Meer broedende stadsvogels door coronacrisis: “Ze horen elkaar beter zingen en vinden sneller een partner”

Bepaalde vogelsoorten varen wel bij deze coronacrisis middenin het broedseizoen. “Stadsvogels doen nu echt hun voordeel”, benadrukt Jan Rodts van Vogelbescherming Vlaanderen. “Verkeerslawaai valt nagenoeg helemaal weg waardoor ze elkaar beter horen, sneller partners vinden en meer nakomelingen zullen hebben.” 

Er komen onheilspellende berichten uit verschillende natuurgebieden in Vlaanderen omdat coronawandelaars er broedende vogels opschrikken. In onder meer de Kalkense Meersen, in Oost-Vlaanderen, zijn al verschillende nesten van bedreigde vogels -  zoals de grutto – daardoor verlaten teruggevonden. Maar corona is niet voor alle vogels slecht nieuws: de stadsvogels varen er opvallend wel bij. 

Wereldwijde revival voor stadsvogels

Vogels die dicht bij de mens wonen, in stads- of dorpskernen, hebben door de coronacrisis veel minder last van verkeerslawaai. “Het gaat bijvoorbeeld om huismussen, winterkoninkjes, zwartkoppen en zwarte roodstaarten. Zij verstaan elkaar nu echt beter.”

Ik hoor vanuit mijn kot opvallend meer vogels zingen 

Jan Rodts, Vogelbescherming Vlaanderen

‘Maart en april zijn dé topmaanden voor vogels om een partner te vinden. Dat gaat in een stedelijke omgeving nu veel makkelijker omdat er minder lawaaihinder is door de mens”, verklaart Rodts. “Ik verwacht niet alleen in Vlaanderen maar eigenlijk wereldwijd een revival van de stadsvogels.” 

De stadsvlucht van de koolmees

“Sommige soorten, zoals de koolmees, vluchten in de lente zelfs weg uit woonkernen om elders te broeden omdat er gewoon te veel lawaai is in onze steden en gemeenten. Er zijn ook andere strategieën: sommige vogels gaan luider zingen dan hun soortgenoten op het platteland om gehoord te kunnen worden”, zegt Rodts nog. Hij verwacht niet dat bepaalde soorten die helemaal verdwenen zijn uit de woonkernen nu zullen terugkeren. “Zo’n vaart zal het waarschijnlijk niet lopen”, klinkt het.

(lees verder onder de foto) 

Extra hulp voor (nieuwe) vogelspotters

Veel mensen gaan in deze coronatijden misschien met de verrekijker en de vogelgids aan de slag om vogels te beginnen spotten. De zang van de vogel, die nu extra goed hoorbaar is, kan daar bij helpen. “Vogels uit elkaar houden is niet zo simpel, zeker niet voor beginnende vogelspotters. De zang kan enorm helpen. Je hoort een vogel al voor je hem ziet. Je koopt dus ook nog eens extra tijd om te observeren”, benadrukt Rodts. 

Meest gelezen