Foto: Piqsels

Coronapatiënten Brussels ziekenhuis Sint-Jan worden na behandeling thuis opgevolgd via app

De Brusselse Kliniek Sint-Jan gaat haar COVID-19-patiënten die na hun behandeling naar huis mogen gaan, opvolgen aan de hand van MoveUp, een applicatie voor smartphone en tablet. De patiënten vullen na hun ontslag uit het ziekenhuis dagelijks een vragenlijst in en kunnen zo contact houden met de artsen.

De patiënten die de behandeling van COVID-19 goed hebben doorstaan, kunnen zich geheel vrijwillig inschrijven op de app.  Als ze instemmen worden ze  gevraagd om dagelijks een vragenlijst en enkele parameters zoals ademhalingsfrequentie, lichaamstemperatuur of bloeddruk in te vullen. Zo kan de genezing van nabij opgevolgd worden.

Doordat de patiënt de juiste parameters ingeeft kunnen wij de patiënt thuis correct begeleiden

Kenneth Coenye, hoofdarts Kliniek Sint-Jan

"Dit is geen voortzetting van de behandeling thuis", legt hoofdarts Kenneth Coenye uit. "We willen opvolgen hoe onze patiënten de volgende dagen en weken doormaken na zo'n plotse ingrijpende ziekte als COVID-19. Doordat de patiënt de juiste parameters ingeeft en vooral goed naar zijn of haar eigen lichaam moet luisteren, kan de ziekenhuisarts de patiënt correct begeleiden." 

Bij de Kliniek Sint-Jan staan er een vijftiental artsen elke dag paraat tussen 8 en 20 uur om de gegevens van de patiënten te screenen en de eventuele vragen die binnenkomen in de chatbox van de applicatie te beantwoorden. De info wordt ook opgenomen in het patiëntendossier.

Meest gelezen