James' flamingo's in een meer op het Hoogland van Bolivië (archieffoto).
Pedro Szekely (LA, USA)/Wikimedia Commons/CC BY-SA 2.0

Flamingo's vormen hechte vriendschappen die jarenlang standhouden

Flamingo's sluiten vriendschappen die jaren standhouden, zo blijkt uit een nieuwe studie. De studie toont aan dat flamingo's, hoewel ze erg sociaal zijn aangezien ze in grote troepen leven, consequent tijd doorbrengen met bepaalde 'goede vrienden'. Anderzijds mijden ze ook bepaalde individuen, wat erop wijst dat bepaalde flamingo's gewoon niet erg goed met elkaar kunnen opschieten. 

De studie van de Britse University of Exeter onderzocht vier soorten flamingo's in het WWT Slimbridge Wetland Centre, een centrum in een drasland-natuurreservaat in Gloucestershire dat de grootste collectie watervogels in gevangenschap telt en deelneemt aan internationale kweekprogramma's voor bedreigde soorten. 

In het reservaat zitten troepen van alle zes verschillende flamingosoorten. De studie onderzocht er vier van en vond verschillende sociale banden tussen de dieren, waaronder uiteraard 'getrouwde koppels' - koppels die paren, samen de eieren uitbroeden en de kleintjes voeden -, vriendschappen tussen flamingo's van hetzelfde geslacht en zelfs groepjes van drie of vier hechte vrienden. 

Anderzijds waren er ook dieren die elkaar bleken te vermijden, en die dus blijkbaar niet goed met elkaar overweg konden. 

Andesflamingo's in het Los Flamencos-natuurreservaat in Chili.
G.vera/Wikimedia Commons/CC BY-Sa 3.0

Stabiele vriendschappen

"Onze bevindingen tonen aan dat flamingo-samenlevingen complex zijn. Ze worden gevormd door langdurige vriendschappen in plaats van door toevallige, losse relaties", zei doctor Paul Rose van de Universiteit van Exeter, de correspnderende auteur van de studie.

"Flamingo's vinden niet gewoonweg een partner en brengen dan voor de rest hun tijd door met dat individu. Sommige paartjes brengen veel tijd met elkaar door, maar er bestaan ook talloze andere sociale banden. Zo zien we twee mannetjes of twee vrouwtjes die ervoor kiezen om samen 'rond te hangen', we zien trio's en viertallen die regelmatig samen zijn", zei hij. 

"Flamingo's leven lang  - sommige van de vogels in deze studie zitten al in Slimbridge sinds de jaren 60  - en onze studie toont dat hun vriendschappen stabiel blijven over verschillende jaren", zei Rose.

De studie verzamelde gegevens over de flamingo's van 2013 tot 2016 en vergeleek die met gegevens uit 2012. Er bleek uit dat dieren die in 2012 een hechte band hadden met een andere flamingo of meerdere flamingo's, die band ook nog in 2016 hadden, op het einde van de studie. Dat gold zowel voor vrienschappen tussen mannetjes als tussen vrouwtjes. 

"Het lijkt erop dat flamingo's - zoals mensen - sociale banden aangaan voor verschillende redenen, en het feit dat die banden zo lang blijven duren, laat vermoeden dat ze belangrijk zijn voor hun overleving in het wild", aldus Rose.   

Kleine flamingo's op zoek naar voedsel.
Charles J.Sharp/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0

Banden niet verbreken

Doctor Rose zei dat de bevindingen van de studie konden helpen bij het beheer van groepen flamingo's in gevangenschap. "Bij het overbrengen van vogels van een zoo naar een andere, zouden we er moeten letten dat we flamingo's die een nauwe band met elkaar hebben, niet van elkaar scheiden", zo zei hij. 

De studie bekeek troepen rode of grote flamingo's, andesflamingo's, Chileense flamingo's en kleine flamingo's. De grootte van de groepen varieerde van iets meer dan 20 dieren tot meer dan 140 flamingo's. 

Uit de bevindingen bleek dat de grotere groepen het hoogste niveau van sociale interacties kenden. "De simpele les die we hieruit kunnen leren, is dat troepen flamingo's in gevangenschap zo veel vogels zouden moeten bevatten als redelijkerwijs mogelijk is", aldus Rose. 

Uit de studie bleek nog dat de seizoenen een invloed hadden op de sociale interacties en dat er meer banden gesmeed werden in de lente en de zomer - het broedseizoen. 

In drie van de vier bestudeerde groepen keken de onderzoekers ook naar de toestand van de vogels, gemeten aan de gezondheid van hun voeten, om na te gaan of er een verband was tussen hun sociale banden en hun gezondheid. Er werd geen verband gevonden, en Rose zei dat dit kon betekenen dat sociale relaties aangaan zo belangrijk is voor flamingo's, dat ze het blijven doen zelfs als ze zich niet al te best voelen.

De studie van doctor Rose en zijn collega van Exeter, Darren P. Croft, is gepubliceerd in Behavioural Processes. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de University of Exeter.   

(Gewone) flamingo's, de meest voorkomende soort, in een meer op Sardinië.
Francesco Veronesi/Wikimedia Commons/CC BY-SA 2.0

Meest gelezen