radio 2

Wat met de economie na corona? "De toestand is ernstig maar niet hopeloos"

Hoewel de coronacrisis onze economie vrijwel heeft stilgelegd zal de economische schade op lange termijn best meevallen. Dat blijkt uit een studie van de Universiteit Gent en de KULeuven waarover De Standaard bericht. Volgens arbeidseconoom Stijn Baert komt het er vooral op aan om de economische motor weer te laten aanslaan door als overheid de juiste uitgaven te doen.

De vrees voor grote economische schade door de coronacrisis groeit, en dan rijst ook de vraag wie dat allemaal gaat betalen. Ter linkerzijde hoor je dan waarschuwingen dat niet de gewone werkman alleen het gelag kan en mag betalen. Maar als we de Gentse en Leuvense economen mogen geloven is er niet meteen een reden voor doemdenken.

Het tijdelijke gevaar van de coronacrisis leidt niet automatisch tot een explosie van de schuld

Arbeidseconoom Stijn Baert (UGent)

"Het is cruciaal dat de economische motor gaat aanslaan en niet fundamenteel afslaat", zegt Stijn Baert in "De ochtend" op Radio 1. "Als de groei voldoende blijft en hoger dan de rente blijft, zal de schuldgraad terug naar een normaal niveau evolueren, zonder dat we extra belastingen moeten gaan heffen of moeten gaan besparen."

Integendeel, de overheid moet uitgeven, maar wel op de juiste manier: "Overheidsinvesteringen en uitgaven waardoor bedrijven en gezinnen die het niet breed hebben, kunnen blijven meedraaien in de economie."

Maar wat dan met de overheidsschuld die we vóór de coronacrisis hadden opgebouwd? "Tegelijkertijd moeten we ervoor zorgen dat het algemene tekort op de begroting - het tekort buiten deze crisis - niet ontspoort." Volgens Baert gaat het hier om structurele gevaren. "Het tijdelijke gevaar van de coronacrisis leidt niet automatisch tot een explosie van de schuld."

Als de tijdelijke werkoosheid wordt verlengd, moeten we misschien een maximumpercentage zetten op dat vervangingsinkomen

Arbeidseconoom Stijn Baert (UGent)

Desondanks hebben we nog wat tijd. "Uit onze simulaties blijkt dat het niet iets van maanden is, maar dat het gerust tot 1, 2 of 3 jaar mag duren", aldus Baert. "Maar we mogen niet naar een situatie gaan waarbij we op langere termijn minder groei kennen. Dat zou echt een probleem zijn, wanneer de groei onder de rente terechtkomt en het percentage dat de overheid op haar schulden moet betalen groter is dan het percentage welvaartsgroei."

Baert waarschuwt voor snelle maatregelen die verkeerd kunnen uitpakken. "Het gaat erom dat we de juiste uitgaven doen." Zo moet de overheid erover waken dat de huidige maatregelen voor tijdelijke werkloosheid er niet toe leiden dat het vervangingsinkomen voor sommigen te hoog wordt. "Dat vinden we geen goed idee. Werken moet ook in deze tijden lonen. Mensen moeten nog altijd het perspectief hebben om weer aan de slag te gaan."

Dreigen tijdelijke werklozen dan toch nog het gelag te gaan betalen? "Als die maatregel van tijdelijke werkoosheid wordt verlengd, moeten we misschien wel een maximumpercentage zetten op dat vervangingsinkomen, in vergelijking met het normale loon." Stijn Baert heeft er vertrouwen in dat de arbeidsmarkt de economie zal volgen, als de economische motor weer aanslaat. "Economische groei en arbeidsmarkt gaan hand in hand. Het is dus belangrijk om de economie weer aan te zwengelen door de juiste uitgaven te doen." Niet wanhopen, met andere woorden. "De toestand is ernstig maar niet hopeloos."

Meest gelezen