Videospeler inladen...

Woonzorgcentra vrezen zuurstoftekort, minister Beke wijst naar ziekenhuizen: "Solidariteit ook in omgekeerde richting"

De woonzorgsector schreeuwt om hulp in deze gezondheidscrisis. Na de zucht om opleiding voor hun personeel, het tekort aan testmateriaal en beschermend materiaal vrezen woonzorgcentra dat ze geen zuurstof meer kunnen geven aan palliatieve patiënten die besmet zijn met corona. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) wijst in de richting van ziekenhuizen om bij te springen. "De solidariteit moet ook terug in omgekeerde richting", zegt hij in "De ochtend" op Radio 1.

Er is ongerustheid over een tekort aan zuurstof. Letterlijk. Die zuurstof is erg belangrijk bij de palliatieve zorg van coronapatiënten: het helpt het lijden te verlichten, het helpt om waardig te sterven. Inmiddels zijn al 600 rusthuisbewoners gestorven aan het coronavirus, en wellicht zal dat aantal nog flink stijgen. 

Huisarts Erik Pinxten getuigde gisteren in het programma "Terzake" over de noodkreet van de woonzorgcentra. Hij heeft veel patiënten in verschillende woonzorgcentra. "Ik hoor van het personeel op de werkvloer dat zuurstof een mogelijk probleem gaat zijn in de nabije toekomst. Dat betekent dat palliatieve zorg een stukje moeilijker gaat worden. (...) Een woonzorgcentrum kan zéér veel doen, maar alles staat of valt bij materiaal, en dat is van in het begin een pijnpunt geweest."

Directrice Dominique Roodhooft van vzw Zorg-Saam bevestigt dat er een zuurstofprobleem dreigt. "We hebben leveranciers die een paar weken geleden de zuurstoftoestellen zijn komen halen, omdat er bij ons te veel stonden en men ze in de ziekenhuizen nodig had. Als het zo is dat alleen de ziekenhuizen die toestellen hebben, dan weet ik niet waarom wij de patiënten moeten verzorgen."

BEKIJK hier de gesprekken met Erik Pinxten, Dominque Roodhooft en Wouter Beke in "Terzake":

Videospeler inladen...

In de mate waarin we woonzorgcentra onder controle krijgen, zal de overloop naar de ziekenhuizen ook minder worden

minister Wouter Beke in "De ochtend"

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) heeft de noodkreet gehoord. "Ik heb vandaag een taskforce in het leven geroepen die elke dag zal samenkomen. Daar zullen ook beschermingsmateriaal en ander materiaal aan de orde zijn. Als u het bijvoorbeeld over zuurstof heeft, is er een uitdrukkelijke oproep aan de ziekenhuizen gedaan om de woonzorgcentra bij te springen met het nodige personeel en medisch materiaal", reageert hij in "Terzake".

Bij "De ochtend" herhaalt hij nogmaals de oproep naar ziekenhuizen om het tekort aan zuurstoftoestellen in woonzorgcentra op te vangen. "Op dit moment moet de solidariteit er zijn. En die moet ook in omgekeerde richting gaan. Dat is in het belang van de ziekenhuizen zelf: in de mate dat we woonzorgcentra onder controle krijgen, zal de overloop naar de ziekenhuizen ook minder worden. We moeten kijken hoe we elkaar kunnen helpen. Ik voel goede wil. We moeten dit uitrollen, dan zijn we weer een stap vooruit."

Beke wil ook een misverstand de wereld uit helpen: "Mensen uit woonzorgcentra die medische zorg nodig hebben, worden naar een ziekenhuis gebracht. Tenzij in onderling overleg - de familie met de arts - anders wordt beslist, dan blijven patiënten in een woonzorgcentrum."  

BEKIJK hier de roep om zuurstof in woonzorgcentra in "Terzake":

Videospeler inladen...

Te laat actie ondernomen?

De kritiek luidt dat de minister rijkelijk te laat in gang is geschoten, maar Beke ontkent dat. "De lockdown hebben we vanaf 13 maart in uitvoering gebracht. Via schakelzorg hebben we voor managementsondersteuning gezorgd. De monitoring van de pandemie, daar zijn we onmiddelllijk mee begonnen. De teststrategie is nu in volle uitrol",  overloopt Beke het lijstje. 

"Wat het personeel betreft: daar heb ik al een maand geleden gezegd dat we een medische reserve moesten oprichten, de andere regio's zijn daar nu pas mee begonnen. Op dit ogenblik zijn zo'n 4.000 mensen beschikbaar. Beschermingsmateriaal zijn we onmiddellijk beginnen kopen. Het verkrijgen daarvan is het grote probleem. Mondmaskers is het nieuwe goud in de wereld."

2020 Alvaro Calvo

Tijdelijk gerustgesteld

Margot Cloet van Zorgnet Icura, de koepel voor woonzorgcentra en ziekenhuizen, reageert positief op het 10 punten-noodplan van Beke. "We gaan daar hard aan meewerken. Er zal dagelijks overleg komen (ook in het weekend) om heel snel tot actie over te gaan. We gaan écht aan de slag. Ik zet mijn hoop daarop. De situatie is wat ze is. Ik wil vooruitkijken en de evaluatie achteraf maken", vertelt Cloet in "De ochtend".  

De situatie is wat ze is. Ik wil vooruitkijken en de evaluatie achteraf maken

Margot Cloet van Zorgnet Icura

Cloet bevestigt dat overleg met de verschillende regionale niveaus niet simpel is. Je verliest tijd. Het politieke landschap bij ons is versnipperd. Op Vlaams niveau is men bijvoorbeeld afhankelijk van het federale niveau voor beschermend materiaal. "Je hebt overleg nodig om dingen gedaan te krijgen, maar dat systeem komt op gang. We staan klaar om vanuit de Vlaamse ziekenhuizen (en met huisartsen) de woonzorgcentra massaal te ondersteunen. Ik hoop dat de bevoegdheidsverdeling niet centraal zal staan, maar de solidariteit."

Cloet benadrukt ook dat het zuurstoftekort in de woonzorgcentra nijpend of acuut wordt. Er wordt uitgekeken naar alternatieven, zoals vloeibare zuurstof. "We moeten snel een oplossing hebben. Het virus slaat op de luchtwegen en dan heb je gewoon meer zuurstof nodig", duidt ze de ernst van de situatie. 

Bekijk hier het verslag van "Het Journaal":

Videospeler inladen...
Videospeler inladen...
Videospeler inladen...
Videospeler inladen...

Meest gelezen