Maxime Anciaux - All rights reserved

Chaos over woonzorgcentra: "Resultaat van gebrek aan overleg, terwijl dat op dit moment oh zo noodzakelijk is"  

Chaos na de Veiligheidsraad van gisteren: die besliste dat er opnieuw beperkt bezoek is toegelaten in de woonzorgcentra. De woonzorgcentra zelf reageerden misnoegd en waren duidelijk niet op de hoogte dat dit eraan zat te komen. Vlaams minister voor Welzijn Wouter Beke (CD&V) vroeg vervolgens om de beslissing uit te stellen. "In mijn ogen is dit het resultaat van een gebrek aan overleg, terwijl dat op dit moment oh zo noodzakelijk is", analyseert Wetstraatwatcher Ivan De Vadder

Zit iedereen eigenlijk nog op één lijn? Het is een terechte vraag na de Veiligheidsraad van gisterenavond. Daar werd beslist dat er opnieuw bezoek toegelaten mag worden in de woonzorgcentra, weliswaar onder strikte voorwaarden.

Maar de sector reageerde misnoegd op die beslissing."We gaan onze woonzorgcentra adviseren om deze richtlijn niet te volgen", klonk het bij Margot Cloet van Zorgnet-Icuro. "We waren niet betrokken in overleg hierover." Ook het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk was niet te spreken over de beslissing: "Deze beslissing is zonder enig overleg met de sector tot stand gekomen en zal leiden tot een totale chaos in woonzorgcentra." 

Vlaams minister voor Welzijn Wouter Beke (CD&V) vroeg ten slotte om die beslissing uit te stellen en heel goed voor te bereiden. "Te belangrijk om dit snel-snel te doen".

Eerder had zijn partijgenoot, federaal minister Koen Geens, getweet dat hij heel blij was dat personen in woonzorgcentra voortaan opnieuw bezoek kunnen krijgen.

Partijvoorzitter Joachim Coens besloot vanochtend een en ander te verduidelijken, al maakte hij de chaos daardoor des te groter.

Federaal minister voor Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) zei op haar beurt in "De ochtend" dat ze ervan uitgaat dat, eens iets op de tafel van de Veiligheidsraad komt, er wel degelijk overleg is geweest.

Complete chaos dus.

Zit iedereen nog op dezelfde lijn?

Zit iedereen wel nog op dezelfde lijn en hoe krijg je iedereen op dezelfde lijn? "Dat is inderdaad de vraag", zegt politiek expert Ivan De Vadder in "De ochtend". "Want dat lijkt wel het moeilijke in deze crisis: de informatie tot iedereen laten doordringen, zodanig dat iedereen tot in de kleinste gemeente overtuigd is van het belang van informatie."

De vraag is hoe je iedereen op dezelfde lijn krijgt

Ivan De Vadder

Die lijn begint bij een vergadering aan de top van de regering, legt De Vadder uit. "De verschillende regeringen zitten daar bij elkaar, samen met een advies van experts. We hebben dat advies kunnen inkijken en de experts zeggen dat we nog een hele tijd met dat coronavirus moeten leven, ook al is de inschatting dat we begin mei bijvoorbeeld een aantal economische sectoren kunnen opstarten en mensen weer aan het werk kunnen laten gaan. En dus zeggen de experts dat je ook aan het psychische geluk van een aantal mensen moet denken. Vandaar hun advies om eens na te denken om het isolement te doorbreken van mensen die al heel lang geïsoleerd zitten in een instelling."

En dan kom je tot de richtlijn zoals die gisteren bekend is gemaakt: "Laten we bezoek mogelijk maken". "Het is geen nieuw idee. In het parlement werd er eerder deze week al naar verwezen. Zo zei Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) dat hij daar open voor stond, als dat te organiseren valt."

"Als dat te organiseren valt", zei minister Beke dus, maar daarmee is volgens De Vadder ook heel veel gezegd.  "Want wat blijkt: de sector is niet geraadpleegd. Als je duidelijkheid eist, oplegt, zonder overleg met de sector, dan wordt het heel moeilijk en dan gaat die sector protesteren." 

Wat blijkt: de sector is niet geraadpleegd

Ivan De Vadder

En zo gebeurde het ook, waarna ook minister Beke aankondigde om de maatregel nog even in te trekken. "Je krijgt de chaos die er gisterenavond was. In mijn ogen is dit het resultaat van een gebrek aan overleg, terwijl dat op dit moment oh zo noodzakelijk is, ook om de boodschap bij iedereen te laten terechtkomen en het gedrag van iedereen te veranderen."

In mijn ogen is dit het resultaat van een gebrek aan overleg, terwijl dat op dit moment oh zo noodzakelijk is

Ivan De Vadder

Waar zat er dan het meeste ruis op de lijn?

Waar zat dan de meeste ruis? "Op de communicatie met de zorgsector zelf", analyseert De Vadder. "De zorgsector bestaat uit veel organisaties en daar moet je het overleg mee proberen te organiseren. Dat zijn veel mensen, dat vraagt dus tijd. En dan merk je dat die tijd veel te kort is."

"Je kan je dan afvragen: had dat niet eerder overlegd moeten worden met de sector? Had men geen tijd moeten nemen om met die sector te praten als men met dit idee speelde. En is die beslissing dan toch niet wat holderdebolder genomen als er niet met de sector gepraat is?"

Is die beslissing dan toch niet wat holderdebolder genomen als er niet met de sector gepraat is 

Ivan De Vadder

Is de aanpak van minister van Onderwijs Ben Weyts dan beter?

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) besliste dan op zijn beurt dat hij met de onderwijssector zou praten om dan met een voorstel naar de experts te gaan. Is die redenering dan beter? "Hij draait de redenering om. Maar het lijkt mij eigenlijk wat je voor een stuk nu moet doen."

Weyts draait de redenering om. Maar het lijkt me eigenlijk wat je nu voor een stuk moet doen

Ivan De Vadder

"Het komt over als cavalier seul, omdat hij gisteren ook een kleine sneer naar de experts gaf. Maar in sé doet hij wat ik denk dat je moet doen: overleg plegen en dan die beslissing proberen nemen. En er vooral voor zorgen dat die hele sector betrokken is in die beslissing. In die zin lijkt het mij een goede gang van zaken. Hij heeft natuurlijk nog een aantal weken de tijd om dat in gang te steken."

James Arthur Photography

Meest gelezen