Videospeler inladen...

Minister De Crem na hoge aantal inbreuken: "Kom niet samen, niet in de privésfeer, niet in het weekend"

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) heeft in "Het journaal" de bevolking nog eens opgeroepen de maatregelen te respecteren. "Dan kunnen we er zo vlug als mogelijk geleidelijk uitgeraken." De Crem richtte zich vooral tot de jongeren, zij blijken de regels het meest te overtreden. Sinds 18 maart heeft de politie in totaal al meer dan 27.000 inbreuken vastgesteld. 

De politie heeft sinds 18 maart, het begin van de verstrengde maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken, al 27.389 inbreuken vastgesteld. Dat aantal zal zeker nog oplopen, want er zit een vertraging op de cijfers, waardoor onder meer het afgelopen paasweekend nog niet helemaal meegeteld wordt. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem moeten ook de GAS-boetes daar nog bijgeteld worden. Bovengenoemde overtredingen werden met een proces-verbaal vastgesteld.

De meeste inbreuken zijn die tegen het samenscholingsverbod en het uitgaansverbod. Daarbij vormen de weekends telkens voor piekmomenten. Vooral jongeren tussen 18 en 24 houden zich niet aan de regels. Volgens de politie zijn er de laatste dagen vooral problemen in parken en bij mensen thuis. Mensen organiseerden -ondanks de strenge maatregelen- een paasfeestje, een barbecue in de tuin of een picknick in het park.

38 mensen werden al doorgestuurd naar de rechtbank. Het gaat dan vooral om mensen die een tweede of derde keer tegen de lamp liepen. Maar ook mensen die naar de politie hebben gespuwd, moeten voor de rechter verschijnen.

De Crem: "Wellicht verlenging, maar geen verstrenging maatregelen"

Dat vooral jongeren zich niet aan de regels blijken te houden, verbaast minister De Crem. Zij zouden toch goed op de hoogte moeten zijn door de sociale media, vroeg hij zich af in "Het journaal". "Misschien voelen ze zich ongenaakbaar. We moeten hen dan ook nog beter proberen te bereiken en nog beter proberen te overtuigen."

Misschien voelen die jongeren zich ongenaakbaar. We moeten proberen hen nog beter te bereiken en te overtuigen

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V)

De minister stelt ook vast dat de samenscholingen zich verplaatsen van de straat (het openbare leven zeg maar) naar privésituaties. Mensen komen samen met vrienden in de tuin of binnen in huis. "We leven niet in een politiestaat, maar we kunnen niet anders dan de mensen informeren en wanneer het niet lukt, moeten we gaan optreden", waarschuwt De Crem.

"We vinden het jammer dat het moet gebeuren, maar een beboeting zal niet anders kunnen om het mogelijk te maken dat zoveel mensen de regels alsnog respecteren." Hij doet dan ook een oproep naar de bevolking, en in het bijzonder naar de jongeren om niet samen te komen: "Doe het niet, ook niet in de privésfeer en ook niet in het weekend."

De Crem gaf ook aan dat woensdag wellicht zal beslist worden om de coronamaatregelen te verlengen, een verstrenging ziet hij niet gebeuren. Maar als er binnen een of twee weken opnieuw een toename komt van het aantal ziekenhuisopnames omdat de maatregelen nu niet nageleefd worden, "dan moeten we misschien nog naar sterkere maatregelen gaan".

"Nogmaals: respecteer de maatregelen en dan kunnen we wellicht geleidelijk opnieuw naar een genormaliseerd samenleven gaan. Indien dat niet gebeurt, moeten we jammer genoeg optreden."

Bekijk de reportage uit "Het journaal" over het aantal overtredingen:

Videospeler inladen...

Bekijk het interview met minister van Binnenlandse Zaken De Crem:

Videospeler inladen...

Meest gelezen