fstop123

Hulp bij invullen van je belastingaangifte kan dit jaar alleen telefonisch

Binnenkort valt onze belastingaangifte weer in de bus. Voor hulp bij het invullen ervan, kan je normaal elk jaar terecht bij het belastingkantoor of je gemeente. Maar door de coronacrisis zal dat dit jaar niet kunnen. Alle hulp zal telefonisch moeten.

We mogen weinig in deze coronatijd, maar belastingen, die moeten we blijven betalen. En dus zal de belastingaangifte binnenkort weer trouw in onze brievenbus vallen. Of de coronacrisis ervoor zal zorgen dat er ook uitstel komt om ze onze aangifte in te dienen, daar is nog niks over beslist. "Om te kunnen spreken van uitstel, moeten we eerst de datum van indiening kennen, en die kennen we nog niet," zegt Francis Adyns van de Federale Overheidsdienst Financiën. "We geven op 5 mei onze jaarlijkse persconferentie over de aangifte van dit jaar. Dan pas gaan we meer weten." 

Wat nu wél al vast staat, is dat er geen zitdagen komen. Je zal niet naar een belastingkantoor of naar je gemeente kunnen gaan om hulp te krijgen bij het invullen van je belastingaangifte. "Maar we blijven hulp bieden," zegt Francis Adyns. "We weten dat dat heel belangrijk is voor heel wat mensen. Vorig jaar nog hebben we 620.000 mensen geholpen bij het invullen van hun belastingbrief. Daarom werken we aan een alternatief."

En dat alternatief zal telefonisch zijn."Het zal telefonisch gebeuren, je zal niet meer fysiek kunnen langskomen. We hebben dat nu beslist, we moeten ons organiseren en anticiperen."

Moeten we belastingen betalen op de coronapremies? 

De regering treft heel wat maatregelen voor mensen die plots geen werk of geen inkomen meer hebben door de coronacrisis: er is tijdelijke werkloosheid, er zijn extra premies,... Maar wat wat de belastingen die je daar al dan niet moet op betalen?

Uitkeringen en hinderpremies

Mensen die tijdelijk werkloos zijn en een uitkering krijgen, moeten ook op die uitkering belastingen betalen, aan dezelfde tarieven als iemand die belastingen betaalt op zijn loon. "Die tarieven zijn progressief, dat wil zeggen dat naarmate het inkomen verhoogt, ook de belastingen verhogen. Het is dus best mogelijk dat je met een uitkering in een lagere belastingschaal terecht zal komen, waardoor je minder belastingen zal betalen, omdat die uitkering lager is dan je loon," zegt Francis Adyns.

Zelfstandigen die een hinderpremie krijgen, moeten daarop geen belastingen betalen. Normaalgezien moet je wél belasting betalen op zo'n premie, maar de overheid werkt aan een wetgeving om die hinderpremie belastingvrij te krijgen. 

Uitstel van woonlening

Je kan uitstel krijgen om je woonlening af te betalen, als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Heeft dat een invloed voor wie nog profiteert van de woonbonus? "Ja," zegt Francis Adyns. "Er is alleen een vermindering voor die woonbonus op basis van de werkelijke betaling die plaatsvond in dat jaar. Dus als je dit jaar bijvoorbeeld maar een half jaar je lening afbetaalt, dan kan je alleen op dat half jaar een belastingvermindering krijgen. Maar de impact zal heel miniem zijn, want er is een plafondbedrag. En de meeste leningen komen niet aan dat plafondbedrag, zelfs met een half jaar."

"Op het einde van de rit kan er wél een probleem zijn. Want de looptijd van de lening wordt met een half jaar of minder verlengd, waardoor er in bepaalde gevallen voor die extra maanden geen belastingvermindering kan worden toegekend. Het Vlaams Gewest bekijkt hoe dat opgelost kan worden." 

 

 

Meest gelezen