Minister De Crem: "Extra richtlijnen Nationaal Crisiscentrum kunnen niet dienen om boetes te geven" 

Wie de coronarichtlijnen niet respecteert, kan enkel beboet worden op basis van het ministerieel besluit daarover. De verduidelijkingen die het Nationaal Crisiscentrum geeft op haar website, het zogenoemde 'FAQ-document', kunnen niet dienen om sancties op te leggen. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) gezegd in de commissie Binnenlandse Zaken. 

De voorbije week was het verwarring troef in ons land : welke coronarichtlijnen moeten er nu precies gevolgd worden? Op de eerste plaats heb je namelijk het ministerieel besluit van 23 maart dat de coronamaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad omvat, maar daarnaast heb je ook nog eens een hele resem aan 'frequently asked questions' (FAQ's) en extra richtlijnen van het Nationaal Crisiscentrum.

Die FAQ's werden ondertussen al verschillende keren geüpdatet en daardoor ontstaat er soms verwarring. Zo mag je volgens het crisiscentrum in principe niet op een bank gaan zitten, tenzij ouderen of zwangere vrouwen, maar dat staat niet in het ministerieel besluit.  De politie moet haar boetebeleid dan weer wél baseren op dat besluit. En daar knelt het schoentje, want volg je nu enkel het ministerieel besluit dat niks zegt over het zitten op een bankje of volg je de extra richtlijnen van het crisiscentrum in het belang van de volksgezondheid?

"Niet juridisch afdwingbaar"

Eerder deze week had Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) expliciet kritiek geuit op die werkwijze. Ook Groen stelde zich vragen bij het feit dat het ministerieel besluit in al die tijd niet werd aangepast. In de Kamercommissie kreeg minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) dan ook enkele vragen voorgeschoteld. 

Het is niet de bedoeling dat het FAQ-document een bijkomend middel vormt om sancties op te leggen
Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V)

"Het is niet de bedoeling dat het FAQ-document een bijkomend middel vormt om sancties op te leggen. De minderheid die de maatregelen toch naast zich neerlegt, zal enkel worden gesanctioneerd op een wettelijke basis: het op dat moment geldende ministerieel besluit", verduidelijkte De Crem. 

Maar wat betekent dat nu eigenlijk? Volgens Jogchum Vrielink, professor recht aan de Université Saint-Louis, kan dat ertoe leiden dat burgers hun boete zullen kunnen aanvechten als ze gebaseerd zijn op de FAQ. "De rechter zal dan kijken of de interpretatie die het crisiscentrum heeft gegeven aan het besluit wel de juridisch juiste is. Is dat het geval, dan geldt de boete, maar wanneer de rechter vindt dat er een andere en betere interpretatie zich opdringt, dan vervalt die boete. De FAQ hebben op zich geen enkele juridische waarde of bindkracht."

(Lees verder onder de tweet.)

"Te vaag ministerieel besluit"

Daarnaast is Vrielink ook een voorstander van een aangepast ministerieel besluit. "Een aantal regels die nu vaag zijn, moeten verduidelijkt worden. Het besluit is er op korte termijn moeten komen, dus dan is het logisch dat er enkele onduidelijke zaken insluipen. Maar nu zijn we toch wel al een aantal weken verder en is er nog niks fundamenteels aan de problematische aspecten van dat besluit veranderd, ondanks dat men diverse aanpassingen doorvoerde en zelfs het gehele besluit al eens verving."

In heel het land moeten er duidelijke en eenduidige regels gelden. Voor de burgers, maar zeker ook voor de politie
Jogchum Vrielink, professor recht

Zo'n nieuw besluit zou er alvast toe leiden dat de verschillende politiezones beter kunnen inschatten wat wel en niet mag: "In heel het land moeten er duidelijke en eenduidige regels gelden. Voor de burgers, maar zeker ook voor de politie. Zij moeten gedekt zijn als ze sancties opleggen. Nu zijn er te veel verschillende richtlijnen en interpretaties mogelijk en daardoor kan je soms in de ene gemeente een boete krijgen voor iets waar je in een andere gemeente niks voor zou krijgen." 

Volgens onze bronnen zou een aanpassing van het ministerieel besluit op dit moment echter niet aan de orde zijn. 

Meest gelezen