Jan Jambon draait beslissing over besparingen in cultuursector deels terug: "vier miljoen extra voor projectsubsidies"

Na het protest van de cultuursector eind vorig jaar rond afgebouwde subsidies, draait minister-president Jan Jambon (N-VA) de beslissing vandaag deels terug. In de cultuurcommissie van het Vlaams parlement kondigde Jambon aan dat na de begrotingsaanpassing vier miljoen euro extra wordt vrijgemaakt voor de projectsubsidies van organisaties en kunstenaars in 2020. De sector reageert positief.

Het waren opvallende beelden eind vorig jaar, toen bekende acteurs en kunstenaars wekenlang op straat kwamen, uit protest tegen de knip in de projectsubsidies. Minister-president Jan Jambon, ook bevoegd voor cultuur, wilde die projectsubsidies met 60 procent verminderen in 2020.

De minister noemt het vandaag "geen strategische maar een tactische" beslissing om voor die projectsubsidies alsnog vier miljoen euro extra vrij te maken. Zo wordt het mogelijk om in september een volwaardige tweede subsidieronde te organiseren, die in de eerste plaats individuele kunstenaars moet ondersteunen.

Bij de eerste ronde eerder dit jaar werd al zo'n vier miljoen euro verdeeld. Het totale budget voor de projectsubsidies - acht miljoen euro - ligt daarmee op hetzelfde niveau als vorig jaar. De geplande besparing van 60 procent wordt dus niet uitgevoerd in 2020.

De minister wil op die manier de coronacrisis verder aanpakken, die ook kunstenaars en cultuurorganisaties financieel hard treft. De minister belooft tijdens deze beleidsperiode nog meer van dit soort tactische beslissingen te nemen, om de sector te ondersteunen.

Dit is geen strategische, maar een tactische beslissing

Jan Jambon, Vlaams minister-president

"Dat is een lichtpunt in donkere tijden", reageert Michaël Pas, de woordvoerder van de Acteursgilde. "Je merkte dat de minister zich de afgelopen maanden verder heeft ingewerkt en zich goed laat omringen. Dit is ook goed nieuws voor het publiek, dat er wel bij kan varen."

Deze vier miljoen euro zorgt niet voor een extra buffer om de coronacrisis aan te pakken, preciseert Pas: "Het is géén coronamaatregel, dit is het minimum om te kunnen doorgaan. Als dit geld er niet was geweest waren er geen nieuwe projecten in de tweede helft van het seizoen."

Het is géén coronamaatregel, dit is het minimum om te kunnen doorgaan

Michaël Pas, acteur

"De protesten van vorig jaar hebben de minister duidelijk gemaakt dat die projecten een levensnoodzakelijk onderdeel vormen voor het cultuurlandschap. Het is de kweekvijver voor talent. Die boodschap lijkt goed binnengekomen. In de visienota van de minister staat ook grote aandacht voor het "dynamische" deel van de sector, het deel dat dingen uitprobeert en in beweging zet. Ik ga er dus van uit dat hij dat gaat blijven ondersteunen. Maar vergis je niet,  kunstenorganisaties en artiesten gaan door zwaar weer. Over enkele maanden zullen we zien wie de storm overleeft."

Meest gelezen