Belga

"Je adem inhouden wanneer een jogger passeert is menselijk, maar niet nodig."

Coronavirussen verspreiden zich door de lucht via speekseldruppels. Meer en meer mensen geven aan dat ze daarom al wel eens hun adem inhouden wanneer ze anderen passeren op de straat, zeker als die hijgend aan het fietsen en het joggen zijn. "Dat is een natuurlijke, menselijke reactie, maar het is niet nodig", zegt viroloog Pierre Van Damme (UA). "We moeten wel leren om niet meer te spuwen of te snuiten in de openlucht."

Het is een heel natuurlijke, menselijk reactie om even je adem in te houden, zegt professor Pierre Van Damme (UA) in Start Je Dag. "Het is wel degelijk zo dat het virus zich verspreidt via speekseldruppels. Maar dat gebeurt vooral wanneer iemand die besmet is, hoest of niest." Van Damme benadrukt dus dat afstand houden van het grootste belang blijft. Al moeten sommigen ook hun gedrag aanpassen: "Wie de gewoonte heeft om te rochelen en te spuwen op de grond of zijn neus leeg te blazen zonder zakdoek, kan daar nu toch wel best mee ophouden."

Gewoon ademen of hijgen vormen geen gevaar. "Volgens onderzoek in het buitenland heeft daar 5 tot 10 procent van de bevolking COVID-19 doorgemaakt. Voor ons land hebben we die gegevens nog niet. Maar als we mekaar zouden besmetten via zwaar ademen of hijgen, dan zou er een veel hoger percentage besmet geraakt zijn."

Meest gelezen