BELGA

Liveblog: Voorstel Vlaamse scholen deels te openen vanaf 15 mei, WHO: "We zijn nog lang niet af van het virus"

De Vlaamse scholen krijgen het voorstel om op vrijdag 15 mei (gedeeltelijk) opnieuw te openen. Dat is beslist tijdens het overleg tussen de Vlaamse minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), de onderwijsverstrekkers en de vakbonden. Intussen is ook een voorlopige versie van een voorstel van de expertengroep voor de versoepeling van de coronamaatregelen gelekt. Herbekijk alle updates over het coronavirus in onze liveblog.

Wie vragen heeft over coronamaatregelen in België kan terecht op de website info-coronavirus.be of het nummer 0800-14.689. Bij Tele-Onthaal kan u terecht voor een luisterend oor op het telefoonnummer 106, of chat op tele-onthaal.be. Jongeren kunnen terecht bij Awel op telefoonnummer 102, of via chat op awel.be.

Hieronder vindt u eerst de cijfers. Daaronder het belangrijkste nieuws dat we steeds bovenaan proberen te houden. Lees daaronder de laatste updates.

Cijfers wereldwijd

Cijfers België

aantal mensen in het ziekenhuis*

onder wie op intensieve zorg

totaal aantal mensen dat het ziekenhuis heeft verlaten

overleden

*aantal ziekenhuisbedden dat gisteren werd ingenomen door patiënten waarbij besmetting met coronavirus is vastgesteld.

Het aantal nieuwe opnames in de afgelopen 24 uur staat los van de totale toename van het aantal ziekenhuisopnames. In het totaal aantal zijn ontslagen en overlijdens al verrekend. Ook zijn de ziekenhuisrapportages niet elke dag hetzelfde.

Nieuwe berichten kunnen niet opgehaald worden, probeer het later opnieuw.

Liveblog

Vlaamse onderwijssector bereikt akkoord over voorstel: scholen gedeeltelijk open op 15 mei

De Vlaamse scholen krijgen het voorstel om op vrijdag 15 mei opnieuw te openen. Dat is zonet beslist tijdens het overleg tussen de Vlaamse minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), de onderwijsverstrekkers en de vakbonden, verneemt onze redactie uit verschillende bronnen. Het gaat om een gedeeltelijke opening van de scholen, die zoals verwacht in stappen zou gebeuren.

Concreet mogen eerst het eerste en het tweede leerjaar in het lager onderwijs 4 dagen per week naar school, in het zesde leerjaar 2 dagen per week (of 4 halve). Hetzelfde geldt voor de scholieren van het laatste jaar secundair onderwijs: 1 dag per week in het ASO, 2 dagen per week in het TSO en KSO en in het zesde en zevende jaar van het BSO. Het kleuteronderwijs wordt nog niet opgestart. Na 1 week komt er wel een evaluatie voor een eventuele uitbreiding. 

Vrijdag 15 mei zou dan gelden als "proefdag", waarna in het weekend kan worden bijgestuurd. In de week erop kan 3 dagen worden lesgegeven, waarna er weer kan worden bijgestuurd in het Hemelvaartweekend.

Voor de veiligheid mogen de leerlingen les krijgen in vaste groepen van maximaal een 10-tal leerlingen, en krijgen ze een vaste zitplaats (uitzondering voor kunst- en praktijkvakken). Of er mondmaskers moeten worden gedragen, is niet vastgelegd. 

Dit gaat dus om het Vlaamse advies aan de Veiligheidsraad. Nu komt er nog overleg met de Franstalige en Duitstalige regio’s. De Veiligheidsraad moet vrijdag de definitieve beslissing communiceren.

Lees het artikel: 

Voorstel voor versoepeling coronamaatregelen gelekt: "1 familiebezoek per weekend"

In de Franstalige krant Le Soir is een versie gelekt van de exitstrategie voor de coronamaatregelen die de speciale werkgroep GEES heeft uitgewerkt. Het gaat om een voorlopig document met voorstellen rond de heropening van de economie, het sociale leven en de scholen. De data die erin staan, zijn niet definitief, maar op 4 mei zouden meer bedrijven de deuren mogen openen en zou een familiebezoek zijn toegestaan. Viroloog Marc Van Ranst reageert boos op het lek: "Men moet zich afvragen waarom dit gebeurt."

Lees hier meer:

Ook premier Wilmès vindt het trouwens jammer dat de informatie uit het rapport vroegtijdig gelekt is. Volgens haar is het gevaarlijk om nu onbevestigde informatie te verspreiden. Haar kabinet laat weten dat er vrijdag - na de veiligheidsraad - antwoorden komen, en niet vroeger. 

