Brasschaat trekt 1 miljoen euro uit voor steunmaatregelen ten gevolge van coronacrisis

De gemeente Brasschaat trekt een groot budget uit om wie getroffen is door de coronacrisis te steunen. Het Brasschaats schepencollege heeft een pakket steunmaatregelen uitgewerkt van zo'n één miljoen euro voor verenigingen, horeca, lokale handelaars en sociaal kwetsbare personen. De beslissing moet wel nog worden goedgekeurd op de gemeenteraad.

Omdat de coronacrisis ook een impact heeft op  de lokale middenstand en  verenigingen, heeft de gemeente Brasschaat een pakket steunmaatregelen klaar.  Zo is er al zeker een kwijtschelding tijdens de periode van de corona-crisis van verschuldigde huur- en concessievergoedingen van bijvoorbeeld sportvelden of gebouwen en lokalen.  Ook handelaars die een concessie of huurovereenkomst met de gemeente hebben genieten van deze steunmaatregel.  

Ook verenigingen

Daarnaast is er ook een half miljoen euro uitgetrokken voor handelaars en horecauitbaters die verlies lijden door de coronacrisis.  Er zullen gerichte maatregelen worden uitgewerkt door een denktank van en met ondernemers en een denktank met verenigingen en adviesraden. Ook de verenigingen worden niet vergeten. "Net in deze periode van het jaar worden allerlei activiteiten georganiseerd", zegt waarnemend burgemeester Philip Cools. "Een wafelenbak, een feestmarkt, of dansoptredens,  en doordat verenigingen dat niet kunnen organiseren, lopen ze heel wat financiële middelen mis."

De gemeente wil ook nog eens 300.000 euro uittrekken voor de sociaal meest kwetsbare inwoners. Samen met de diensten van het OCMW zal bekeken worden hoe ook hier de steun bij de juiste personen terechtkomt.

Meest gelezen