Hoe goed zorgt u voor uw buren in deze coronacrisis? Hogescholen lanceren online-enquête

Hogescholen Thomas More en UCLL onderzoeken of solidariteitsacties die nu ontstaan ook na de coronacrisis kunnen overleven. De onderzoekers willen in kaart brengen hoe mensen zich vandaag inzetten voor anderen in hun buurt. Met de resultaten kunnen ze beleidsmakers informeren. Want wat ontstaat in crisistijd, kan ook daarna nog nuttig zijn. 

Verenigingen, scholen, maar ook gewone mensen zamelen oude laptops of speelgoed in, beginnen spontaan mondmaskers te maken, geven concerten via Facebook. Hoe komt het dat we in deze crisistijden zo goed voor mekaar zorgen? Daar willen onderzoekers van de Thomas More Hogeschool en UCLL (University Colleges Leuven-Limburg) zicht op te krijgen. Ze lanceren een online bevraging waar iedereen kan aan meedoen.

Leen Heylen (Thomas More) en Elke Plovie (hogeschool UCLL) werken al langer rond zorgzame buurten. En laat dat thema net vandaag zo belangrijk zijn. Met deze online bevraging willen ze op grote schaal in kaart brengen hoe mensen vandaag anderen helpen. 

Golf van solidariteit

Door de coronacrisis plooien wij ons noodgedwongen terug op ons gezin en spreken we vaker met onze buren. Berichten in de pers en op social media geven de indruk dat er een golf van solidariteit onder de burgers ontstaan is. Sommige burgers nemen vandaag voor het eerst een engagement op. Steden en gemeenten lanceren een platform om mensen die hulp willen bieden te verbinden met mensen die hulp nodig hebben.

Met de resultaten uit de studie willen de onderzoekers beleidsmakers en professionals informeren en adviseren over zorgzame buurten en concrete solidariteitsacties. Wat ontstaat in crisistijd, kan ook daarna nog heel nuttig zijn.

Wie wil meedoen aan de enquête kan dat hier

Meest gelezen