Deze video is niet meer beschikbaar. We beschikken momenteel niet over de rechten om deze video aan te bieden.

N-VA ziet "erg weinig redenen" om volmachten van regering-Wilmès in juni te verlengen 

De N-VA, de grootste partij in de Kamer, is niet van plan om in juni de federale regering van premier Sophie Wilmès (MR) opnieuw volmachten toe te kennen. Dat heeft N-VA-Kamerfractievoorzitter Peter De Roover gezegd in "De afspraak op vrijdag". Hij wil ook dat er na de crisis een "ernstig parlementair onderzoek" komt naar de aanpak van de coronacrisis.

Even terug naar vorige maand, toen ook in ons land de corona-gezondheidscrisis volop losbarstte. Op dat moment hadden we nog steeds geen volwaardige federale regering, de formatiegesprekken zaten muurvast. Maar omdat ons land geconfronteerd werd met de grootste mondiale crisis sinds de Tweede Wereldoorlog, werd in de Wetstraat beslist om de formatie even te pauzeren en om de regering in lopende zaken, die overigens geen meerderheid heeft in het parlement, meer slagkracht te geven.

De minderheidsregering-Wilmès (bestaande uit de Franstalige liberalen van de MR, de Vlaamse liberalen van Open VLD en de Vlaamse christendemocraten van CD&V) vroeg en kreeg het vertrouwen van een meerderheid in het parlement. En de regering kreeg ook tijdelijk volmachten. Voor dat laatste gaf ook de N-VA haar goedkeuring. Dankzij die volmachten hoeft de regering niet telkens de toestemming van het parlement te vragen om dringende gezondheids- of economische maatregelen te nemen in de strijd tegen het coronavirus.

"Deze politieke situatie van een regering die 38 op de 150 parlementsleden vertegenwoordigt, die weliswaar vertrouwen heeft gekregen maar dan specifiek voor het beheren van het coronavirus, kan niet blijven duren. Het is democratisch gesproken een onfatsoenlijke situatie", zegt N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover. De eerstvolgende etappe in dat licht is juni, wanneer er opnieuw over de volmachten voor de regering moet gestemd worden in het Parlement.

Ik mag aannemen dat de acute maatregelen die bijzondere machten vragen na drie maanden wel zullen genomen zijn

Peter De Roover (N-VA)

En dan zal de N-VA allicht geen groen licht geven, laat De Roover verstaan. "Op dit ogenblik zie ik erg weinig redenen om dat te verlengen. Het blijkt nu dat er niet zo heel veel maatregelen zijn die moeten genomen worden via volmachten. Men had de indruk gewekt dat dat een machine was die enorme mogelijkheden zou openen. Dat is dus niet het geval. Ik mag aannemen dat de acute maatregelen die bijzondere machten vragen, dat die na drie maanden wel zullen genomen zijn. En als men niet met heel ernstige argumenten komt, en voorlopig zie ik ze niet, is er geen reden om ze te verlengen."

"Op bepaald ogenblik zal ernstig parlementair onderzoek zich opdringen"

Peter De Roover kwam ook nog even terug op de communicatie van premier Wilmès op de Nationale Veiligheidsraad eerder deze week, waar werd aangekondigd dat er onder strikte voorwaarden opnieuw bezoek zou mogelijk zijn in de woonzorgcentra. Een richtlijn die niet was afgesproken met de woonzorgsector, tot grote woede van die sector. Uiteindelijk werd beslist dat de maatregel nog niet zal worden toegepast.

De N-VA-Kamerfractieleider wijst op de verantwoordelijkheid van premier Wilmès. "Het minste dat je kan zeggen is dat ze onhandig heeft gecommuniceerd", reageert De Roover.  Al wil hij zich ook mild opstellen. "We moeten allemaal een zekere bescheidenheid aan de dag leggen. Er worden fouten gemaakt. En je moet mensen daar in deze moeilijke omstandigheden niet op dit ogenblik meteen zwaar mee confronteren."

"Maar op het ogenblik dat de rust is weergekeerd en het virus onder controle is, dan spreekt het voor zich dat we een onderscheid gaan moeten maken tussen wat begrijpelijke fouten zijn en fouten die je niet kan verschonen. Op een bepaald ogenblik zal daar een ernstig parlementair onderzoek zich opdringen."

Bekijk de aflevering van "De afspraak op vrijdag":

Deze video is niet meer beschikbaar. We beschikken momenteel niet over de rechten om deze video aan te bieden.

Meest gelezen