Crisismanager woonzorgcentrum Den Bogaet: "Voldoende  beschermingsmateriaal, maar niet correct ingezet"

"De grote uitdaging voor het door de coronacrisis getroffen woonzorgcentrum Den Bogaet is het scheiden van de bewoners met en zonder besmetting en het correcte gebruik van beschermend materiaal door het personeel." Dat zegt crisismanager Patrick Laisnez, die door het Agentschap Woon en Zorg is aangesteld. In het rusthuis stierven al 15 van de 139 bewoners aan de gevolgen van het coronavirus. 

Het Agentschap Zorg & Gezondheid heeft crisimanager Patrick Laisnez aangesteld om de crisis in zorgcentrum Den Bogaet in Humbeek het hoofd te bieden. "We wisten dat we een situatie zouden aantreffen die niet zo rooskleurig is. Bewoners waarvan men niet wist of ze besmet zijn of niet liepen door elkaar. We hebben onmiddellijk gezien dat ingrijpen noodzakelijk was", zegt Laisnez in "Terzake".

In eerste instantie is de crisismanger met zijn team gaan kijken naar de mogelijkheden in het gebouw. "We hebben onderzocht of we de vermoedelijk besmette bewoners apart konden onderbrengen. Er was een heel grote medewerking in het huis. We hebben een plan voor de cohorte opgemaakt. Een tweede nood was de informatie voor de buitenwereld en de familie van de bewoners."

Daarnaast stelde Laisnez ook vast dat het personeel het beschermende materiaal niet gebruikte zoals het hoort. "We stellen vast dat er een voldoende voorraad aanwezig is, maar dat het materiaal niet op de correcte manier wordt ingezet. De kennis van heel veel zorgkundigen over het gebruik van het beschermend materiaal is ondermaats. Mensen die niet voldoende opgeleid zijn, denken dat hoe meer beschermingsmateriaal men aandoet, hoe beter men beschermd is. Dat is niet waar", weet Laisnez.

"We zien mensen met dubbele handschoenen of mondmaskers aan. Het maakt het gevaar op  overdracht alleen maar groter. Dat is een van de grote redenen, waarom het virus zich hier zo verspreid heeft", besluit Laisnez.

Bekijk het gesprek met Patrick Laisnez uit "Terzake" hier en lees voort onder de video:

Videospeler inladen...

In overleg met verschillende instanties, zoals het Agentschap Zorg en Gezondheid, de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant en het gemeentebestuur van Grimbergen, werd beslist een crisismanager aan te stellen. "Nadat we dit weekend van een huisarts het signaal kregen dat het verkeerd liep in het woonzorgcentrum, is het gemeentebestuur er zich actief mee gaan bezighouden", aldus burgemeester Chris Selleslagh (Open VLD). Ook de directeur van Den Bogaet werd opgenomen in het ziekenhuis en is dus buiten strijd. “Dat is eveneens één van de oorzaken van de problemen”, aldus de burgemeester.  

Onder impuls van de crisismanager is er inmiddels onder meer werk gemaakt van een betere scheiding van besmette en niet-besmette bewoners. Er is ook een centraal aanspreekpunt voor ongeruste familieleden, daarvoor stelt de gemeente Grimbergen vier maatschappelijk werkers van het OCMW ter beschikking. “Zij bellen alle betrokken families op om hen toelichting te geven over de toestand in het rusthuis en de werking daar”, aldus de burgemeester.  

Leger en Rode Kruis

Ook andere instanties zoals het Rode Kruis en het Belgisch Leger komen momenteel in het woonzorgcentrum een helpende hand toesteken. Zo staat het leger in voor de verplaatsing van bedden en ander materiaal. Het ziekenhuis AZ Jan Portaels stuurt ook twee medewerkers naar het woonzorgcentrum om het personeel beter op te leiden hoe om te gaan met deze problemen en bezorgen hen ook beschermingsmiddelen.

De situatie wordt volgens burgemeester Selleslagh van nabij opgevolgd:  “We hebben er goede hoop op dat de situatie er nu zal verbeteren. We volgen het alleszins op de voet, zo hebben we dagelijks contact met de crisismanager om te bekijken hoe de situatie evolueert. We hebben ook veel respect voor de dokters en het personeel die hard hun best doen in moeilijke omstandigheden."

Meest gelezen