ClarkandCompany

Véél mensen kloppen voor het eerst aan bij OCMW's: "We kunnen vaak helpen, en niet alleen op financieel vlak"

Sinds 18 maart 2020 is ons land in "lockdown". Heel veel mensen zitten tijdelijk werkloos thuis en die situatie geeft financiële onzekerheid. Dat is ook te merken bij de OCMW's. "Mensen hebben nood aan informatie en willen weten of ze bijkomende steun kunnen krijgen."

"De OCMW's voelen de maatschappelijke onzekerheid." Dat vertelt Nathalie Debast van de VVSG, de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten, bij het Radio 2-programma "De Inspecteur". "Mensen worden geconfronteerd met een nieuwe situatie en dus willen ze weten wat hun rechten zijn en of ze in aanmerking kunnen komen voor bijkomende steun."

Aankloppen bij OCMW blijft een drempel 

Debast geeft aan dat er veel nieuwkomers zijn die vragen hebben. "Het gaat vaak over zelfstandigen of mensen die tijdelijk werkloos zijn door de crisis. Die profielen zien we sowieso bij het OCMW passeren, maar we merken nu wel dat er veel mensen zijn die voor het eerst langskomen." 

Er zijn geen voorwaarden verbonden aan een bezoek aan het OCMW. Maar toch blijft het vaak een moeilijke beslissing om de stap te zetten. Debast begrijpt de schroom maar ze benadrukt dat de angst meestal onterecht is. "Mensen zijn soms nog beschaamd, maar die schaamte is nergens voor nodig. Je komt bij ons in een professionele omgeving terecht. Je kan je verhaal vertellen en we zoeken samen naar de best mogelijke oplossing."

Het OCMW kan ook vaak helpen. En niet alleen op financieel vlak. "We hebben de voorbije weken veel mensen geholpen met het invullen van papieren voor tijdelijke werkloosheid of met andere administratieve verplichtingen. Maar we hebben ook oor voor andere maatschappelijke vragen. Mensen die zich niet goed voelen en die niet weten waar ze terecht kunnen, zijn bij ons meer dan welkom." 

Als je aanklopt bij het OCMW moet je natuurlijk wel bereid zijn om een deel van je privacy op te geven. "Mensen die bij ons terechtkomen, moeten een dossier opmaken. Daar staat heel wat informatie in over je financiële situatie maar ook over je privésituatie. Dat lijkt misschien eng, maar dat is wel noodzakelijk om je verder te kunnen helpen." 

Aanvullende steun op jouw maat

"Het OCMW doet veel meer dan mensen zomaar een leefloon geven." Nathalie Debast benadrukt bij "De inspecteur" verschillende keren dat zo'n uitkering niet de enige oplossing is. "We hebben natuurlijk veel mensen die een leefloon krijgen. Maar het is niet de standaard oplossing. Als je nu tijdelijk werkloos wordt, heb je vooral nood aan steun op jouw maat. Een leefloon is niet de beste keuze, want je zal heel waarschijnlijk nog minder overhouden dan wat je al hebt. Bovendien zijn er heel strenge voorwaarden verbonden aan een leefloon."

Een OCMW zal wel bekijken of je in aanmerking komt voor de zogenoemde aanvullende steun. Of je daar recht op hebt, hangt af van het feit of je met je huidige inkomen nog menswaardig kan leven en of er eventueel spaargeld is dat je tijdens de moeilijke periode kan gebruiken. Maar als blijkt dat je te krap bij kas zit, dan kan het OCMW bijspringen om te voorzien in je basisbehoeften. 

Hoe die steun eruitziet, hangt af van gemeente tot gemeente en van persoon tot persoon. "Elke gemeente bepaalt zelf hoe ze die aanvullende steun invult. Wat er kan, hangt in grote mate ook af van het budget dat de gemeente vrijmaakt voor dit soort van uitgaven." 

"Het is jammer genoeg onmogelijk om iedereen een laptop te geven", aldus Debast. "Maar dat betekent niet dat je dat probleem niet kan melden. Misschien loopt er in jouw gemeente wel een project waarbij er oude laptops ingezameld worden voor mensen die het nodig hebben. Maar evengoed kan je een bepaald bedrag krijgen om dat probleem op te lossen. We moeten altijd kijken wat er mogelijk is, maar dat betekent niet dat we iedereen kunnen helpen."

Kan het OCMW helpen als ik de huur niet kan betalen? 

Als je huurt en je hebt problemen om de huur te betalen, dan moet je in eerste instantie contact opnemen met je huisbaas. Huren blijft bij uitstek een privé-aangelegenheid, maar dat betekent niet dat het OCMW niks kan doen. "Als je er samen niet uitgeraakt, dan kan het OCMW misschien wel bemiddelen", aldus Debast. 

In sommige gevallen komt het OCMW ook tussen om de achterstallige huur te betalen of om een deel van de huur te overbruggen. Of dat kan, hangt altijd af van je individuele situatie. 

Kan ik langs het loket tijdens deze coronamaatregelen?

Het OCMW van jouw gemeente blijft elke week minstens twee dagen open. Dat betekent dus ook dat je daar ook nog fysiek kan langsgaan. Maar de OCMW's vragen wel om op voorhand een afspraak te maken. En om niet uren in de wachtzaal te zitten. 

Als het kan, doet het OCMW liever gesprekken vanop afstand. Dat kan per telefoon, chat of videochat. Afhankelijk van de middelen die je zelf ter beschikking hebt. Als je een aanvraag hebt voor aanvullende steun, dan doet de maatschappelijk werker meestal ook een huisbezoek. Die bezoeken worden in deze periode niet gedaan. 

 

Meest gelezen