8 dark numbers onthuld door Proeftuin Limburg: "Onze werking kan in heel het land uitgerold worden"

Het project Proeftuin Limburg - waarin de Federale Gerechtelijke Politie Limburg overlijdens onderzoekt - blijkt erg succesvol.  In 4 jaar tijd zijn door onderzoek zo 8 gewone sterfgevallen toch als moord aan het licht gekomen. 

Het project Proeftuin Limburg probeert op een heel efficiënte manier overlijdens te onderzoeken. Bij het voeren van het onderzoek zijn er bijvoorbeeld minder mensen op de plaats delict, zodat er geen waardevolle sporen verloren gaan. Onderzoekers gaan aan de slag met digitale  technieken, zoals video en 360 graden fotografie.

Deze 8 moorden zouden met een andere werkwijze nooit aan het licht zijn gekomen.

Commissaris Kun

Er wordt ook gewerkt met een drie-pijler systeem. De arts, het lab en de recherche werken daarin nauw samen. In 4 jaar tijd zijn door onderzoek zo 8 gewone sterfgevallen toch als moord aan het licht gekomen. Commissaris Dimitri Kun: "Een moord kan in scène gezet worden. En enkel op basis van uiterlijke kenmerken kan je niet alleen het onderscheid maken tussen een natuurlijk en een crimineel overlijden. Deze 8 moorden zouden met een andere werkwijze nooit aan het licht zijn gekomen."

De Limburgse werkwijze is zo succesvol, dat de politie denkt dat ze best wordt uitgerold naar de rest van het land. Want in de verschillende arrondissementen wordt een moordonderzoek op een andere manier gedaan. "Er bestaat geen uniform moordbeleid in België", zegt Kun. "Maar in Limburg kunnen we toch spreken van een model dat goede resultaten oplevert. Wij bieden onze methodiek dus aan aan andere arrondissementen."

Meest gelezen