Belga

Al meer dan 2.400 pv's in de provincie Antwerpen voor inbreuken tegen coronamaatregelen

In de provincie Antwerpen zijn er tot nu toe iets meer dan 3.000 politie-interventies geweest. Er werden meer dan 2.400 processen-verbaal opgesteld en naar het parket gestuurd. Dat stuurt op zijn beurt een brief naar de overtreders met de vraag om een minnelijke schikking, een zogenoemde boete, te betalen. 

Tot nu toe moest de politie in de provincie Antwerpen ruim 3.000 keer tussenbeide komen voor overtredingen op de coronamaatregelen. Dat gaat zowel om waarschuwingen als om het uitschrijven van PV's. De meeste overtredingen gaan over niet-essentiële verplaatsingen en samenscholingen of met te veel mensen bijeenkomen.

Die pv's - tot nu toe meer dan 2.400 - gaan allemaal naar het parket en dat stuurt dan wat ze noemen de minnelijke schikkingen op, een boete in de volksmond. "En dat werk blijft niet liggen", vertelt Kristof Aerts van het parket: "Onze kantoren zijn nog versterkt sinds de maatregelen, want er is wel wat werklast bijgekomen. Elke dag worden nu meer dan 200 minnelijke schikkingen opgestuurd."

Overtreders die er zo één in de bus krijgen, hebben een maand de tijd om te reageren of te betalen. "Als ze dat niet doen, dan zullen ze gedagvaard worden voor de rechtbank."

Meest gelezen