Winterbanden mogen vervangen worden

Het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken heeft op zijn website duidelijkheid gebracht over het vervangen van winterbanden. Daar lezen we vandaag, dat we vanaf nu naar de garage mogen om onze winterbanden te vervangen door zomerbanden.

Videospeler inladen...

WHO waarschuwt: "We zijn nog lang niet af van het virus"

De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat het coronavirus ons nog lang zal achtervolgen. We mogen niet hoogmoedig worden. Het is ook te vroeg om het licht weer op groen te zetten voor internationaal reizen. Want in sommige gebieden begint het allemaal nu pas. Het beste nieuws komt volgens de WHO nog uit West-Europa. 

Lees het artikel: 

Psychologe getuigt over belasting voor ziekenhuispersoneel en coronapatiënten: "Stress om onvolkomen zorg te bieden, is heel groot"

De psycholoog Hadi Waelkens heeft in "Vandaag" getuigd over de extra stress die de behandeling van het nieuwe coronavirus met zich meebrengt voor het personeel en de patiënten in de ziekenhuizen. "Verpleegkundigen sukkelen tussen de vraag of ze verplegend moeten zijn of als mens de patiënt moeten bijstaan. De stress om onvolkomen zorg te bieden, is heel groot", aldus Waelkens.

Lees hier het artikel:

Dierenhotels en dierenasielen mogen weer open

Dierenasielen mogen de deuren weer openen. Dat blijk uit een update op de site van het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken. Aan de asielen wordt wel gevraagd om enkel de personen die willen adopteren of een dier achterlaten op afspraak te ontvangen. Het spreekt voor zich dat daar de maatregelen rond social distancing in acht genomen moeten worden. Ook vrijwilligers mogen daar bijspringen.

Ook dierenhotels mogen weer openen. Zij moesten sluiten voor iedereen, behalve voor wie nood heeft aan essentiële opvang van een dier zoals na een overlijden.

Voor dierencrematoria geldt dat zij enkel op afspraak open zijn, en met inachtneming van de maatregelen rond het houden van afstand. Dierenkapsalons blijven wel gesloten. Ook dienstverlening aan huis is niet toegestaan.

Pedagoog De Bruyckere: "Maximaal gekeken naar wat nu organiseerbaar en beheersbaar is"

Vlaamse scholen zullen voor bepaalde groepen leerlingen de deur weer openen vanaf vrijdag 15 mei: een beslissing die op deze manier genomen is omdat ze maximaal organiseerbaar en beheersbaar is. Dat heeft pedagoog Pedro De Bruyckere gezegd in "De afspraak". De Bruyckere is een van de onderwijsexperten die heeft meegewerkt aan het pedagogische luik van dit onderwijsplan.

"Een specifieke datum is er door niemand op tafel gelegd. We hebben gekeken naar de haalbaarheid van elk mogelijk scenario. 15 mei was de datum die door iedereen gedragen werd, omdat het mogelijkheden biedt op een snelle bijsturing."

"Waarom bepaalde groepen wel en anderen niet naar school mogen, is omdat we prioriteiten moeten stellen. Het 6e leerjaar en het 6e of 7e jaar secundair zijn scharnierjaren, jaren waarna een overgang plaatsvindt. Je hebt dus geen ruimte om zaken in een volgend schooljaar recht te trekken", aldus De Bruyckere. "Voor kinderen in een eerste leerjaar is het belangrijk dat bepaalde vaardigheden verankerd worden."

"In een volgende fase denken we aan andere scharnierjaren, zoals het 2e en 4e jaar secundair, en richtingen met veel praktijkvakken. En het kleuteronderwijs, waarvoor nu geen ruimte was. We moeten eerst zien hoe dit loopt."

De Bruyckere benadrukt dat er vooral het basisonderwijs een enorme reorganisatie wacht. "Maximum 10 leerlingen per klas, aparte speeltijden voor aparte klassen: dat voer je niet op 1-2-3 door. Zeker voor kleine scholen met een beperkt aantal klassen, wordt het niet evident om voldoende ruimte te voorzien. We raden scholen ook aan om kinderen op een vaste plaats te zetten in de klas. Hoe meer structuur en regelmaat, hoe beter."

Of er aan het einde van het schooljaar examens of grote eindtoetsen georganiseerd zullen worden, is volgens de Bruyckere niet zeker. "De focus moet liggen op onderwijstijd. Geen enkele school is trouwens verplicht om examens te organiseren. We raden scholen aan om na te denken over permanente evaluatie, en eventuele examens te beperken tot de laatste schoolweek."

Bekijk het integrale gesprek uit "De afspraak":

Videospeler inladen...
Het gelekte advies van de expertengroep was nog niet echt hét advies. Het was een begin van een document waar nog heel hard aan ging gewerkt worden.
Viroloog Steven Van Gucht

Meest gelezen