Ouders spenderen gemiddeld 4 tot 5 uur per week per kind aan begeleiding bij schoolwerk

Ouders spendeerden de voorbije weken gemiddeld 4 tot 5 uur per week per kind aan de begeleiding bij het schoolwerk. Voor ouders met kinderen die een ontwikkelingsstoornis hebben, zoals dyslexie of autisme, liep dat zelfs op tot gemiddeld 7 uur per week. Dat blijkt uit een bevraging van de Onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen van de UGent. Die wou nagaan wat het effect is van de wegens corona gesloten scholen op ouders en kinderen.

Kinderen in het secundair onderwijs spenderen in deze coronatijden gemiddeld 4 uur per dag aan leertaken thuis. Dat was ook wat de overheid voor ogen had. Wat de leertijd betreft zit het dus wel snor. Maar scholen mogen het aantal taken nu niet opdrijven, zeggen de onderzoekers.

Lagere-schoolkinderen besteden ongeveer 2 uur per dag aan thuiswerk, voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis is dat ongeveer 20 minuten langer. Hier is het belangrijk om de verschillen niet verder te laten toenemen, zeggen de onderzoekers.

Ouders geven aan dat ze gemiddeld 4 (voor secundair onderwijs) à 5 (voor lager onderwijs) uur per week bezig zijn met het schoolwerk van hun kind. Voor ouders van kinderen met een ontwikkelingsstoornis is dat respectievelijk ongeveer 5,5 en meer dan 7 uur. Een groot gedeelte van die tijd zijn ze actief met hun kind bezig, bijvoorbeeld door uitleg te geven of samen oefeningen te maken.

Dat betekent dat de extra belasting voor ouders groot is, want de overheid had 2 uur per week actieve betrokkenheid van ouders vooropgesteld. Ouders van kinderen met een ontwikkelingsstoornis hebben het om evidente redenen nog veel zwaarder én zij worden daarbij ook nog geconfronteerd met ondersteuning die wegvalt (bijles, logopedie, psychotherapie,…).

Een minderheid van de ouders rapporteert dat het thuisleren zonder problemen gaat

Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat slechts een minderheid van de ouders rapporteert dat het thuisleren zonder problemen gaat (25 procent bij kinderen zonder ontwikkelingsstoornis en ongeveer 15 procent bij kinderen met een ontwikkelingsstoornis).

Een probleem dat ouders vaak vermelden is dat ze te weinig tijd hebben om hun kind te helpen, maar ze wijzen ook dikwijls op een gebrek aan motivatie van het kind zelf. Ouders van kinderen met een ontwikkelingsstoornis geven beduidend meer problemen aan.

De vragenlijst werd ingevuld door 2.328 vaders of moeders, waarvan ongeveer 35 procent ouders van kinderen met een ontwikkelingsstoornis.

Meest gelezen