Ramadan begint op 24 april: moskeeën blijven gesloten en zorgverleners mogen indien nodig het vasten onderbreken

De ramadan begint op 24 april. Dat heeft het Executief van de Moslims in België (EMB) bekendgemaakt. Het EMB heeft door de coronacrisis ook aanpassingen in de levenswijze tijdens deze belangrijke vastenmaand ingevoerd.

  • De moskeeën blijven gesloten voor het publiek en er wordt binnen geen enkele activiteit georganiseerd. Als gevolg daarvan zal het Tarawih-gebed, dat elke avond tijdens de maand van de Ramadan wordt gehouden, niet plaatsvinden in de gebedshuizen. "Dit niet-verplichte, bijkomende gebed kan enkel thuis gehouden worden in beperkte kring, namelijk alleen onder familieleden die onder hetzelfde dak wonen", aldus het EMB.
  • Om de moslims te ondersteunen en hen toe te laten hun spiritualiteit in alle sereniteit te blijven beleven, zal de Brusselse Grote Moskee via video-opnames opgenomen in haar lokalen verschillende religieuze lezingen voorgedragen door imams ter beschikking stellen.
  • Om de veiligheidsafstanden te respecteren en bijeenkomsten van mensen voor voedingswinkels te vermijden, verzoekt het EMB de moslims om niet te wachten tot het einde van de dag om hun inkopen te doen. Voorts moeten de maaltijden na zonsondergang thuis genuttigd worden en alleen met familieleden die er wonen. "Het uitnodigen van naasten, vrienden en buren wordt jammer genoeg verboden vanwege de door de overheid opgelegde verplichtingen tot social distancing. Bijeenkomsten van mensen, die zich soms vormen na het nuttigen van de maaltijd, worden niet langer toegelaten. Bovendien moeten de gelovigen die tijdens een deel van de nacht wakker blijven, aandacht hebben voor het behoud van de rust in hun buurt."
  • Kinderen, ouderen of kwetsbaren, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven en zieken zijn volgens het EMB vrijgesteld van het vasten. Uitzonderlijk mogen dit jaar ook de moslimgelovigen die in de frontlinie werken in de strijd tegen de coronapandemie en die geconfronteerd worden met moeilijke werkomstandigheden (intense stress en vermoeidheid, drukke werkschema's, het dragen van veiligheidskledij die de dorst vergroten), indien ze het moeilijk hebben, het vasten onderbreken of de start van het vasten uitstellen. Het betreft volgens het EMB vooral medewerkers in ziekenhuizen, woonzorgcentra en uitvaartverzorgers.
  • Doordat er momenteel in de penitentiaire instellingen minder personeel aan het werk is, zal de verdeling van de maaltijden aan de gedetineerden van het Moslimgeloof niet gegarandeerd zijn op het moment in de avond waarop het vasten onderbroken wordt, zoals dat in de voorgaande jaren wel het geval was. "Als gedetineerden in deze omstandigheden problemen ondervinden om te vasten, is het toegestaan om het vasten uitzonderlijk te onderbreken of uit te stellen."

Het EMB benadrukt nog dat het van groot belang is dat de gehele moslimgemeenschap deze aanbevelingen strikt opvolgt en begrijpt dat deze essentieel zijn om de volksgezondheid te vrijwaren. "In deze context is geduld daarbij de belangrijkste deugd."

Meest gelezen