Worden zowat alle overlijdens in rusthuizen geteld als coronagevallen?

Viroloog  Marc Van Ranst stelde gisteravond in het tv-programma “De afspraak” dat de overlijdens in woonzorgcentra dezer dagen bijna allemaal geteld worden als mogelijke corona-overlijdens. Tijdens de dagelijkse persconferentie van het Crisiscentrum legde viroloog Steven Van Gucht uit hoe de telling in België in zijn werk gaat.

België maakt internationaal een heel slechte indruk als je in deze coronacrisis ons relatieve sterftecijfer vergelijkt met dat van andere landen. Wie naar de grafieken kijkt, zou kunnen besluiten dat de toestand in België vergelijkbaar is met die in Italië of Spanje.

Het hoge Belgische cijfer is te wijten aan onze manier van tellen: in België wordt elke dode geteld waarvan vermoed wordt dat er corona in het spel is geweest. Op die manier komt bijna iedereen die in een woonzorgcentrum sterft in die statistieken terecht, zei viroloog Marc Van Ranst in “De afspraak”. Van Ranst bestempelde deze manier van tellen als “dom”.

Bekijk hieronder het gesprek met Marc Van Ranst en lees eronder verder:

Videospeler inladen...

Waarom dan?

Waarom doen we dit dan? Viroloog Steven Van Gucht legde in de dagelijkse cijferpersconferentie uit dat ons “zo volledig mogelijke systeem” van tellen niet bedoeld is om te kunnen vergelijken met andere landen, maar in de eerste plaats gebruikt wordt “om te kunnen beoordelen wat er op dit moment aan de hand is in de gemeenschap, in België".

De cijfers worden gebruikt als beleidsinstrument, “om actie te kunnen nemen daar waar het nodig is”. “Dat is prioriteit nummer één”, luidt de redenering. Van Gucht legde nog eens uit dat vergelijken met andere landen moeilijk is, omdat elk land op een andere manier telt en een ander type cijfers rapporteert. 

Geen competitie

“Dit is geen competitie. Het is niet de bedoeling om rankings te maken. We moeten in de eerste plaats kijken wat er hier gebeurt en denken aan oplossingen en acties”, motiveerde Van Gucht de Belgische telwijze. 

“Als we enkel naar de bevestigde gevallen kijken, bijna uitsluitend in de ziekenhuizen, dan hebben we tot nu toe 2.264 bevestigde overlijdens”, voegde Van Gucht eraan toe. En dat is volgens de viroloog een getal dat verhoudingsgewijs vergelijkbaar is met het aantal overlijdens in andere landen.

Net als Van Ranst gisteravond ook al deed, wijst Van Gucht erop dat er op termijn een betere vergelijking kan gemaakt worden, als we de oversterftecijfers van de verschillende landen met elkaar vergelijken. De oversterfte is het aantal extra overlijdens dat nu geteld wordt in vergelijking met het aantal overlijdens in gewone tijden.

Criteria

Wat zijn nu de criteria die in België gebruikt worden om een overlijden van een patiënt mee te tellen als een corona-overlijden? Steven Van Gucht legt uit dat hier niet licht over gegaan wordt en dat elk geval apart beoordeeld wordt door de behandelende arts. “Het is de arts die de oorzaak van het overlijden vaststelt en die dan beoordeelt of het coronavirus heeft meegespeeld bij het overlijden. 

De artsen hanteren hiervoor drie criteria, legt Van Gucht uit: 

  1. Epidemiologisch: was er een uitbraak in de omgeving van de overledene waardoor die besmet kan geweest zijn door het coronavirus?

  2. Was het typische ziektebeeld aanwezig? Had de patiënt de typische Covid-19-symptomen? 

  3. Heeft de patiënt positief getest? 

Als aan deze drie criteria voldaan is, spreekt men van een bevestigd geval. Maar heel vaak gebeurt er geen test en dan gaat men kijken naar de mogelijkheid tot besmetting en het typische ziektebeeld, zegt Van Gucht. Dan is er er sprake van een vermoedelijk geval. 

Door ook deze laatste gevallen mee te tellen, is er “mogelijk een overschatting van het aantal gevallen”, besluit Van Gucht.

In "Terzake" laten ook epidemioloog Pierre Van Damme en directeur Dominique Roodhooft van woonzorgcentra Zorg-Saam hun licht schijnen over de manier waarop ons land de coronadoden telt:

Videospeler inladen...

Meest gelezen