56 miljoen sigaretten en 17 ton waterpijptabak: reuzenvangst in haven van Antwerpen 

In de haven van Antwerpen is een vracht van 56 miljoen sigaretten en 17 ton waterpijptabak in beslag genomen door de douane. Ter vergelijking, dat is ongeveer de helft van de totale hoeveelheid illegale sigaretten die in 2019 in de Antwerpse haven werd aangetroffen. De vracht was afkomstig uit Sri Lanka en Taiwan, en was verstopt in vijf containers. 

Verschillende containers met "tegels". Dat was hoe de illegale vracht stond aangegeven bij de douanedocumenten. Maar toen de vracht grondig onderzocht werd door de douanediensten, bleek dat enkel de eerste rijen in de containers tegels waren. Achter die "deklading" zat een karrevracht aan sigaretten en waterpijptabak. Oorsprong: Sri Lanka en Taiwan. 

De lading sigaretten en waterpijptabak zat verstopt achter een "deklading" van tegels.

Cheap whites

De sigaretten zijn zogenoemde "cheap whites". "Dat zijn merken die niet op de Belgische markt mogen worden verkocht omdat ze hier niet zijn geregistreerd", zegt Francis Adyns van de overheidsdienst Financiën, waar de douane onder valt. 

Maar met die merken is nog iets eigenaardigs aan de hand. "Het gaat om D&J, Cavallo en Milano, merken die gemaakt worden in de Verenigde Arabische Emiraten. Het is nog niet duidelijk of het om originelen gaat, of om namaak van die cheap whites, het onderzoek zal dat uitwijzen. Maar het is wel opmerkelijk dat die merken uit de V.A.E. via Sri Lanka en Taiwan worden aangetroffen in de haven van Antwerpen", zegt Adyns. 

Alles samen zou met de illegale vracht 22 miljoen euro aan belastingen zijn ontweken, als je invoerrechten, de accijnzen, bijzondere accijnzen en btw samentelt voor de sigaretten en de waterpijptabak. "De economie valt dan wel wat stil in deze coronatijden, maar de smokkelaars draaien op volle toeren", besluit Adyns.  

Meest gelezen