbij bent aangesloten, of bij de hulpkas. Hun contactgegevens vind je hier.

Er zijn wel veel kansen om een nieuwe studentenjob te zoeken. Niet makkelijk vanuit “uw kot”, maar heb je al gedacht aan bijles geven, een tijdelijke job in de transportsector, logistiek, distributie, land- en tuinbouw, voedings- en zorgsector? Kijk daarvoor eens tussen de COVID-19-vacatures bij de VDAB.

Kom je in financiële moeilijkheden? Neem dan contact op met de sociale dienst of de dienst studentenvoorzieningen van de instelling waar je onderwijs volgt.

Er is geen vaste regeling om je kothuur in deze periode te verlagen. Wel wordt er aan verhuurders gevraagd om zeker geen water- en energiekosten aan te rekenen in de periode dat de kamers en studio’s leegstaan, al kan je kotbaas daar niet toe worden verplicht. Kom tot een overeenkomst met je verhuurder, en zet die ook op papier.

Huur je een kot van een onderwijsinstelling? Sommige instellingen hebben een aparte regeling waarbij (een deel van) de huur wordt geschrapt. Studenten die een kot huren van de KU Leuven, bijvoorbeeld, moeten in april maar de helft van de huur betalen.

Klik hieronder op een van de onderwerpen om meer te lezen

Als gepensioneerde blijf je tijdens deze crisis het best zoveel mogelijk thuis. In uw kot, zoals minister Maggie De Block zegt. Maar niet getreurd, je pensioen blijf je gewoon ontvangen.

Als je pensioen op je rekening gestort wordt, verandert er niets. In de zeldzame gevallen dat de postbode je pensioen komt brengen, zal dat ook blijven gebeuren. Maar de postbode zal wel de nodige afstand houden, en in jouw nabijheid zelf tekenen voor ontvangst.

Wil je liever je pensioen vanaf nu ontvangen via je rekening? Dan kan je je mailadres doorgeven via deze website, een mail sturen naar overschrijvingen@sfpd.fgov.be of bellen naar 1765.

Krijg je een inkomensgarantie voor ouderen (een toeslag als je een laag pensioen hebt, of geen pensioen)? Dan worden de controles vanaf nu opgeschort. Wanneer deze crisis voorbij is, zullen ze wel worden hervat.

Woon je in het buitenland en kan je moeilijk je “levensbewijs” - het attest dat je één keer in het jaar aan de pensioendienst moet bezorgen - invullen? Dien dan een vraag in via deze website, stuur een mail naar levensbewijzen@sfpd.fgov.be of bel naar +32 78 15 1765.

Moet je je pensioen nu aanvragen? Langsgaan bij de pensioendienst en gemeentehuizen is even niet mogelijk, maar er zijn andere manieren. Je kan sowieso je pensioen aanvragen via deze website.

Lukt dat niet? Dan kan je je vraag stellen via dit contactformulier. Vermeld dan zeker je telefoonnummer. Comfortabeler via de telefoon? Dan kan je altijd bellen naar de Pensioenlijn, via 1765. Stel dat je tijdens de coronacrisis nog even op tijdelijke werkloosheid wordt gezet, dan zal die periode ook meetellen voor je pensioenopbouw. Klik hier om alle uitleg te lezen.

Wie zijn aanslagbiljet nog niet gekregen heeft voor de belastingen die je ingediend hebt in 2019 (voor je inkomsten van 2018), zal nog even uitstel krijgen. Normaal moet je de belastingen die je nog verschuldigd bent binnen de twee maanden betalen nadat je het aanslagbiljet in de bus krijgt, maar daar komt nu nog twee maanden extra bij.

Door de coronacrisis is het contact met je notaris misschien wel erg moeilijk geworden. Normaal kan je verhoogde belastingen krijgen als je bijvoorbeeld een verkoopakte van een woning niet op tijd aanbiedt (registratiebelasting), of een nalatenschap niet op tijd aangeeft (erfbelasting). Concreet zal die verhoging nu niet worden opgelegd als je die zaken (een verkoopakte of een nalatenschap) binnen de twee maanden na de strenge coronamaatregelen in orde brengt.

Misschien las je wel het verhaal van Chantal Haulain die terugkeerde uit haar pensioen om terug in een woonzorgcentrum te gaan werken in Bredene. Uiteraard gaat het er niet om, maar mensen die terug in zo’n cruciale sector gaan werken, mogen onbeperkt bijverdienen op hun pensioen. Dat is dus zo voor zorgpersoneel en veiligheidspersoneel, of mensen in de distributie.

Was je nog voor een deel aan het werk tijdens je pensioen en word je voor dat deel nu op tijdelijke werkloosheid geplaatst (een vervanginkomen voor werknemers tijdens de coronacrisis)? Normaal wordt dan je pensioen opgeschort, maar dat is in deze crisistijden uitzonderlijk niet het geval. Je kan je pensioen dus combineren met de uitkering voor tijdelijke werkloosheid.

Ook wie nog doorwerkt als zelfstandige tijdens zijn of haar pensioen, kan een vergoeding krijgen. Dat heet dan het “overbruggingsrecht”. Is je jaarinkomen als gepensioneerde hoger dan 7.000 euro netto? Dan kan je bij je socialeverzekeringsfonds of bij de hulpkas een vergoeding aanvragen van 645 euro (zonder gezinslast) of 807 euro (met gezinslast) per maand. De som van je pensioen en het overbruggingsrecht worden wel “afgekapt” op 1.614 euro in totaal.

Klus je als gepensioneerde bij met een flexi-job in de horeca of in de detailhandel, bijvoorbeeld bij een bakkerij of een kapperszaak? Dan kan je daarvoor een vergoeding krijgen voor tijdelijke werkloosheid als je een zogenoemde “schriftelijke arbeidsovereenkomst” hebt. Dagcontracten vallen daar niet onder. Wil je wél verder flexijobben? Dat mag, maar geef dat door aan je vakbond of aan de hulpkas.

* Update 9 april: We voegden informatie over flexi-jobs, het halve overbruggingsrecht, de situatie in Brussel en mensen met een uitkering toe.

Meest gelezen