Videospeler inladen...

Superkern keurt "financiële bazooka" goed: buffer van 50 miljard voor bedrijven in coronamoeilijkheden

De zogenoemde superkern heeft de overheidsgarantie van 50 miljard euro goedgekeurd  die leningen mogelijk maakt aan bedrijven die overkop dreigen te gaan door de coronacrisis. In de superkern zitten de tien partijen die volmachten hebben gegeven aan de federale regering-Wilmès.  Ook de Europese Commissie heeft de garantieregeling groen licht gegeven. Volgende week klokt de regering de "financiële bazooka" van minister van Financiën Alexander De Croo (Open, VLD) definitief af. Op de superkern is ook nog afgesproken om de degressiviteit van de werkloosheid te bevriezen. 

De afgelopen dagen hadden de banken veel aanvragen gekregen van bedrijven die hun tijdelijke financiële problemen met een nieuwe lening willen overbruggen, maar de voorwaarden waaraan ze moesten voldoen om in aanmerking te komen voor een lening met overheidsgarantie waren nog niet bekend. "Gisteren werd al bekend dat de banken op één week tijd al aan 86.000 kredieten zes maanden betalingsuitstel hebben verleend", aldus minister De Croo.

Een overheidsgarantie is belangrijk voor de banken. Zij riskeren verlies als bedrijven de leningen niet zouden kunnen terugbetalen.

De criteria zijn nu goedgekeurd door de superkern en daarna gaan ze nog naar de ministerraad zodat de banken normaal volgende week al van start kunnen gaan om bedrijven die het tijdelijk moeilijk hebben te helpen. Onder de garantieregeling vallen alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden die banken tot en met 30 september 2020 zullen verstrekken aan levensvatbare niet-financiële bedrijven, zelfstandigen en non-profit organisaties. 

"Het activeren van deze garantieregeling is opnieuw een belangrijke stap om de financiering van onze kmo’s en bedrijven de volgende maanden te waarborgen”, zegt De Croo nog.

Lees verder onder de tweet en het videofragment.

Bekijk hier het verslag van "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Op het uitgebreide kernkabinet is ook afgesproken de degressiviteit van de werkloosheiduitkeringen te bevriezen. Over sommige andere maatregelen, zoals ingrepen rond overuren in essentiële sectoren en studentenarbeid, is nog geen beslissing genomen omdat die moeilijk loggen bij bepaalde partijen. Volgens het kabinet van minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V) is er nog niets beslist en is het "te vroeg om te communiceren".

Over de invoering van een coronapremie voor wie aan de slag blijft, is vandaag niet gesproken. Volgens verschillende bronnen stond het zelfs niet op de agenda.

Hieronder nog enkele andere maatregelen die zijn afgesproken:

  • Het instellen van een tijdelijk moratorium op faillissementen van bedrijven. Betalingstermijnen die in een reorganisatieplan zijn opgenomen, worden verlengd. Overeenkomsten gesloten vóór de inwerkingtreding van het koninklijk besluit kunnen niet eenzijdig of gerechtelijk ontbonden worden.
  • De vrijstelling van belasting voor vrijwillige overuren in de zogenoemde kritische sectoren (o.m. medische sector en mediasector).
  • De mogelijkheid voor tijdelijk werklozen om op een flexibele manier en zonder inkomensverlies tijdelijk in de tuinbouw- en bosbouwsector te werken. 
  • Tijdelijk ter beschikking stellen van vaste werknemers van andere bedrijven aan werkgevers in "kritische" sectoren vergemakkelijken.
  • Studenten zullen tijdens de coronacrisis meer uren studentenarbeid mogen presteren.
  • Mogelijkheid tot korte opeenvolgende contracten van bepaalde duur in kritische sectoren voor een periode van drie maanden.
  • Asielzoekers krijgen toegang tot de arbeidsmarkt als ze een asielaanvraag hebben ingediend.

Meest gelezen